Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Activitate stabilă, la nivelul cerinţelor actuale


6 februarie 2017

Ziua de 2 februarie a fost remarcabilă pentru Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, fiind prezentată a treia oară pentru acreditarea ştiinţifică în cadrul şedinţei Comisiei de acreditare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA). Colectivul de cadre ştiinţifico-didactice, ce reprezintă instituţia vizată, şi de data aceasta a solicitat evaluarea activităţii ştiinţifice desfăşurate în cadrul a trei profiluri importante: Patrimoniul istoric și cultural în context European, Bazele teoretice și aplicative ale asistenței psihologice şi psihopedagogice și psihosociale a populației, precum şi Științe ale educației și formarea cadrelor didactice, fiind sigur că munca lor se va încununa de succes.

Printre cele mai frumoase rezultate înregistrate se numără: elaborarea Catalogului descoperirilor monetare, care reprezintă o analiză complexă a fenomenului răspândirii monedei și a tezaurelor bizantine în regiunile de la Est de Carpați; determinarea rolului Domnilor, a Sfatului Domnesc şi a Bisericii în evoluţia politică internă a Ţării Moldovei într-o perioadă complexă în istoria ei – a II-a jumătate a secolului al XVI-lea; analiza evoluţiei politice a Țării Moldovei în contextul legăturilor cu Poarta Otomană şi stabilirea consecinţelor confruntărilor cu civilizaţia musulmană în domeniul economic, cultural a Ţării Moldovei pe parcursul secolelor XV-XVI; elaborarea Concepţiei dezvoltării competenţelor didactice prin e-learning; crearea Platformei Moodle-formare continuă;

proiectarea direcţiilor de optimizare a managementului educaţional; renovarea metodologiei de dezvoltare profesională, a educaţiei artistice; elaborarea criteriilor de asigurare a calităţii personalului didactic, a Modelului teoretic al toleranţei pedagogice, a Conceptului de educaţie pentru toleranţă; evidențierea şi caracterizarea factorilor psihologici și psihosociali care determină apariția și dezvoltarea anxietăţii la elevi; stabilirea trăsăturilor de personalitate specifice prin care se caracterizează persoanele dependente de computer etc.

În urma discuţiilor întreţinute, a propunerilor avute faţă de universitari, membrii Comisiei de acreditare şi-au dat votul pentru calificativul Organizaţie competitivă pe plan internaţional – categoria B, iar cele trei profiluri menționate au fost apreciate cu BINE. Într-un fel, s-a confirmat și de această dată că instituția activează stabil, la nivelul cerințelor actuale.

Dr. Liuba MOCANU,
șef adjunct al Direcției evaluare și acreditare a CNAA