Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Academicianul Mitrofan Ciobanu la 75 de ani: Atracţia matematicii este eternă


5 ianuarie 2017

Academicianul Mitrofan Ciobanu este savantul tip cu modul de viață specific trăit în cercetare, cu timpul petrecut asupra cărții sau a unei reviste științifice recent apărute, rezolvând o problemă de mare dificultate din matematică, lansată de zeci de ani, asupra căreia își frământă mințile și alți cercetători; este profesorul universitar în dialog direct cu studenții, masteranzii, doctoranzii de la disciplinele din matematică; este omul și cetățeanul îngrijorat de prezentul și viitorul științei, dar și de destinele țării.

S-a născut la 5 ianuarie 1942, în satul Copceac, judeţul Tighina. Și-a format propriul destin științific ca și mulți alți cercetători veniți din mediul rural. Acum cinci ani, în cadrul unui interviu, l-am întrebat de când a înțeles că matematica îl interesează în mod deosebit. Răspunsul a fost surprinzător.

– În primul rând, de când mă ţin minte m-am simţit foarte confortabil în lumea cifrelor şi a figurilor geometrice, în pofida faptului că numai din clasa a 8-a am avut un profesor de matematică cu studii superioare. Pe atunci credeam că toată matematica este inclusă în manualele şcolare. La Facultatea de Matematică a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol (astăzi Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău) am nimerit întâmplător. Dar aici am rămas plăcut surprins că matematica este un univers imens, iar la anul trei de studii (1962-1963) am descoperit că în domeniul respectiv au mai rămas multe probleme nerezolvate. Anume din acel moment disciplina dată a început să mă intereseze în mod deosebit.

Tânărul moldovean cu dragoste și capacități intelectuale deosebite față de matematică și-a continuat studiile la Facultatea de Mecanică şi Matematică a Universităţii de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova (1967). Acolo și-a făcut și doctoratul (1970). Activează în continuare în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, exercitând funcţiile de lector superior, conferenţiar, cercetător ştiinţific superior (1970–1976), şef al Catedrei de geometrie şi metodica matematicii (1976–1983), prorector pentru probleme de ştiinţă (1983–2002) şi rector (din 2002–2009), şef al Catedrei algebră, geometrie şi topologie (2009-prezent).

La diferite etape ale vieții, activitatea științifică și didactică a dlui Mitrofan Ciobanu a fost apreciată înalt: în 1980 i-a fost acordat gradul de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, în 1981 – titlul de profesor universitar; în 1995, a fost ales membru corespondent, în 2000 – membru titular al Academiei de Științe a Moldovei.

Nu putem trece cu vederea o pagină tristă din istoria celei mai vechi instituții de învățământ superior din țară, cum este acea în care a muncit și muncește protagonistul nostru: în 1992, ca rezultat al diferendului transnistrean, Universitatea de Stat din Tiraspol s-a evacuat la Chişinău – o parte din cadrele didactice și studenţi. Profesorii și-au lăsat în grabă apartamentele bine amenajate, blocurile de studii și laboratoarele echipate cu toate cele necesare și și-au continuat viața în cămine și săli adaptate pentru studii, încercând să facă față situației create. N-a fost de loc simplu, bunăoară, fostul rector al Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, dl Mitrofan Ciobanu, a primit cheile de la primul său apartament în capitala R. Moldova peste 20 de ani, în 2012, din partea prim-ministrului de atunci, Vlad Filat. A fost un cadou binemeritat din partea oficialului cu prilejul aniversării a 70-ea de la naștere.

Preocupările ştiinţifice ale academicianului Mitrofan Ciobanu se axează pe următoarele direcţii ale matematicii contemporane: topologia, algebra topologică, teoria descriptivă a mulţimilor, analiza funcţională, teoria optimizării topologice, teoria măsurii etc. A elaborat teoria funcţiilor multivoce şi aplicaţiile lor, în care a demonstrat rezultate importante referitoare la existenţa selecţiilor măsurabile. A propus o metodă nouă de construcţie a selecţiilor, cunoscută azi ca „procedura de selecţie Ciobanu”. A rezolvat o serie de probleme formulate în ultimii 100 de ani de matematicieni celebri ca P.S. Aleksandrov, A.V. Arhanghelski, W.W. Confort, F. Hausdorff, A.N. Kolmogorov, A.I. Malțev, E Michael, I. Namioka, B.A. Pasynkov, A. Pelczynski, R. Pheps, Z. Frolic, A. Stone, Z. Semadeni etc.

Sub conducerea academicianului Mitrofan Ciobanu au fost organizate mai mult de 20 de conferinţe ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în 20 de manuale, monografii și studii, precum şi în peste 250 de articole, publicate în reviste din ţară şi din străinătate. În total, savantul a publicat peste 500 de articole, inclusiv materiale de popularizare și promovare a științei. Cine poate face mai bine acest lucru decât însuși cercetătorul?!

A fost ales membru al Academiei de Ştiinţe din New York, al Societăţii de Matematică din Moscova, preşedinte al Societăţii de Matematică din RM (din 1999). Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea. Este laureat al Premiului de Stat (2002), al Premiului „Academicianul C. Sibirschi” (2005), al Premiului „Savantul anului 2015”, a altor distincții ale ex-URSS ce ţin de domeniul ştiinţei. A fost decorat cu ordinile „Gloria Muncii”, „Ordinul de Onoare”, Medalia „Dimitrie Cantemir”. În semn de recunoştinţă și cu prilejul împlinirii a 70 de ani, una din cele mai prestigioase reviste de matematică din lume „Topology and its Aplications” i-a dedicat profesorului Mitrofan Ciobanu o ediţie specială.

Academicianul și profesorul Mitrofan Ciobanu s-a manifestat plenar și în domeniul pregătirii cadrelor științifice de înaltă calificare: este președinte al Comisiei de experți în matematică a CNAA. Ca un îndrumător atent, personal, a pregătit 23 de doctori în științe, inclusiv 5 doctori habilitați în științe fizico-matematice și în științe matematice. E o veritabilă școală științifică care trebuie susținută și dezvoltată în continuare.

La acest prag al vieții și la început de an, îi dorim expertului și matematicianului cu renume internațional, Mitrofan Ciobanu, multă sănătate, pace în suflet, forță de muncă și realizări remarcabile. La mulți ani!

Tatiana ROTARU
Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare