Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Laureaţii Premiului „Academicianul Constantin Sibirschi”. Matematica ca artă sau exportul de cunoştinţe neconsiderat


17 februarie 2017

Academicianul Ion Tighineanu, prim-vicepreședintele AȘM, și-a început discursul în cadrul manifestării de înmânare a Premiului anual „Academicianul Constantin Sibirschi” cu o confesiune:

– Întotdeauna vin la Institutul de Matematică și Informatică (IMI) cu plăcere, aș zice, cu un sentiment de sărbătoare. Atmosfera de prietenie, de respect, de amabilitate și de ajutor reciproc care domină aici te face să te simți bine, să cooperezi operativ pe toate problemele din agendă. Favorizează actul de creativitate la matematicieni și condițiile bune de muncă realizate cu grijă în institut în ultimii ani. Această atmosferă de muncă, stilul democratic de administrare ar trebui implementate și în alte institute academice, crede prim-vicepreședintele AȘM.

Și aici aș vrea să fac o precizare: totul ce este bine și frumos astăzi la Institutul de Matematică și Informatică se trage de la primul lui director pe parcurs de 30 de ani, care l-a fondat, l-a consolidat cu cadre științifice de valoare, dar și cu tineri cercetători talentați selectați încă de pe băncile universitare, stabilind și niște reguli care cu timpul au devenit tradiții. Astfel, au fost create și dezvoltate cinci școli științifice, cunoscute în ex-URSS și peste hotare, la una dintre care astăzi ne vom referi. Prin urmare, avem fericitul prilej să-l nominalizăm pe algebristul Vladimir Andrunachievici (1917-1997) – o personalitate extraordinară cu un destin dramatic, trecut prin tragismul tristei noastre istorii, dar care a cunoscut succesul și gloria în timpul vieţii sale. Atmosfera de muncă creată în timpul vieții lui, înalta cultură și umanismul său mai plutesc și astăzi în aerul din institut. Discipolii și colegii săi îi simt și în prezent mersul lui apăsat de pe coridoare, glumele sale, dar și tăcerea din birou când se frământa în lumea cifrelor și formulelor din teoria inelelor și algebrelor. Anume în această bază a creat un domeniu actual – teoria radicalilor. Lema Andrunachievici, Radicalul Andrunachievici sunt termenii din domeniul algebrei, intraţi în patrimoniul ştiinţific internaţional.La 3 aprilie 2017, se vor împlini 100 de ani de la naștere. Să ne închinăm în fața memoriei acestui savant!

Dar să revenim la subiectul nostru. Academicianul Constantin Sibirschi (1928-1990) este fondator al școlii științifice de ecuații diferențiale, unul din cei 5 stâlpi bătuți în institut de Andrunachievici, 5 personalități puternice care i-au creat faima. S-a născut la 8 ianuarie 1928 la Chișinău, a absolvit „Liceul Alecu Russo” din localitate, Facultatea de Fizică și Matematică, doctorantura a USM. Apropo, în perioada interbelică, tatăl său, Sergiu Sibirschi, a deținut mulți ani funcția de secretar al Primăriei Chișinău. Atras în mediul propice al Institutului de Fizică și Matematică al AȘM în a.1961, după divizarea acestuia în două instituții separate, Constantin Sibirschi devine șef al secției ecuații diferențiale a Institutului de Matematică (a.1964). În baza acesteia, a creat școala științifică puternică de ecuații diferențiale ce dăinuie și astăzi, ca un viguros stejar, grație discipolilor savantului care-i continuă cercetările (prof. Boris Șcerbacov, m.c. Nicolae Vulpe, profesorii Mihail Popa, Alexandru Șubă, Izel Bronștein (IMI-SUA) etc.).

Premiul „Academicianul Constantin Sibirschi” a fost instituit în 1999 de Organizaţia nonguvernamentală cu acelaşi nume, condusă de nepotul mult regretatului savant matematician, Val Sibirsky, doctor în ştiinţe fizico-matematice, în prezent om de afaceri şi cetăţean al SUA. Organizaţia „Academicianul Constantin Sibirschi” şi-a propus drept scop de a stimula cercetările în domeniul matematicii, ceea ce o face cu succes pe parcursul deja a 18 ani. Conform celor relatate la ședință de către membrul corespondent Constantin Gaindric, membru al Consiliului de administrare al Organizaţiei nonguvernamentale „Academicianul Constantin Sibirschi”, până la ediția actuală au fost înmânate 17 premii, inclusiv 3 la cercetători de peste hotare, 2 – tinerilor cercetători.

Anterior, laureaţi ai Premiului „Academicianul Constantin Sibirschi” au devenit matematicienii, profesorii Boris Şcerbacov, Nicolae Jităraşu, m.c. Nicolae Vulpe, acad. Vladimir Arnautov, m.c. Mefodie Raţă, profesorii Dumitru Lozovanu, Mihai Popa, Alexei Cașu, acad. Mitrofan Ciobanu, m. c. Constantin Gaindric, prof. Eugen Grebenicov, membru de onoare al AŞM, prof. Anatolii Samoilenko (Ucraina), profesorii Alexandru Şubă, Ilie Burdujan (România) și Svetlana Cojocaru. Cele două tinere cercetătoare menționate cu Premiul „Academicianul Constantin Sibirschi” sunt dr. Elena Naidenova (Starus) (IMI-Canada) și dr. conf. Galina Rusu.

La ediția actuală a Concursului pentru Premiul „Academicianul C. Sibirschi” în domeniul matematicii și informaticii, anunțat în 2016, au fost desemnați în calitate de laureați doi cercetători de valoare, recunoscuți de comunitatea științifică din țară și de peste hotare. E vorba de doctorul habilitat Viorel Bostan, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, și doctorul Mircea Petic, cercetător științific coordonator al Institutului de Matematică și Informatică al AȘM, căruia i-a fost conferit premiul pentru tineret.

Dl Viorel Bostan a câștigat concursul anual cu ciclul de lucrări „Modele matematice în inginerie: probleme de contact; modelări şi simulări numerice în aero-hidrodinamică", care constă din 10 lucrări, inclusiv monografia "Modele matematice în inginerie" ca unic autor; o monografie colectivă elaborată împreună cu conducătorul de doctorat din SUA Weimin Han şi publicată la prestigioasă editură „Springer” din Germania; o monografie colectivă elaborată împreună cu un grup de cercetători de la UTM şi publicată la editură „Springer” din Germania; 2 monografii colective elaborate împreună cu un grup de cercetători de la UTM; o lucrare de popularizare a ştiinţei; 2 articole ca singur autor publicate în reviste de circulaţie internaţională şi indexate în prestigioasele baze de date internaţionale (SCOPUS, Index Copernicus ș.a.); 2 articole în reviste de specialitate recunoscute (indexate ISI, cu factor de impact).

Un exemplu de aplicare a ştiinţei computaţionale este modelarea matematică a proceselor de contact dintre corpuri în general deformabile. Autorul a dezvoltat studiul problemelor de contact intern sau extern, punctiform, liniar sau curbiliniu, cu aplicabilitate în calculul organelor de maşini, cu destinație generală sau specială. În prezent, nu există o teorie matematică unitară a fenomenului de contact, însă în ultimii ani, inclusiv prin aportul dr. hab. Viorel Bostan se configurează o teorie matematică a contactului în baza inegalităţilor variaţionale. Prin lucrările sale, a contribuit parțial la realizarea dezvoltării conceptuale a tehnicii moderne, inclusiv a motoarelor cu reacţie, a avioanelor şi navelor, a automobilelor şi a sistemelor de conversie a surselor regenerabile de energie.

Laureatul Premiului „Academicianul Constantin Sibirschi" pentru tineret, dr. Mircea Petic, s-a învrednicit de această distincție pentru ciclul de lucrări „Tehnologii actuale de achiziționare a resurselor lingvistice computaționale". Acest ciclu constă din 52 lucrări, inclusiv 7 articole în reviste recenzate, 29 în culegeri de lucrări ale conferințelor naționale și internaționale, 16 în culegeri de teze ale conferințelor naționale și internaționale, dintre care 26 de un singur autor și 28 peste hotarele Republicii Moldova. Obiectivele propuse în lucrări țin de elaborarea tehnologiilor de achiziționare a resurselor lingvistice computaționale, în care principalele metode sunt acelea de automatizare a derivării cu afixe pentru limba română – unul absolut justificat. Or, anume derivarea cu afixe pentru limba română este cel mai productiv procedeu de îmbogăţire a vocabularului cu cuvinte noi. O idee importantă constituie extragerea termenilor-cheie care ar ajuta interpretării textului în întregime. Având la dispoziție o listă coerentă de cuvinte-cheie, se poate detecta cu ușurință tematica textului prelucrat.

Prof. Adrian Iftene de la Universitatea „A.I.Cuza” din Iași, în referatul său asupra ciclului de lucrări ale dlui Mircea Petica, scria: „Drumurile pe care le construim cu ajutorul cuvintelor sunt adesea la limita unor margini extrem de înșelătoare și de alunecoase. Mai e mult de muncă până când limbajul natural nu va mai avea taine pentru mașinile de calcul și interfețele noastre vor putea jongla cu resursele lingvistice la fel cum o fac cu expresiile logice.” În acest context dl. profesor Iftene menționează ca activitatea dr. Petic este una „valoroasă, care are în spate o muncă susținută de mulți ani, și care ne ajută să ajungem cu un pas mai departe la înțelegerea mecanismelor care stau la baza limbajului natural.”

În cadrul manifestării, m.c. C. Gaindric le-a înmânat laureaților Viorel Bostan și Mircea Petic medalia „Academicianul Constantin Sibirschi", primul a mai primit din partea acad. I. Tighineanu și Medalia jubiliară „70 de ani ai AȘM”. Colegii i-au felicitat pe premianți cu urări de bine și de noi succese, le-au înmânat buchete de flori. A fost o întâlnire memorabilă a breslei matematicienilor, la care s-a vorbit cu entuziasm despre fascinanta lume a acestei științe, că de fapt matematica este o artă, dar și un instrument fundamental, fără de care nu poți crea nimic temerar. Dna profesor Svetlana Cojocaru, directorul IMI, a fost și mai sugestivă:

– Când se analizează exporturile pe domenii ale țării noastre, nu se vorbește niciodată despre exportul de cunoștințe ale școlilor noastre științifice. De exemplu, metodele din teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale, elaborate de acad. Constantin Sibirschi și dezvoltate de discipolii dumnealui sunt şi în prezent aplicate cu succes în Spania, Canada, Marea Britanie, Brazilia, China etc. De altfel, cum vom ridica prestigiul științei noastre în societate, cum vom atrage tineretul în cercetare pe lângă multe alte acțiuni?! Nu mai vorbesc de exodul de matematicieni cu grade științifice peste hotare, în care am investit eforturi, resurse, dar și multe speranțe.

Probleme sunt multe în cercetare, dar astăzi avem un prilej de bucurie – sărbătorirea încă a doi laureați ai Premiului „Academicianul Constantin Sibirschi", care numără deja 19 persoane. Și prin acest exemplu s-a demonstrat că cea mai viabilă școală științifică, creată în anii `70 la Institutul de Matematică și Informatică al AȘM, rămâne cea de ecuații diferențiale plăzmuită de un merituos cercetător, umanist și visător, precum a fost academicianul Constantin Sibirschi.

Tatiana Rotaru
Imagini de V. Poleacov