Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Un nou pas spre cooperarea regională în domeniul evaluării ştiinţifice


1 iulie 2016

Astfel pot fi caracterizate rezultatele seminarului privind Platforma Parteneriatului Estic pentru evaluarea în știință, tehnologie și inovare (Workshop on Eastern Partnership Platform on STI evaluation), care s-a desfăşurat în Tbilisi (Georgia), în perioada 27-28 iunie 2016. Reprezentanții celor 6 state din regiune, Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia şi Azerbaidjan, au semnat în cadrul reuniunii un Memorandum de Înţelegere, prin care îşi exprimă disponibilitatea şi angajamentul să participe în activităţi comune cu privire la crearea Platformei regionale a Parteneriatului Estic pentru evaluarea în știință, tehnologie și inovare (STI).

Scopul principal al platformei este să faciliteze în rândul organizaţiilor participante explorarea potenţialului de evaluare în STI şi să implementeze măsuri care ar înlesni preluarea experienţei existente şi îmbunătăţirea utilizării potenţialului de evaluare. Printre acţiunile preconizate în Anexa la Memorandum se numără:

  • funcţionarea unui grup de coordonare a activităţilor de creare a Platformei;
  • identificarea sistematică a recenzenţilor (experţilor);
  • crearea unei baze de date comune a experţilor;
  • utilizarea bazei de date a experţilor EVAL-INCO;
  • dezvoltarea mecanismelor de asigurare a calităţii evaluării;
  • schimb de practici existente între agenţiile naţionale de evaluare;
  • acţiuni twining;
  • dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale agenţiilor ş.a.

La eveniment a participat, alături de reprezentanţii instituţiilor cu funcţii de evaluare în Republica Moldova, şi colaboratorul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Gheorghe Cuciureanu, doctor habilitat în economie, care a prezentat comunicarea “Implicarea experţilor străini în evaluarea tezelor de doctorat în Republica Moldova şi Platforma de evaluare în STI (rolul ei potenţial)” (The involving of foreign experts in dissertations evaluation in Moldova and (potential role of) EaP STI Evaluation Platform). În cadrul intervenției sale, dânsul a propus ca funcţiile viitoarei Platforme să fie extinse de la sprijinirea evaluării propunerilor de proiecte până la facilitarea implicării experţilor din alte state la evaluarea tezelor de doctorat.

Precizăm, de asemenea, că seminarul din capitala Georgiei a fost organizat în cadrul proiectului STI International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries din cadrul Programului Cadru 7. Este al 3-lea eveniment din această serie, anterior unul s-a desfăşurat la Chişinău, în 2004, şi altul – la Kiev, în 2015. În cadrul primelor două seminare, au fost stabilite o foaie de parcurs şi o listă de activităţi de perspectivă.

Serviciul de presă al CNAA