Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

La o aniversare: Un gând de recunoştinţă şi preţuire


14 octombrie 2016

Colega noastră de serviciu, dna Svetlana Berezovschi, a apărut pe lume în primul an de după război, când bubuiturile de tunuri abia se potoliseră, dar mirosul de pulbere şi frica de a nu trăi repetat acele momente groaznice se mai păstrau încă în sufletele oamenilor. Anul 1946 n-a fost unul uşor – foametea a început să cosească cu sutele şi miile vieţile oamenilor de pe plaiul nostru, slăbite şi aşa de cumplitele încercări ale războiului. În asemenea circumstanţe, în familia lui Nicolae şi Maria Luchian din s. Taraclia de prin părţile Căuşenilor, s-a născut primul copil, când se îngâna ziua cu noaptea la un început de săptămână, pe 14 octombrie, zi care părea că va aduce mult soare, multă căldură şi lumină – speranţa de bine şi fericire a părinţilor ei. Poate şi de aceea dânşii au numit-o Svetlana. Încetul cu încetul, viaţa lor a pornit pe un făgaş mai bun.

Svetlana a fost prima la carte, absolvind şcoala medie cu medalie de aur (a.1964), continuându-şi apoi studiile la Institutul Politehnic din Chişinău. Botezul în cariera de muncă a avut loc la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Industriei Alimentare. A trăit mai multe momente memorabile legate de activitatea în această instituţie. Unul dintre ele a fost cu totul deosebit: fiind în deplasare la Moscova, întâlnirea inopinată cu G. Titov, G. Greciko, într-o sală de degustaţie a produselor pregătite pentru cosmonauţi de Institutul de la Chişinău, i-a oferit clipe de neuitat. Svetlana avea pe atunci 25 de ani.

Peste ceva timp (a. 1974), dna Berezovschi, a fost numită în funcţie de şef adjunct al Secţiei deservire informaţională a Institutului de Informaţie Tehnico-Ştiinţifică. Au urmat apoi Direcţia ştiinţă şi progres tehnico-ştiinţific al Comitetului de Stat pentru Planificare al RSSM, şef adjunct al Secţiei politică tehnico-ştiinţifică a Ministerului Economiei, al Departamentului ştiinţă şi inovaţii al aceluiaşi minister, şef al Direcţiei organizare şi coordonare a activităţilor de cercetare-dezvoltare a Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei, şef al Direcţiei resurse financiare, expertiză şi control a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică etc. Şi încă la un moment am dori să atragem atenţia: în perioada 2002-2004 Svetlana Berezovschi a activat în calitate de preşedinte al Consiliului Interstatal Tehnico-Știinţific al CSI, fiind promovată în această funcţie înaltă de răspundere graţie responsabilităţii şi experienţei de muncă acumulată. Ultimii 11 ani i-a dedicat, cu aceeaşi abnegaţie, lucrului de consultanţă din cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM. Această activitate prodigioasă a ei pe parcurs de patru decenii, ca manager în domeniul ştiinţei, a fost apreciată cu medalia „Meritul Civic”, numeroase diplome de merit, inclusiv ale CNAA.

Distinsă doamnă! Aniversarea Dumneavoastră, în acest mijloc de toamnă, ne oferă plăcutul prilej de a vă transmite sincerele noastre respecte, de a vă ura sănătate deplină, mulţi ani fericiţi şi cât mai multe împliniri!

Cu nespusă gratitudine, colegii de serviciu,
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare