Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

La o aniversare: Ludmila Armaşu-Canţîr şi unificarea ştiinţifică a Europei


6 octombrie 2016

Ludmila Armașu-Canțîr este una din cei circa 300 de experți ai Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare, încadrați în 30 de comisii de experți pe domenii și unificate, inclusiv, 100 fiind antrenați anual în evaluarea organizațiilor pentru acreditarea/reacreditarea lor. Astăzi avem onoarea să v-o prezentăm pe această distinsă doamnă, care ne este alături de șapte ani în activitatea de expertizare a tezelor de doctorat, ca secretar științific al Comisiei de experți în literatură și folclor. La propunerea CNAA, de doi ani și-a asumat și atribuțiile de secretar științific în Comisia de Expertiză Unificată în Arte și Științe Umaniste, muncă pe care o realizează cu interes și responsabilitate. Recent Ludmila Armașu-Canțîr și-a adunat 50 de toamne ale vieții, prilej care ne permite să-i aducem calde felicitări și urări de bine, gratitudinea noastră pentru ceea ce realizează în domeniul pregătirii cadrelor științifice de înaltă calificare.

Omagiata a absolvit cu menţiune, în 1988, Facultatea de Filologie a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, repartizată fiind la o catedră, unde a activat alături de foștii profesori: Eliza Botezatu, Nicolae Matcaș, Tatiana Cartaleanu și alții. Ulterior, în perioada 1993-1997, și-a urmat studiile doctorale în cadrul Institutului de Literatură şi Folclor al AŞM, susținând cu succes teza de doctor în filologie cu tema: Structuri și formule narative în opera lui Spiridon Vangheli, la specialitatea Literatura română.

Revenind la Alma Mater, s-a încadrat activ în munca științifico-didactică de pregătire a cadrelor de pedagogi pentru instituțiile de educație din țară: conferenţiar universitar la Catedrele literatura română și comparată (1988-2013), Pedagogia învățământului primar și preșcolar (1988-prezent), Științe ale educației (2013-prezent). Din 2001, activează în calitate de Director al Departamentului Doctorat și Postdoctorat în cadrul Universității Pedagogice de Stat „I. Creangă”.

Fiind o perfecționistă, în permanență a căutat să-și ridice măiestria profesională, implicându-se în diverse formări, proiecte naționale și internaționale, cum ar fi: Formator în atelierul Formation a la gestion des projets, BECO, AUF, București, 16-17 mai 2011; Atelier de reflexion sur la formation de formateurs en Europe central et orientale, ULIM, 19-20 janvier, 2012; Formator în Ateliers de formation-Apui a la gouvernance universitaire, Bucarest, les 12 et 13 juin 2014etc., fiind avantajată de cunoașterea limbilor franceză, engleză, rusă.

Important este că limba franceză, pe care o posedă încă din școală (a absolvit-o, de asemenea, cu excelență), i-a oferit mai multe oportunități: a obținut recent, prin intermediul unui proiect AUF, dotarea unui Centru de reușită universitară cu sistem de videoconferințe și tehnică performantă, fiind și directorul lui; este inițiatorul diverselor activități internaționale și naționale, cum ar fi: Atelierul științific La creation et la gestion d une ecole doctorale - l exemple des universities members de l AUF en Roumanie, în calitate de coordonator și moderator, organizat la UPS „I. Creangă” cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei şi a Biroului pentru Europa Centrală și Orientală (AUF, BECO).

O altă reușită de rezonanță internațională este Școala doctorală francofonă: EDSS pour l’Europe Centrale et Orientale, proiect finanțat de aceeași AUF, BECO (2008- prezent), în calitate de coordonator de proiect pentru RM, membru al Consiliului științific al Școlii Doctorale Europene și ca profesor la seminarele științifice doctorale anuale. S-a manifestat, de asemenea, pe post de coordonator al proiectului A new teacher for a New Europe, în colaborare cu Universitatea Pedagogică Națională „M. Dragomanov” din Kiev și Universitatea Goethe, Frankfurt-pe-Main, Germania (din 2010-prezent), finanțat de Tempus.

A participat și la proiecte de cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic: Sympozium des projets finances par AUF: Cooperation universitaire multilaterale francophone en Europe centrale et orientale, Târgoviște, les 18 et 19 mars 2013 ; ASE București, 11-15 iunie 2014, AUF ; Universitatea Goethe, Frankfurt-pe-Main, Germania, 21-26 mai 2014, Tempus ; Universitatea Cernăuți, 27 februarie-1martie 2014, Eastern Partnership Territorial Cooperation Support Programme, Universitatea educologică din Vilnius, noiembrie 2013, Universitatea din Istanbul, aprilie 2015 etc.

Un alt indicator care caracterizează activitatea prodigioasă a unui cadru didactic universitar sunt publicațiile științifice. Dna Ludmila Armașu-Canțîr a publicat peste 100 de lucrări științifice, inclusiv manuale, monografii, articole, în care au fost reflectate rezultatele activității științifico-didactice, prezentate și la conferințele naționale și internaționale. Este un palmares impresionant al omagiatei noastre.

Din 2015, dna Ludmila Armașu-Canțîr este Președinte al Consiliului Științific Doctoral al UPS „I. Creangă”. Autoritatea profesională și managerială este confirmată și de calitatea Domniei sale de membru al Consiliului ştiinţific în Şcoala Doctorală Europeană pentru Europa Centrală şi Orientală (2009-prezent), precum și de Profesor asociat al Universităţii din Bucureşti. La fel, din 2015, este membru al Consiliului Național pentru Cercetarea Universitară privind implementarea studiilor superioare de doctorat, structură consultativă a Ministerului Educației; membru al Grupului de experți pentru elaborarea proiectului de modificare/completare a Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și academică în învățământul superior, expert al ANACIP.

Activitatea științifico-didactică polivalentă a doamnei Ludmila Armașu-Canțîr a fost apreciată cu o prestigioasă medalie: Pentru contribuții valoroase la unificarea științifică a Europei, Universitatea Goethe din Frankfurt-pe-Main, Germania, 2014; Diploma de Onoare a Guvernului RM, 2015; Diploma de Onoare a Ministerului Educației pentru înaltă măiestrie profesională, activitate științifică și didactică prodigioasă, 2011. Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare, la rândul său, i-a conferit, pe 24 septembrie 2016, Diploma Pentru merite deosebite în pregătirea și atestarea cadrelor științifice.

Dar cea mai prețioasă realizare a protagonistei noastre rămâne a fi frumoasa ei familie: soțul, Ion Canțîr – artist plastic, absolvent și el, în 1986, al UPS „I. Creangă”, Facultatea Arte Plastice și Design, unde a și predat timp de 15 ani. Din 2004 până în prezent, familiarizează cu artele frumoase elevii de la Liceul „Prometeu”. Fiica mai mare, Daniela Canțîr, absolventă a Universității Libere din Bruxelles, specialitatea economie și finanțe, a activat în Parlamentul European, ulterior a fost angajată într-o companie din Marea Britanie, unde munceşte până în prezent. Mezina, Mihaela Canțîr, face masteratul în Securitate şi diplomaţie/Security and Diplomacy (cu predare în limba engleză) la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București. Ambele fiice sunt mândria părinților. Iar fiicele, la rândul lor, își adoră părinții, fiind alături de dulcea lor mămică, la masa de sărbătoare cu prilejul celor 50 de ani.

La mulți ani, distinsă Doamnă Ludmila Armașu-Canțîr! Să vă aducă viața în continuare multă sănătate, pace, fericire și realizările pe care vi le doriți!

Tatiana ROTARU,
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare