Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Noul rector al Universităţii Bălţene este omul nostru


24 februarie 2016

La 18 februarie curent, a fost investit în funcția de rector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți doctorul habilitat în pedagogie, profesorul universitar Ion Gagim. Evenimentul respectiv a fost precedat de alegerile rectorului, care s-au desfășurat la 22 decembrie 2015, fiind confirmat în această funcţie de Ministerul Educaţiei pe 12 februarie 2016. Este ascensiunea unui om și pedagog de succes către acest post suprem în ierarhia profesională pentru care s-a pregătit de-a lungul anilor.

Nu vom afirma astăzi că Domnia sa a aspirat să ajungă în funcția de rector. Probabil că visele sale au fost legate de afirmarea în plan profesional – pedagogia muzicală, de valențele emoționale ale muzicii și a influenței ei asupra omului. Cum să cunoască în profunzime aceste taine de interacțiune? Însă când e vorba de copii și tineret, ea, muzica, de oricare gen ar fi, le educă lor gustul artistic, orizontul cultural, dar și caracterele. Un pedagog muzical ar vorbi astăzi frumos și competent la acest subiect și doar ochii îi vor trăda lumina, convingerea și forța interioară de care dispune muzica. Dar când e vorba de un cercetător muzicolog, cum este dl Ion Gagim, această dimensiune a creației capătă valențe superioare. Iată doar câteva denumiri de cărți vizând subiectele de cercetare ale Domniei Sale: Omul în fața muzicii, Dimensiunea psihologică a muzicii, Știința și arta educației muzicale, Sub semnul muzicii, Muzica și Filosofia, Muzica – experiențe metafizice, Gheorghe Mustea și universul muzicii sale etc. Acesta este omul și savantul Ion Gagim, la apogeu de creație, ajuns în funcție de rector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Deja al treilea an, profesorul universitar Ion Gagim își aduce contribuția și la pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare în cadrul Comisiei de atestare a CNAA. Și dacă anul trecut au fost pregătiţi în țară 19 doctori habilitaţi şi 185 de doctori în știință, 22 de profesori universitari, 116 conferenţiari universitari şi conferenţiari cercetători, alte 21 de persoane şi-au echivalat doctoratele susţinute peste hotare – la această muncă migăloasă de procesare, verificare a dosarelor și de atestare a lucrărilor pretendenților și-au adus contribuția atât aparatul administrativ al CNAA, comisiile de experți, cât și membrii Comisiei de atestare – deja la etapa finală. Reprezentantul Universității Bălțene, dl Ion Gagim, este întotdeauna omniprezent.

– Sunt recunoscător și onorat de încrederea pe care mi-ați acordat-o! – citim rânduri emoționante ale noului rector pe site-ul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. – Mulțumesc tuturor celor care au ales paradigma de dezvoltare a instituției pe care am propus-o eu. Mulțumesc celor care m-au îndemnat să fac acest pas, care m-au încurajat și m-au susținut pe parcursul acestui atât de dinamic și „ornamentat” maraton electoral”, – a subliniat în discursul său profesorul Ion Gagim. Suntem siguri că noul rector își va realiza cu responsabilitate și dăruire mandatul pentru următorii cinci ani.

Aducem sincere felicitări, urări de bine și de succes noului rector al Universității de Stat „Alecu Russo”, dlui profesor Ion Gagim, colectivului științifico-didactic, studenților în speranța că Bălții – capitala de nord a țării – va deveni un centru industrial și cultural înfloritor, va avansa cu pași energici în transformarea Republicii Moldova într-o țară prosperă în familia unită a statelor europene. Educația și cultura rămân domeniile strategice pe care au mizat țările industrial dezvoltate ale lumii, experiență pe care trebuie s-o preluăm și noi.

Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare