Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Academicianul Alexandru Ciubotaru la 85 de ani: Un nume asociat cu Grădina Botanică


23 februarie 2017

Academicianul Alexandru Ciubotaru, născut la 20 februarie 1932, şi-a creat cu certitudine fila sa proprie în istoria cercetărilor botanice, fondând în anul 1964 Laboratorul de embriologie şi biotehnologie al Grădinii Botanice, pe care l-a condus pe parcursul mai multor ani şi în care actualmente activează în funcţie de consultant ştiinţific. Şcoala de citoembriologie, fondată şi ghidată de acad. A. Ciubotaru, a efectuat ample cercetări în domeniul cariologiei, citogeneticii, inclusiv al mutagenezei şi poliploidiei, embriologiei comparate şi evolutive.

De-a lungul prodigioasei sale cariere de savant, acad. Ciubotaru a participat activ la pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare, fiind conducător ştiinţific a cca 60 de doctoranzi şi consultant ştiinţific a 12 teze de doctor habilitat.

Academicianul Alexandru Ciubotaru s-a manifestat din plin ca manager al unei instituţii de cercetare, deţinând funcţia de director al Grădinii Botanice în perioadele 1964 – 1986 şi 1996 – 2006. Anii 1965-1975 au fost marcanţi pentru ştiinţa botanică din Moldova, deoarece anume în acea perioadă a fost creată actuala Grădina Botanică: a început cu un teren cu suprafaţa de 104 ha în partea de sud-est a or. Chişinău, repartizat pentru construcţia Grădinii Botanice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, urmată de elaborarea proiectului de construcţie de către Institutul de proiectări (ЛОГИПРОНИИ), or. Sankt-Petersburg, Rusia, aprobat în 1971. Peste patru ani, în 1975, Grădina Botanică a obţinut statutul de instituţie de cercetări ştiinţifice. În perioada 1988-1995 omagiatul a fost director şi şef al secţiei de citogenetică şi embriologie a faimoasei Grădini Botanice “Nichita” (Nikitski) din Ialta, care deja către acea perioadă avea o suprafaţă de cca 1000 ha.

Academicianul Alexandru Ciubotaru este şi neostenitul redactor-şef al Revistei Botanice, fondată de Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, primul număr al căreia a apărut în anul 2008, fiind consacrat celor 75 de ani din ziua naşterii şi 50 de ani de activitate ştiinţifică şi organizatorică a academicianului Alexandru Ciubotaru. Meritele acad. Ciubotaru au fost apreciate înalt de conducerea statului şi comunitatea ştiinţifică atât din ţară, cât şi de peste hotare, prin conferirea mai multor distincţii şi titluri onorifice.

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova îi urează dlui academician, Om Emerit al Republicii Moldova, cavaler al Ordinului Republicii Moldova şi Ordinului Gloria Muncii, Alexandru Ciubotaru, multă sănătate, noi reuşite pe tărâmul botanicii şi împliniri.

Lucia Bileţchi,
doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător
consultant superior al CNAA