Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

La o aniversare: Sănătatea neurologică - cauza vieţii unui savant


16 mai 2016

Stanislav Groppa face parte din generaţia tinerilor care s-a născut pe la mijlocul anilor `50 – dornici de a face carte, de a însuşi o specialitate, de aşi crea un nume în domeniu. Aceştia, de regulă, erau cei mai buni la învăţătură, fie la facultate, fie la doctorantură, erau activi şi în cercetare, astfel încât până la 40 de ani aveau susţinute câte două teze de doctorat, erau profesori universitari, şefi de catedră, şefi de laborator, aveau publicaţii şi rezultate ştiinţifice, recunoscute peste hotare. E vorba de tânăra elită ştiinţifică care perpetuează cercetările începute de generaţiile anterioare de savanţi, dar vine şi cu propriul eu, propriile rezultate – lege a evoluţiei progresului şi a civilizaţiei. Unii dintre aceşti tineri au fost promovaţi şi în calitate de membri ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în diverse asociaţii ştiinţifice din străinătate. Făcând şi eu parte din această generaţie ambiţioasă de a deveni cineva, o înţeleg foarte bine, dar şi o apreciez pentru că ea a muncit enorm pentru a-şi realiza visele tinereţii adolescentine.

Stanislav Groppa, colegul meu de la Academia de Ştiinţe a Moldovei, cu care am avut onoarea să conlucrez în cadrul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, este o persoana dotată cu har pentru a persevera în cercetare, în care au investit cunoştinţe şi încredere părinţii, pedagogii din şcoală, apoi profesorii de la Institutul de Medicină din Chişinău (astăzi Universitatea de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”). În acest sens, omagiatul nostru de astăzi cred că le este recunoscător profesorilor enciclopedişti, care l-au format şi pentru care Jurământul lui Hippocrates a fost o lege de conduită a vieţii lor: Vasile Anestiadi, Nicolae Testemiţanu, Andrei Zorkin, Efim Muhin, Natalia Gheorghiu, Constantin Ţâbârnă, Gheorghe Ghidirim, Andrei Banaru, Eugen Păpuşoi, Diomid Gherman, Mihai Casian, Boris Ianachevici, Vasile Raţă etc.

A făcut doctoratul la Institutul de Medicină al Federaţiei Ruse din Moscova, avându-l în calitate de conducător ştiinţific pe academicianul Levon Badalean – un nume de referinţă în ştiinţele neurologice contemporane. Nu avea nici 30 de ani, când a devenit doctor în ştiinţe medicale, la 35 de ani este deja savant în toată legea, atestat cu gradul doctor habilitat, peste patru ani primeşte şi atestatul de profesor universitar. Mai târziu, în 2007, a fost ales membru corespondent al AŞM, iar în 2012 – membru titular. În perioada 2008-2014, a fost academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Medicale, 2014-2016 – vicepreşedinte al AŞM. Este traseul unei ascensiuni frumoase profesionale şi o aprecire a comunităţii ştiinţifice din ţară.

Pe parcursul activităţii sale în domeniul medicinei, a fondat în 1995, Catedra de neurologie şi neurochirurgie a USMF, apoi Laboratorul de neurobiologie şi genetică medicală care se află în serviciul cercetărilor sale ştiinţifice. Merită a fi menţionat Centrul de Chirurgie şi Neurochirurgie a Institutului de Medicină Urgentă, creat acum 20 de ani, dotat cu aparataj şi tehnologii moderne, ce au permis extinderea cunoştinţelor despre factorii de risc pentru bolile cerebrovasculare, mecanismele patogene ale degenerării cerebrale, plasticitatea creierului şi neuroprotecţia, cercetări care por sta la baza dezvoltării unor noi metode de tratament şi de prevenire. În context, menţionăm noile rezultate privind maladia Alzheimer, numită şi „groaza bătrâneţii”, ictus şi epilepsie. De asemenea, Domnia sa a iniţiat studii epidemiologice în patologii neurologice ereditare, soldându-se cu crearea Serviciului de genetică medicală. Îi urăm doctorului şi profesorului universitar Stanislav Groppa succese în continuare pentru binele nostru şi al tuturor.

Anii fug pe neobservate şi iată că şi dl Stanislav Groppa a ajuns la o dată jubiliară semnificativă – aniversarea a 60-ea de la naştere. În palmaresul realizărilor sale au intrat peste 300 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv 7 monografii, 5 manuale, 25 brevete de invenţii. În calitatea mea de preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, mă bucură, în special, cei 16 doctori şi doctori habilitaţi, crescuţi cu grijă de dl profesor şi care astăzi formează şcoala ştiinţifică Neurologia stărilor acute şi neurogenetică, condusă de academicianul Stanislav Groppa. Problemele sănătăţii neurologice a cetăţenilor din societatea noastră l-au condus pe savant la ideea de a creaLiga de combatere a Epilepsiei din Moldova şi a Centrului Naţional de Epileptologie, pentru a uni eforturile tuturor specialiştilor din ţară în ameliorarea situaţiei din domeniu. Pentru aceste contribuții semnificative aduse în dezvoltarea cercetării și a pregătirii cadrelor de înaltă calificație Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare i-a decernat Diploma de Recunoștință.

De ziua naşterii academicianului Stanislav Groppa, îi urăm omagiatului multă sănătate, noi realizări în activitatea sa multiaspectuală şi multidimensională, noi discipoli pe potrivă şi satisfacţii de munca realizată în numele celui mai nobil scop – sănătatea cetăţenilor noştri.

Cu deosebite aprecieri

Academician Valeriu CANŢER,
Preşedintele Consiliului Naţional Pentru Acreditare şi Atestare