Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Şedinţa plenarei comune a CNAA


28 aprilie 2017

La 27 aprilie curent, și-a ținut lucrările plenara comună nr. 1 a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare, prezidată de profesorul universitar Alexandru BURIAN, noul președinte al CNAA. În cadrul ei, au fost abordate două chestiuni ce țin de activitatea în continuare a acestei instituții a administrației publice centrale din domeniu. Primul subiect se referă la Prelungirea termenului de funcționare a Comisiilor de experți ale CNAA, valabilitatea cărora a expirat la 20 aprilie curent. În legătură cu această situație creată, plenara comună a CNAA a prelungit termenul de valabilitate a comisiilor de experți până la 11 iunie curent, data la care expiră și valabilitatea Comisiei de acreditare și a Comisiei de atestare ale CNAA. Către această dată vor fi selectate și aprobate noile componențe ale comisiilor de experți pe domenii, ale Comisiei de acreditare și Comisiei de atestare, ultimele două fiind confirmate prin decret prezidențial.

Cel de al doilea subiect a vizat Aprobarea componenței nominale a comisiilor specializate de evaluare a Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul Mamei și Copilului și Institutului Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară. Dl profesor universitar Valeriu Derjanschi, vicepreședintele CNAA, a adus la cunoștința asistenței componențele nominale ale comisiilor respective, care după unele discuții au și fost aprobate.

În cadrul plenarei, dl Alexandru Burian a prezentat pe noii vicepreședinți ai CNAA, conform Decretului Președintelui Republicii Moldova din 27 aprilie curent. Primul este dr. hab., prof. univ. Valeriu DERJANSCHI, numit pentru al doilea termen de patru ani în calitate de vicepreședinte al CNAA, conducător al Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. Cel al doilea vicepreședinte al CNAA este dr. hab., conf. univ. Aliona GRATI, conducător al Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic, până mai ieri – secretar științific al CNAA. Conform aceluiași Decret, noul secretar științific al CNAA este dna Natalia CHIRTOACĂ, doctor în drept, conferențiar universitar, cercetător științific coordonator al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM.

La lucrările plenarei a participat dl Veaceslav PERJU, vicepreședinte al CNAA pe parcurs de opt ani, care și-a încheiat cel de al doilea mandat. Președintele CNAA i-a adus sincere mulțumiri pentru această activitate prodigioasă în pregătirea și atestarea cadrelor științifice și științifico-didactice și i-a înmânat Diploma de Merit Academic.

Tatiana Rotaru