Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

In memoriam: Academicianul chimist Pavel Vlad a plecat la ceruri (6.06.1936-24.03.2017)


27 martie 2017

După o maladie cruntă și îndelungată, academicianul Pavel Vlad, savant notoriu în domeniul chimiei organice, bioorganice şi a compuşilor naturali şi biologic activi, a plecat la ceruri. A intrat în istoria cercetării din domeniul chimiei prin școala sa ştiinţifică, care ocupă poziţia de lider în studiul reacţiei de ciclizare superacidă a terpenoidelor. Anume școala respectivă a stabilit legităţile acestei reacţii la diferite clase de compuşi terpenici (alcooli, acetaţii lor, acizi, esteri, fenilsulfone ş.a.) – merit recunoscut și apreciat de specialiștii din domeniu din țară și străinătate. În literatura de specialitate a intrat termenul științific – Reacția Vlad-Ungur, cel de al doilea nume fiind al unui talentat discipol al său.

În palmaresul realizărilor chimistului Pavel Vlad și a discipolilor săi s-au înscris elaborarea metodei eficiente ozonolitice de preparare a compuşilor norlabdanici, noua teorie de evaluare a dependenţei mirosului de structură a compuşilor cu miros de ambră. Au fost implementate în industria parfumurilor metode de preparare a unui şir de compuşi odoranţi, cât şi a unei serii de compoziţii noi de aromatizare a tutunului, o parte din care a fost implementată la Combinatul de Tutun din Chişinău.

În momentele de sinceritate cu cei tineri – studenți, masteranzi, doctoranzi – mai în glumă, mai în serios, savantul le-a spus-o pe șleau: cel mai mare chimist şi biochimist este însăşi Măria Sa Natura, care prin asistența luminii solare și a factorului termic din componente simple, cum ar fi bioxidul de carbon, apa, lumina solară, substanţe nutritive și microelemente, sintetizează milioane de substanţe organice. Rolul cercetărilor ştiinţifice, sublinia dânsul, este de a folosi raţional aceste substanţe sintetizate de natură şi de a le modifica uşor prin procedee chimice pentru a le da noi şi importante proprietăţi, inclusiv biologic active, utile şi necesare pentru protecţia sănătăţii omului şi a naturii.

Rezultatele cercetărilor chimistului Pavel Vlad și-au găsit reflecție în peste 400 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv 3 monografii, 4 manuale, 16 articole de sinteză şi 52 brevete de invenţie, ele fiind prezentate la 45 de conferințe și simpozioane internaționale. Este dublu laureat al Premiului de Stat în domeniul Ştiinţei, Tehnicii şi Producerii, deținător al Premiului Organizaţiei Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală, al „Ordinului de Onoare”, al „Ordinului Republicii”, a Medaliei „Dimitrie Cantemir” etc.

În perioada 2009-2013, academicianul Pavel Vlad a fost membru al Comisiei de Atestare a CNAA. După declararea independenței de către Republica Moldova a participat activ la crearea Sistemului Național de pregătire a cadrelor științifice și științifico-didactice. A fost o perioadă de timp membru al Prezidiului Comisiei Superioare de Atestare – predecesoarea Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare. În ce rol nu s-ar fi aflat, savantul și cetățeanul Pavel Vlad și-a confirmat mereu acest atașament și responsabilitate față de pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare. A ghidat pregătirea și susținerea tezelor de doctorat la 3 doctori habilitați şi 16 doctori în științe chimice, care au și format cunoscuta școală științifică, la care ne-am referit.

Mi-am exprimat nu o dată admirația față de Talentul de cercetător al academicianului Pavel Vlad, de Curajul și Demnitatea de care a dat dovadă în toate încercările vieții, de calitățile de Om onest, de bun Prieten, de Cetățean (om al cetății) și Patriot al acestui pământ. Regret profund că nu-l vom mai avea printre noi. L-a urmat, la scurt timp, pe bunul său prieten, academicianul Constantin Turtă, un alt savant chimist de talie internațională. Cred că plecarea acestor două personalități notorii dintre noi a creat un gol enorm în domeniul științelor chimice.

Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare este alături de breasla chimiștilor din țară, de familia îndoliată a academicianului Pavel Vlad. Ne exprimăm sincerele noastre regrete și condoleanțe în legătură cu această pierdere irecuperabilă.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l primească în cercul celor aleşi, precum a fost deosebit şi dânsul în viaţă.

Academician Valeriu CANȚER,
Președintele Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare