Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Eugen Lvovschi a făcut istorie la CNAA (1933-2017)


16 mai 2017

La plecarea spre veșnicie, pe 14 mai 2017, a savantului Eugen Lvovschi, membru corespondent al AȘM, personalitate științifică marcantă în domeniul mecanicii structurilor și ingineriei construcțiilor, suntem profund întristați. Exprimăm sincere condoleanțe familiei îndoliate, rudelor și prietenilor celui dispărut.

Amintim că Eugen Lvovschi – prim-vicepreședinte al Comisiei Superioare de Atestare în perioada (1992-1998) – structura inițială a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare, a făcut istorie în domeniu. După declararea independenței Republicii Moldova, alături de colegii săi de serviciu, a participat la crearea CSA de la zero. Nu existau actele normative necesare – le-au elaborat pe toate, rând pe rând: Nomenclatorul de specialităţi, Regulamentul de atestare a cadrelor ştiinţifice cu specificarea cerinţelor faţă de gradul de doctor şi de doctor habilitat, de titlurile de profesor universitar şi conferenţiar universitar; Regulamentul de activitate al comisiilor de experţi; programele pentru examenele de doctorat etc. Tot atunci, au fost întocmite regulile cu privire la nostrificarea diplomelor cetăţenilor noştri, care au susţinut tezele de doctorat în alte ţări.

Ca rezultat al acţiunilor întreprinse, a fost organizată reţeaua de doctorat în universităţi şi instituţiile de cercetări ştiinţifice, create consiliile ştiinţifice de susţinere a tezelor de doctor şi de doctor habilitat. Guvernul a aprobat prin Hotărârea sa componenţele Plenarei şi ale Prezidiului CSA, în care au fost incluşi savanţi de vază din republică. Primele grade, titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice au fost conferite în cadrul Prezidiului CSA din 25 februarie 1993. Păstra în memorie acele clipe emoţionante de acum 25 de ani…

Aducem un respectuos omagiu personalităţii membrului corespondent și profesorului universitar Eugen Lvovschi. Să-i fie amintirea binecuvântată!

Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare