Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

In memoriam: Academicianul Valeriu Canţer (05.02.1955 - 02.04.2017)


3 aprilie 2017

A încetat să bată inima celui care a fost academicianul Valeriu CANŢER, personalitate marcantă a științei moderne din Republica Moldova, recunoscută la nivel internațional, ilustru savant, președintele Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare, cercetător științific principal al Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D.Ghițu”. Ne-a părăsit subit, în dimineața zilei 2 aprilie 2017, în forță deplină creatoare, având încă multe planuri de realizat: proiecte de cercetare, organizatorice șiștiințifico-didactice. Urma să plece la sesiunea ordinară a Comitetului Internaţional de Expertiză și Consultanță în domeniul Fizicii Stării Condensate din cadrul Institutului Unificat de Cercetări Nucleare (IUCN) din Dubna, regiunea Moscova, pe care a avut onoarea să-l conducă în calitate de președinte din 2009.

Valeriu Canțer s-a născut la 5 februarie 1955 în satul Zahorna, raionul Şoldaneşti. După absolvirea Facultăţii de Fizică a Universităţii de Stat din Chişinău (1972-1977), a urmat doctoratul la Institutul de Fizică „P. N. Lebedev” din Moscova, în secţia condusă de laureatul Premiului Nobel, acad. Vitalii Ghinzburg. În 1980, susţine cu brio teza de doctor în ştiinţefizico-matematice şi revine la Chişinău, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, în Laboratorul de Fizică a Semimetalelor, condus de academicianul Dumitru Ghițu, ocupând succesiv toate treptele ierarhiei științifice: cercetător ştiinţific (inferior, superior, coordonator, principal), şef de laborator (1992-2006), director adjunct al Centrului LISES (1992 – 2000) şi al Institutului de Fizică Aplicată (1997-2000), director al Centrului LISES (2000-2006); academician coordonator al SecţieiŞtiinţe Fizice şiInginereşti a AŞM (2000-2008). Din anul 2006 până în prezent activează în calitate de cercetător ştiinţific principal în cadrul Laboratorului „Structuri cu Corp Solid” al Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM. În 2009, a fost numit în funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova.

Talentul, calificarea înaltă, orizontul larg de cunoştinţeşiabnegaţia în cercetările teoretice şi experimentale i-au dat posibilitate să obţină rezultate ştiinţifice de valoare în domeniul fizicii şi ingineriei materialelor și nanostructurilor, electronicii corpului solid, cu o vizibilitate înaltă la nivel internațional. Aria investigaţiilor este extinsă atât din punct de vedere al gamei de fenomene fizice abordate (tranziţii de fază electronice, izolatori topologici, fenomene de transport şitunelare, efecte de cuantificare şi de interfaţă, termoelectricitate etc.), cât și al spectrului de materiale şi sisteme ale stării condensate studiate: semiconductori, semimetale şi supraconductori, inclusiv nanostructuri cuantice. Potrivit savantului, rezultatele originale științifice pot fi obținute doar la hotarul dintre Cunoscut și Necunoscut. Acolo îi îndrepta și pe discipolii săi pentru a obține rezultate noi în cercetare și competențăprofesională.Sub conducerea sa au susținut tezele 12 doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţefizico-matematice, alţi 3 doctoranzi sunt la etapa de finalizare a tezelor de doctorat.

La vârsta de numai 36 de ani (1991), a editat, în colaborare cu profesorul universitar din Iași, Ion Nicolăescu, primul manual de Fizica Corpului Solid în trei volume, utilizat în instituțiile de învățământ universitar de pe ambele maluri ale Prutului. Rezultatele științifice performante obținute au fost expuse în circa 500 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 8 monografii şi manuale, 30 de brevete de invenţie. Elaborările sale au fost menţionate cu 10 medalii la Saloane naţionaleşiinternaţionale de inventică. A participat cu comunicări şi rapoarte la numeroase conferinţeştiinţifice republicane şiinternaţionale: la Berna, Roma, Strasbourg, Londra, Paris, Barselona,Durban, Moscova, GrandMotte, Sinaia etc.

La Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare, academicianul Valeriu Canțer a continuat procesele de modernizare a acreditării instituțiilor de cercetareși a sistemului de pregătire a cadrelor ştiinţifice și științifico-didactice. Sub conducerea academicianului Canţer, sistemul de acreditare şi atestare ştiinţifică al Republicii Moldova a reuşit să găsească un format intermediar şi să îmbine ce este mai bun în conceptul european al atestării și susținerii doctoratelor și modelul ce-a existat anterior în fosta URSS, care mai este aplicat şi acum în unele țări.

Valeriu Canțer a fost membru al Academiei Internaţionale de Termoelectricitate, al Comitetului Executiv al Societăţii Europene de Fizică și al Consiliului Executiv al Uniunii Balcanice de Fizică, Membru de Onoare al Institutului Internaţional de Fizică din Marea Britanie și al Academiei de Arte şiŞtiinţe Româno-Americane (SUA); Doctor Honoris Causa al Academiei Internaţionale de Informatizare, al Universităţii de Stat din Tiraspol, al Universității Libere Internaționale din Moldova,preşedinte al SocietăţiiŞtiinţifice „Omul şi Universul” și al Uniunii SocietăţilorTehnico-Ştiinţifice din Republica Moldova.

Rezultatele activităţiiştiinţifice prodigioase ale academicianului Valeriu Canţer sunt ilustrate şi de numărul semnificativ de premii şimenţiuni cu care a fost distins: Laureat al Premiului Republican pentru Tineret în domeniul Ştiinţeişi Tehnicii (1983), Laureat al Premiului Național al Republicii Moldova în domeniul Ştiinţeişi Tehnicii (2004), Premiul Prezidiului AŞM pentru activitatea ştiinţifică (1992), Premiul anual VIP 2002 – VIP în ştiinţă (2002), titlul de „Om Emerit al Republicii Moldova” (2005), Ordinul „Gloria Muncii” (2010), Medalia AŞM „Dimitrie Cantemir” (2012).

Plecarea din viață a fizicianului academician ValeiuCANŢER este o pierdere enormă pentru comunitatea științifică și societatea din Republica Moldova. Suntem alături de familia îndoliată, rudele și prietenii savantului.

Dumnezeu să-l ierte şi să-i deschidă porţile Cerului spre Templul Veşniciei.

Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Ion Guceac, Viorel Prisacari, Aurelia Hanganu, Vladimir Hotineanu, Teodor Furdui, Grigore Belostecinic, Sveatoslav Moscalenco, Vsevolod Moscalenco, Leonid Culiuc, Ernest Aruşanov, Alexei Simaşchevici, Mircea Bologa, Ion Bostan, Isaac Bersuker, Nicolae Andronati, Vitalie Postolatii, Mitrofan Cioban, Gheorghe Mişcoi, Iurie Reabuhin, Aurel Gulea, Gheorghe Siscanu, Ion Ababii, Gheorghe Cimpoies, Mihai Cimpoi, Eugen Doga, Gheorghe Mustea, Gheorghe Rusnac, Alexandru Rosca, Andrei Esanu, Mihai Popovici, Stanislav Groppa, Gheorghe Tîbîrnă, Gheorghe Paladi, Anatolie Sidorenko, Tudor Lupascu, Sergiu Dimitrachi, Evghenii Lvovschi, Valentin Musteaţă, Alexandru Dicusar, Ion Geru, Constantin Gaindric, Nicolae Vulpe, Veaceslav Ursachi, Valeriu Derjanschi, Veaceslav Perju, Aliona Grati, Gheorghe Ciocanu, Viorel Bostan, Gheorghe Avornic, Mihai Macovei

Sicriul cu corpul neînsuflețit al academicianului Valeriu CANȚER va fi depus marți, 4 aprilie 2017, între orele 9:00-9:30, la Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D.Ghițu” (str. Academiei, 3/3) și între orele 10:30-12:30, la Academia de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1). Mitingul de doliu va avea loc cu începere de la ora 11:30.

Savantul va fi înmormântat la Cimitirul Central din strada Armenească a capitalei.