Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

New! Aviz referitor la eliberarea diplomelor şi certificatelor aprobate la şedinţa din 28 decembrie 2016


13 martie 2017

Miercuri,15 martie 2017, ora 13.45, în sala de conferinţe a CNAA (bd. Ştefan cel Mare, 180, et. 11, bir. 1118)
va avea loc înmânarea diplomelor de conferire a gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat, atestatelor de conferire a titlurilor de profesor universitar, profesor cercetător, conferenţiar universitar, conferenţiar cercetător şi certificatelor de recunoaştere şi echivalare aprobate la şedinţa din 28 decembrie 2016:

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/2.1 din 28 decembrie 2016 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/2.2 din 28 decembrie 2016 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/3.1 din 28 decembrie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/3.2 din 28 decembrie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de profesor cercetător

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/3.3 din 28 decembrie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/3.4 din 28 decembrie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/5 din 28 decembrie 2016 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și științifico-didactică obținute în străinătate

Relaţii la tel.: 022-23-78-26 (cancelaria)