Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

A fost prezentat noul preşedinte al CNAA, profesorul Alexandru Burian


26 aprilie 2017

Noul președinte al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare, Alexandru Burian, a fost prezentat colectivului de către șeful statului, Igor Dodon. Evenimentul s-a produs pe 20 aprilie curent, în preajma Paștelui Blajinilor. Președintele țării l-a caracterizat pe dl A. Burian ca pe o personalitate bine cunoscută în domeniul de cercetare și educație, precum și în cercurile diplomatice. Faptul că este doctor habilitat în drept internațional îl avantajează în mod special în activitatea care urmează s-o realizeze. Dl Igor Dodon a afirmat că optează pentru păstrarea actualului statut al CNAA ca instituție independentă, dat fiind că se vehiculează și alte idei de a o subordona Ministerului Educației sau chiar de a o comasa cu alte structuri ale statului.

Amintim că în prezent Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare, conform Codului cu privire la știință și inovare, este instituția administrației publice centrale în domeniul evaluării și acreditării organizațiilor din sfera științei și inovării, precum și al atestării cadrelor științifice și științifico-didactice de înaltă calificare.

În luarea sa de cuvânt, dl Alexandru Burian a menționat că echipa CNAA a acumulat în ultimii ani o experiență bună în domeniul său de activitate la nivel regional, internațional. Trebuie să implementăm acele standarde internaționale, care ar permite ca diplomele noastre de doctor în științe să fie recunoscute în afara țării. Dar cadrul normativ în prezent nu ne permite să activăm cu acele rezultate care sunt așteptate în societate. Cele două coduri care reglementează activitatea CNAA – Codului cu privire la știință și inovare și Codul educației – se contrazic pe unele poziții. E necesar de armonizat această situație și de a o aduce în concordanță cu bunele practici europene și internaționale. În acest sens, șeful statului Igor Dodon a opinat despre necesitatea unei redactări a Codului educației, dar poate și a unei revederi a conținutului lui. În cadrul discuțiilor, au fost abordate și alte chestiuni ce vizează politicile din domeniu, de exemplu, necesitatea păstrării evaluării și acreditării instituțiilor de cercetare – stimul pentru creativitate și dezvoltarea lor în continuare.

Noul președinte al CNAA, profesorul universitar Alexandru Burian, s-a născut la 25 ianuarie 1953, în satul Bravicea, raionul Călăraşi. A absolvit Şcoala Pedagogică din Orhei (1967-1971), a studiat la facultatea de istorie a USM, a absolvit facultatea de economie şi drept, specialitatea Jurisprudenţa, specializarea Dreptul internaţional, a Universității Prietenia Popoarelor “Patricio Lumumba” din Moscova (1978-1984). A făcut studiile de doctorat la Institutul Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a URSS cu specializarea Drept internaţional public (1984-1987). Aici a susținut teza de doctor în științe cu tema Aspecte politico-juridice privind lupta URSS împotriva goanei înarmărilor în spaţiul cosmic. Teza de doctor habilitat a susținut-o în cadrul Institutului de Filosofie, Sociologie şi Drept al AȘM, la aceeași specialitate Drept internaţional public. Subiectul cercetării este Regimul juridic al activităţii diplomatice.

Profesorul Alexandru Burian este autor a mai mult de 300 publicaţii ştiinţifice, inclusiv 6 monografii şi 12 manuale universitare în domeniul dreptului internaţional public, dreptului diplomatic şi consular, dreptului internaţional cosmic (spaţial), teoriei relaţiilor internaţionale, geopoliticii lumii contemporane, protocolului şi ceremonialului diplomatic etc. A activat în calitate de viceministru al Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova (1994-1995), Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al R. Moldova în Germania, Spania şi Danemarca (1995-1997), director al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AȘM (2005-2009).

A fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova (1990-1994), semnatar al Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova (27 august 1991). În prezent este președinte al Asociației de Drept Internațional din Republica Moldova. A fost apreciat cu mai multe distincții naționale și internaționale, inclusiv cu cea mai înaltă Ordinul Republicii.

Tatiana Rotaru