Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei - acreditată


20 mai 2016

În şedinţa Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a CNAA din 19 mai curent a fost prezentată pentru reacreditare Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (UnAŞM). Perioada evaluată - anii 2011-2015.

Comisia de evaluare a UnAŞM a fost constituită din specialişti binecunoscuţi în Moldova - Spînu Constantin, dr.hab., prof.univ., preşedinte al comisiei (Centrul Naţional de Sănătate Publică), Sîrbu Tatiana, dr., conf. cerc., secretar (Grădina Botanică (Institut)), Lupaşcu Galina, dr.hab., conf.cerc. (Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor), Bolun Ion, dr.hab., prof.univ. (Academia de Studii Economice din Moldova), Tărîţă Anatol, dr., conf. cerc. (Institutul de Ecologie şi Geografie) şi Ursu Lidia, economist (Institutul de Matematică şi Informatică).

În procesul evaluării s-a dovedit că, comparativ cu evaluarea precedentă (anii 2008-2010), Universitatea şi-a dinamizat activitatea ştiinţifică. Astfel, în anii 2011-2015 echipa de cercetători ai UnAŞM a realizat 10 proiecte, dintre care: 2 proiecte instituționale fundamentale, 2 proiecte pentru tineri cercetători, 4 proiecte bilaterale cu parteneri din Belarus, România şi Germania şi 2 proiecte internaţionale din cadrul programului TEMPUS. În perioada de referinţă au fost obținute rezultate științifice noi cu impact teoretic și aplicativ, reflectate în 202 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv 3 monografii (2 – peste hotare), 17 articole în reviste editate în străinătate (4 – în reviste ISI şi 1 - Scopus), 37 de articole în reviste naţionale, 19 articole în culegeri (9 – peste hotare), 126 de rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Au fost organizate 5 conferinţe ştiinţifice internaționale și naționale cu participare internațională, precum și ateliere de lucru, școli de vară și seminare. Au fost menţionate aparte rezultatele unor cercetători, care au fost apreciate înalt la forurile ştiinţifice internaţionale (Duca M., Martea R., Budeanu O. ş.a.).

Menţionăm, de asemenea, logo-ul Excelența Resurselor Umane în Cercetare/HR Excellence in Research, oferit de Directoratul General pentru Cercetare al Comisiei Europene, fapt ce asigură protecția obiectelor de proprietate intelectuală create de cercetători.

Totodată, Comisia de evaluare a atenţionat privind diminuarea numărului de cercetători titulari şi a celui de cercetători cu grad ştiinţific care activează în cadrul profilului, existenţa unor probleme pe segmentul validării şi protecției rezultatelor ştiinţifice etc. Comisia de evaluare a recomandat conducerii UnAȘM elaborarea unui mecanism de creştere a numărului angajaților titulari şi impulsionarea procesului de pregătire a resursei umane şi a subliniat că UnAŞM dispune de capacitățile suficiente pentru a spori esențial vizibilitatea instituţiei la nivel naţional şi internaţional.

În discuţii, membrii Comisiei de acreditare a CNAA au recomandat UnAȘM de a implementa mai activ rezultatele obţinute în cadrul sectorului real al economiei; sporirea numărului de contracte economice (ştiinţifice) cu agenţi economici autohtoni şi străini, în scopul creşterii impactului şi relevanţei activităţilor realizate de universitate.

În final, Comisia de acreditare a CNAA, prin vot secret, a susţinut propunerea Comisiei de evaluare, şi a apreciat performanţa profilului de cercetare Genetica funcţională şi bioinformatică „bine” şi a acordat UnAȘM calificativul organizaţie competitivă pe plan internaţional (categoria B). Hotărîrea va intra în vigoare după publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prezentarea raportului de evaluare în vederea acreditării Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Direcţia de evaluare şi acreditare a CNAA