Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Şedinţa Comisiei de atestare. Decizii cu rezonanţă de perspectivă


24 februarie 2017

Prima ședință a Comisiei de atestare din acest an, moderată și de această dată de academicianul Valeriu Canțer, președintele CNAA, a avut o agendă destul de încărcată, generată de mai multe probleme de actualitate și de competența Comisiei de atestare a CNAA. Am remarca, mai întâi, dările de seamă anuale pe care le-au prezentat asistenței șefii de direcții ale CNAA: doctorii habilitați Vitalie Minciună, Tatiana Callo și Gheorghe Cuciureanu. Tematica din agendă s-a axat și pe aprobarea componenței unor seminare științifice de profil pentru următorii patru ani, cărora le-au expirat împuternicirile; modificarea componenței altor seminare din varii motive; aprobarea componenței seminarelor științifice ad-hoc de susținere a tezelor de doctorat; aprobarea unor acte normative ce țin de eficientizarea activității științifice și de atestare, precum a fost, de exemplu, aprobarea Regulamentului cu privire la recunoașterea, clasificarea și evidența manifestărilor științifice etc. În contextul ultimului punct, prin acest document, au fost stabilite cerințele față de tipurile de manifestări științifice, procedurile de planificare a lor și de predare-recepție a materialelor respective.

Dar, să trecem la tematica tradițională, care se examinează de fiecare dată în cadrul ședințelor Comisiei de atestare (7 pe parcursul unui an), hotărâri care sunt așteptate de comunitatea științifică: formarea consiliilor științifice ad-hoc de susținere a tezelor de doctorat; conferirea gradelor științifice și a titlurilor științifico-didactice; recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică obținute peste hotare ș.a. De această dată, după diverse precizări și discuții, Comisia de atestare a CNAA a aprobat 32 de consilii științifice ad-hoc de susținere a tezelor de doctorat. Cele mai multe, 8, au fost formate în domeniul științelor medicale, inclusiv 2 pentru tezele de doctor habilitat. Pe locul doi se plasează științele pedagogice și psihologia cu 6 consilii științifice ad-hoc, pe locul trei – dreptul cu 4 consilii științifice. Câte 3 solicitări de formare a consiliilor științifice pentru susținerea doctoratului au parvenit pentru domeniile științele economice și științele tehnice, inclusiv 1 de doctor habilitat. Câte 2 consilii științifice au fost formate în științele matematice și în istorie, câte 1 – în științele fizice, științele chimice, științele geonomice și în filologie.

Aceste tendințe în preferințele științifice ale tinerilor cercetători se păstrează în linii mari, dacă le vom compara cu rezultatele susținerilor tezelor de doctorat pe anul 2016. Cele mai multe, 40 teze de doctorat (inclusiv 1 dr. hab.) au fost susținute în domeniul științelor pedagogice și în psihologie. Locul doi i-a revenit dreptului cu 38 (1 dr. hab.) de teze susținute. Pe locul trei s-au plasat științele medicale cu 29 (2 dr. hab.) de lucrări susținute, pe locul patru – științele economice cu 28 (1 dr. hab.) teze de doctorat. În celelalte domenii au fost susținute de la 1 până la 10 teze de doctorat. În total, anul trecut au fost conferite 216 grade de doctor, inclusiv 14 de doctor habilitat, față de 204 (19 dr. hab) în anul 2015.

Un alt punct din agenda ședinței Comisiei de atestare a ținut de conferirea gradelor științifice. Conform hotărârii Comisiei de atestare, primii 4 doctori habilitați în acest an au devenit dna Ala Donos și dl Alexandru Voloc, în științe medicale, specialitatea Pediatrie și neonatologie, ambii reprezintă Institutul Mamei și Copilului; dl Pavel Moraru – în istorie, specialitatea Istoria românilor (pe perioade), Institutul de Istorie al AȘM; dl Valerian Cerempei – în științe tehnice, specialitatea Tehnologii și mijloace tehnice în agricultură. Le urăm un început de an frumos acestor cercetători, care s-au ridicat pe o treaptă superioară în cariera lor profesională. Să se bucure de realizări remarcabile și în continuare.

Unui alt grup de cercetători, în număr de 28 de persoane, i-a fost conferit gradul de doctor în științe în diverse domenii și specialități.Hotărârea CA nr AT 1/6.1 din 16 februarie 2016. Felicitări tuturor cu susținerea acestui botez științific! La mai mult și la mai mare!

De această dată, Comisia de atestare a CNAA a conferit un singur titlu științifico-didactic de profesor universitar, la profilul Politologie, dlui dr. hab. Pantelimon Varzari, apreciat cercetător în domeniu, în temeiul recomandării Senatului Universității de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”.

De asemenea, au fost acordate 3 titluri de conferențiar universitar: la profilul Matematică pură, dnei Diana Bîclea de la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hajdeu” din Cahul; la profilul Informatică aplicată, dlui Dorin Pavel de la Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău; la profilul Drept penal, dlui Gheorghe Sult de la Universitatea de Stat din Comrat. Alți 4 cercetători au fost distinși cu titlul de conferențiar cercetător: la profilul Fizica aplicată, dl Maxim Guc și dl Eduard Monaico, respectiv de la Institutul de Fizică Aplicată și Universitatea Tehnică a Moldovei; la profilul Economie, business, administrare, dl Gheorghe Cuciureanu de la Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale a AȘM; la profilul Biologia omului și animalelor, dna Aliona Velciu, de la Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie al AȘM.

În cadrul primei ședințe a Comisiei de atestare, a fost aprobată Lista tezelor de doctorat selectate pentru Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2016”, la care vom reveni cu un comentariu.

Prin toate subiectele abordate și deciziile luate la prima ședință din acest an a Comisiei de atestare, a fost stabilită o temelie de perspectivă a bunei funcționalități pe întregul traseu a Sistemului Național de pregătire și atestare a cadrelor ştiinţifice și științifico-didactice de înaltă calificare.

Tatiana ROTARU