Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Ziua Naţională a Culturii: Personalitatea neamului se clădeste pe valorile artistice, ştiintifice şi spirituale


13 ianuarie 2017

La rând cu sărbătorile tradiţionale de iarnă de obârşie creştină, începutul de an nou vine şi cu una din primele sărbători laice – Ziua Națională a Culturii în Republica Moldova şi Ziua Culturii Naţionale în România. Această sărbătoare este marcată în data de 15 ianuarie, care este şi ziua de naştere a celui mai mare poet al neamului nostru, Mihai Eminescu. Astfel, prin această superpoziţie a două evenimente, noi subliniem încă o dată că, pe de o parte, aducând omagiu lui Eminescu, noi implicit scoatem în evidenţă performanţele culturii noastre naţionale, pe de altă parte, că matricea culturii noastre nu poate fi concepută fără marile personalităţi ale neamului, prima în listă fiind Poetul nostru național. Prin creaţia marilor personalităţi ale neamului (Constantin Brâncuşi, George Enescu, Paul Goma, Eugen Ionescu, Emil Cioran – ofer doar câteva repere) şi punerea lor în circuitul internațional, limba, cultura și arta românească au dobândit un loc de cinste în patrimoniul cultural al Europei şi în lume. Opera lor este o dovadă de netăgăduit a vocației europene a culturii noastre, este pilonul de rezistenţă a personalităţii neamului nostru. Prin Ziua Națională a Culturii, ţara noastră are oportunitatea să pună în valoare creaţia marilor săi clasici, precum şi a tuturor celor care au contribuit şi continuă să contribuie la formatarea identităţii noastre în epoca globalizării şi în diversitatea culturii europene.

Sărbătorind cultura noastră naţională la început de an, noi emblematic considerăm cultura ca element-prim, element-cheie în promovarea valorilor universale şi modernizarea ţării. Prin consemnarea acestei date avem ocazia să analizăm împreună problemele culturii noastre şi să vorbim despre proiectele de interes naţional în acest domeniu esențial, mai ales, astăzi când vocile culturii şi ale ştiinţei sunt acoperite de vocea asurzitoare a politicului.

În această zi a culturii, venim cu închinăciuni de recunoştinţă în faţa înaintașilor noștri, care au contribuit prin actul lor de creaţie la dezvoltarea muzicii, artei plastice, literaturii etc., la configurarea personalităţii neamului nostru. Cu prilejul Zilei Naționale a Culturii felicităm cordial pe toţi acei, care prin actul divin al creaţiei generează valori incontestabile în patrimoniul cultural național. Fie ca triada – educaţie, cultură, ştiinţă – să devină baza de propulsare a societăţii noastre spre un viitor prosper pe potriva capacităţilor creative ale semenilor noștri.

Academician Valeriu CANȚER,
Președintele Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare