Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Nicolae Testemiţanu – Personalitate notorie în medicină (90 de ani de la naştere)


26 iulie 2017

Sînt oameni care pot trai într-o singură viață mai multe, ei rămînînd în memoria posterității oameni mari, oameni ai acțiunilor benefice, oameni ai faptelor nobile. Anume printre aceștia se găsește Nicolae Testemițanu, personalitate marcantă a medicinei autohtone.

Fecior de țăran, născut la 1 august 1927 în satul Ochiul Alb, raionul Rîșcani, Nicolae Testemițanu și-a consacrat, practic, toată viața slujirii poporului, îndeosebi omului de la sate, grija față de sănătatea lui. În toate posturile (funcțiile) de medic-șef la Spitalul Clinic Republican, rector al Institutului de Stat de Medicină, Ministru al Sănătății și Șef de catedră Medicină socială și organizarea ocrotirii sănătății, Nicolae Testemițanu în activitatea sa a întreprins mai multe măsuri întru îmbunătățirea organizării sistemului de sănătate, de dezvoltare a asistenței medicale specializate de ambulator în localitățile rurale, serviciului spitalicesc specializat la nivel de raion, inclusiv și a medicinei de urgență. Dumnealui a contribuit esențial la dezvoltarea asistenței medicale de înaltă calificare, la nivel republican. În 1963 este instituit Spitalul Republican de Traumatologie, ortopedie și protezare. În 1964 este deschisă Policlinica Stomatologică orășenească, care în 1966 este reorganizată în Policlinica Stomatologică Republicană. În același an în baza secției Dermatologice a Spitalului Republican se organizează Dispensarul Dermatovenerologic Republican, în baza spitalelor orășenești și raionale au fost organizate spitale republicane în Chișinău, Bălți, Tiraspol, Tighina, Cahul, Rîbnița și Soroca.

Nicolae Testemițanu este inițiatorul proiectării și construirii celor mai valoroase Centre de asistență medicală specializată: Spitalul Clinic Republican, Institutul de Ftiziopulmonologie, Centrul Oncologic, centrul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului, Spitalul de Urgență, Institutul de Cardiologie, în baza cărora au fost desfășurate și funcționează zeci de catedre ale Universității.

După post-doctorantură (1968-1971) și susținerea tezei de doctor habilitat și conferirea titlului de profesor (1971) Nicolae Testemițanu este ales în 1973 șef al catedrei de Igienă Socială și Organizare a Ocrotirii Sănătății a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, conducînd-o pînă la moartea sa subită, din 20 septembrie 1986.

Nicolae Testemițanu a manifestat un viu interes științific și practic deosebit pentru ”Argumentarea științifică a lichidării deosebirilor esențiale ale nevoilor asistenței medicale acordate populației urbane și rurale”. El a argumentat și a elaborat o nouă concepție de organizare a asistenței medicale specializate de ambulator, staționar și serviciului de urgență pentru populația rurală, care prevedea descentralizarea asistenței medicale specializate de ambulator la locul de trai și centralizarea asistenței de staționar în spitalele raionale centrale, precum și organizarea pe lîngă acestea a secțiilor de asistență medicală urgentă.

În contextul problemei menționate, colectivul catedrei și al laboratorului științific, în comun cu arhitecți, proiectanți, matematicieni, economiști și alții, sub conducerea profesorului Nicolae Testemițanu au fost proiectate 4 categorii de ambulatorii medicale sătești și 3 categorii de puncte medicale, care au fost amplasate în toate localitățile rurale.

Pentru prima dată în țară a argumentat științific și a efectuat amplasarea rațională a rețelei de instituții medicale destinate populației rurale în perspectivă pînă în anul 2005.

În baza acestor realizări științifice în 1982 Comitetul Central al Partidului Comunist și Consiliul de Miniștri au luat o hotărîre privind construirea ambulatoriilor şi punctelor medicale în localitățile rurale. Aceste rezultate au fost înalt apreciate de Guvernul Republicii prin decernarea profesorului Nicolae Testemițanu și echipei condusă de el în 1983 a Premiului de Stat în știință și tehnică.

Nicolae Testemițanu s-a stins subit la 20 septembrie 1986 în urma unui atac de cord, în mijlocul și în brațele colegilor săi de facultate, adunați într-una din aulele Institutului de Medicină, amintindu-și de anul de absolvire al promoției lor, la 35 de ani. Memoria despre profesorul Nicolae Testemițanu este eternizată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova din 23 iunie 2003, care a instituit ca distincție de Stat Medalia Nicolae Testemițanu, numele lui îl poartă școala din satul Ochiul Alb, spitalul raional Drochia, o stradă din municipiul Chișinău, o stradă din orășelul Șoldănești și din orașul Călărași, spitalul și o stradă din orășelul Olănești și altele.

În 2010, la 20 septembrie, Nicolae Testemițanu a fost decorat post-mortem cu Ordinul Republicii, iar la 24 februarie 2011 a fost ales Academician al AȘM. Chipul senin al marelui Om, Patriot, Savant și Om de Stat Nicolae Testemițanu ne duce faima de neam vrednic departe în lume.

Constantin EȚCO, doctor habilitat, profesor universitar, discipol
Acest material a fost publicat in cotidianul Moldova Suverana din 26.07.2017