Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

A demarat Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2016”


27 februarie 2017

Concursul Național „Teza de doctorat de excelență a anului 2016”, ajuns la a 7-ea ediție, este organizat de Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA). Conform Regulamentului respectiv, această competiție intelectuală își propune drept scop dezvoltarea şi stimularea creativităţii ştiinţifice a cercetătorilor. Obiectivele de bază ale concursului vizează promovarea cercetărilor ştiinţifice calitative în diverse domenii ale ştiinţei; stimularea activităţii de investigaţie cu rezultate de valoare pentru economia naţională; motivarea cercetătorilor în vederea elaborării unor teze de doctorat de calitate, ce corespund tuturor rigorilor ştiinţifice şi regulamentare; sporirea prestigiului cercetătorului, ca reprezentant al valorilor naţionale intelectuale.

Astfel, pe parcursul anului trecut, în cadrul ședințelor comisiilor de experți pe domenii ale CNAA, au fost identificate 35 teze de doctorat – 7 teze de doctor habilitat și 28 teze de doctor, lista cărora a fost aprobată la ședința Comisiei de atestare din 16 februarie curent. Comitetul pentru concurs, confirmat și el la acea ședință, în termen de 30 de zile, va efectua o evaluare repetată a celor 35 teze de doctorat, dintre care va selecta 12 – cele mai bune pe domenii, ce vor fi propuse pentru aprobare Comisiei de atestare a CNAA. Pentru comparație, în anul 2015, au participat la concurs 24 teze de doctorat, inclusiv 5 teze de doctor habilitat, dintre care au fost desemnate drept câștigătoare 13 lucrări.

Referitor la Comitetul de concurs pentru nominalizarea tezelor de doctorat de excelenţă ale anului 2016, condus de acad. Valeriu Canţer, preşedintele CNAA, vom menționa că din el fac parte 17 persoane, inclusiv 4 membri ai AŞM, 15 dintre ei dețin gradul de doctor habilitat, 14 – titlul de profesor universitar. Prin urmare, nivelul profesionist al experţilor din acest organ de jurizare este foarte înalt. Mai mult, contăm pe obiectivitatea și imparțialitatea lor.

Conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional Teza de doctorat de excelenţă a anului , laureaților li se vor înmâna Diplomele de laureat şi trofee speciale ale CNAA, iar conducătorilor / consultanţilor ştiinţifici – Diplome de Merit. De asemenea, se recomandă instituţiilor de învăţământ superior şi instituţiilor de cercetare şi inovare, în cadrul cărora au fost realizate tezele de doctorat de excelență, să acorde învingătorilor premii băneşti. Premierea poate avea loc şi sub formă de publicare a tezelor laureaţilor ca monografie din sursele bugetare ale instituţiei respective. Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului” a avut loc în premieră în 2009.

Tatiana ROTARU

COMPONENȚA COMITETULUI PENTRU CONCURSUL NAŢIONAL „TEZA DE DOCTORAT DE EXCELENŢĂ A ANULUI”

LISTA LUCRĂRILOR SELECTATE PENTRU CONCURSUL NAŢIONAL „TEZA DE DOCTORAT DE EXCELENŢĂ A ANULUI 2016”