Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

În prag de aniversare: Acte de nobleţe academic㠖 noilor cadre ştiinţifice


20 martie 2017

La mijloc de martie, 38 de cadre științifice și științifico-didactice au trăit bucuria împlinirilor: într-o atmosferă solemnă, ele au primit actele eliberate de Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare, conform hotărârilor Comisiei de atestare a CNAA din 28 decembrie 2016. O informație desfășurată la acest subiect, cu genericul Tezaurul intelectual al țării: să-l apreciem și să-l valorificăm, a fost publicată la 12 ianuarie curent, pe site-ul CNAA, la adresa: http://www.cnaa.md/news/2017/12012017/ .

Academicianul Valeriu Canțer, președintele CNAA, asistat de doctorul habilitat Aliona Grati, secretar științific, a înmânat celor prezenți 2 diplome de doctor habilitat în științe, 21 diplome de doctor în științe, 3 atestate de profesor universitar și profesor cercetător, 9 atestate de conferențiar universitar și conferențiar cercetător, 4 adeverințe de recunoaștere și echivalare a diplomelor de doctor în științe susținute peste hotare (Bulgaria, Franța, Rusia și România). Președintele CNAA i-a felicitat cordial pe cei prezenți cu primirea actelor de noblețe academică, cum îi place să le numească, le-a amintit că posesorii lor devin astfel parte componentă a elitei noastre intelectuale, le-a sugerat să fie activi în viață, să disemineze cunoștințele acumulate în societate pentru ca ea să avanseze în plan economic, politic și spiritual. Ar fi bine ca și guvernarea noastră, în deciziile pe care le ia, să aibă întotdeauna suport științific.

Academicianul Valeriu Canțer a amintit că în anul curent se împlinesc 25 de ani de la fondarea Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare, inițial a fost Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova. Primul Președinte al Republicii Moldova , Mircea Snegur, a semnat un decret în acest sens pe 25 martie 1992. Peste o lună, la 23 aprilie 1992, a emis un alt decret Cu privire la numirea domnului Boris Melnic în funcţia de Preşedinte al Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova. În acest sfert de secol, noua structură a înlocuit cu succes pe teritoriul țării noastre fostul VAK (Всесоюзная атестационная комиссия), fiind ulterior reformată și completată cu componenta evaluare-acreditare, a asigurat funcționarea sistemului național de pregătire a cadrelor științifice și științifico-didactice, înregistrând și rezultate impresionante. Ca urmare, a atestării științifice, în anii 1993-2016, au devenit doctori habilitați în științe 554 de persoane, doctori în științe – 4089 de persoane, profesori universitari – 494, profesori cercetători – 61, conferențiari universitari – 2242, conferențiari cercetători – 801. Totodată, Comisia de atestare a CNAA a recunoscut și a echivalat, conform Nomenclatorului specialităților din republică, 1061 de diplome de doctor obținute peste hotare. La aceste realizări și-au adus contribuția întregul sistem național de pregătire, evaluare și atestare a cadrelor științifice și științifico-didactice, inclusiv cei trei președinți care s-au perindat la conducerea CSA-CNAA: academicianul Boris Melnic, membrul corespondent Constantin Gaindric și academicianul Valeriu Canțer.

În încheiere, președintele CNAA, Valeriu Canțer, i-a felicitat încă o dată pe invitații de la ședință cu realizările notabile din acest an aniversar, le-a urat multă sănătate, succese în cariera lor profesională, aprecieri din partea societății, optimism și o viață prosperă.

Tatiana ROTARU

În imagini: dna doctor habilitat Maria Nedealcov, directorul Institutului de Ecologie și Geografie al AȘM, felicitată cu ocazia înmânării atestatului de profesor universitar; doctorul în studiul artelor și culturologie Hristina Barbanoi: Creația corală bisericească a compozitorului Mihail Berezovschi a fost tema ei de studiu, pe care a realizat-o cu succes.
Imagini de Marcela Groza.