Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Profesorul universitar Ion Sobor la 70 de ani: Omul de lângă noi


17 ianuarie 2017

Profesorul universitar Ion Sobor este antrenat în ultimii ani în sistemul național de acreditare și atestare: în anul 2013, a fost numit prin Decret prezidențial membru al Comisiei de acreditare a CNAA, activează, totodată, în calitate de membru al Comisiei de experţi în inginerie mecanică; energetică şi inginerie electrică; ingineria materialelor şi tehnologii industriale; inginerie civilă. Prin urmare, este un specialist de înaltă calificare în domeniul ingineriei pe mai multe profiluri. Opinia expertului de la Universitatea Tehnică a Moldovei contează într-o teză de doctorat sau alta, de altfel, și în evaluarea unei instituții de cercetare sau de educație. Este omul de lângă noi, care ne ajută în activitatea noastră cotidiană.

Urmărindu-i cu atenție CV-ul, concluzionăm că dl Ion Sobor s-a format ca inginer și specialist de înaltă calificare științifică în mediul elevat al Universității Tehnice a Moldovei: a absolvit Facultatea de Energetică, specializarea Maşini şi Aparate Electrice (1965-1970); doctorantura în cadrul aceleiași instituții de învățământ superior (1972-1976). A trecut toate treptele de formare a unui cadru universitar: lector asistent (1970-1972), lector superior (1972-1980); conferenţiar universitar (1980-2009). Teza de doctor în ştiinţe tehnice a susținut-o la Institutul Politehnic din Harkov în 1979. Peste un an, în 1980, i s-a conferit titlul științifico-didactic de conferenţiar universitar. În 2009, a fost ales prin concurs în funcția de profesor universitar.

De când a fost admis la Universitatea Tehnică a Moldovei și până în prezent au trecut 42 de ani. Este o viață de om trăită în sânul unei singuri instituții de învățământ superior, este universitarul prin definiție, căruia ar trebui să-i fie înmânat Ordinul de Fidelitate, dacă acesta ar exista.

Activitatea științifică a dlui Ion Sobor a fost reflectată în 128 de lucrări științifice, inclusiv 4 manuale, 5 monografii, 17 brevete de invenție. A elaborat cursurile: Surse regenerabile de energie (ciclul I), Ingineria energiilor regenerabile (ciclul II), Echipamente electrice (ciclul I). A fost responsabil de realizarea mai multor proiecte științifice în cadrul Universității Tehnice. Doar un exemplu: din 2003 până în prezent monitorizează realizarea a șase proiecte de cercetare-dezvoltare în domeniul valorificării Surselor Regenerabile de Energie.

Este polivalentă și activitatea inovațională a omagiatului nostru. Amintesc doar de ultimele trei brevete ale sale din 2013. Două se referă la Turbina eoliană, a treia la Turbina eoliană cu ax orizontal.

Distincțiile universitarului Ion Sobor, de asemenea, țin de Alma Mater: a fost menţionat cu diplome ale Senatului UTM de gradul I și Gradul II, dar și cu Diploma Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică ”Pentru rezultate remarcabile în cercetare-dezvoltare obținute în anul 2002”. Elaborările lui au fost apreciate cu 7 medalii de aur, 4 de argint la expoziții și saloane internaționale, precum și cu Premiul Mare AGEPI „Invenția anului 2013”. La cei 70 de ani ai săi, pe care profesorul universitar Ion Sobor îi marchează la 17 ianuarie curent, Domnia sa este în deplină forță pentru realizarea a noi proiecte științifice, fiind și secretar științific al Senatului UTM, secretar științific al Comisiei de experți în domeniul ingineriei și membru al Comisiei de acreditare a CNAA. Omului de lângă noi îi urăm multă sănătate, împliniri frumoase în continuare, pace și armonie în relațiile cu colegii și tineretul studios.

Academician Valeriu CANȚER,
Președintele Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare