Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

La o aniversare - USM la 70 de ani: Prima Universitate rămâne prima


28 septembrie 2016

Înfiinţarea acestei instituţii de învăţământ superior în îndepărtatul an 1946, a demonstrat că universitatea este un reper fundamental, dar şi o speranţă spre un viitor prosper. După 70 de ani de activitate sunt foarte multe lucruri care merită să fie rostite, pentru a reitera şi întări pilda faptelor meritorii.

Numărul modest al cadrelor didactice de atunci a putut crea un nucleu puternic de specialişti care au generat apariţia a mai multor şcoli ştiinţifice din diverse domenii: matematică şi informatică în cadrul căreia au fost cercetate probleme ale modelării matematice şi optimizării, informaticii teoretice şi aplicative; electrofizică, tehnologia şi fizica semiconductorilor, fizica teoretică şi matematică, fizica şi ingineria nanomaterialelor. Realizări notorii au înregistrat cercetătorii în chimia ecologică, cea coordinativă, termodinamica şi cinetica reacţiilor de substituţie în combinaţiile coordinative şi altele, în pedologie, fiziologia omului şi a animalelor, în botanică. În vizorul cercetătorilor universitari se află istoria românilor din toate epocile, începând cu cea medievală, problemele ce vizează lingvistica, educaţia ş.a.m.d. Toate acestea, doar în perioada 2001-2016, şi-au găsit reflectare în 181 de proiecte internaţionale şi 281 naţionale. Până la momentul dat, USM este instituţia cu cel mai mare număr de brevete obţinute – 582, care reprezintă majoritatea domeniilor economiei naționale. Rezultatele cercetărilor au fost expuse la 163 de expoziţii şi saloane internaţionale, autorii cărora s-au învrednicit de un număr impresionant de distincţii: 226 medalii de aur, 84 – de argint, 56 – de bronz. Ultimii 15 ani au fost rezultativi şi în Premii Naționale, în posesia cărora au intrat 16 colaboratori. Totodată, 17 persoane au devenit Laureaţi ai Premiului Tineretului şi 19 – ai Premiului Municipal al Tineretului.

Prin strădania comună a colaboratorilor, USM a fost evaluată şi acreditată la cel mai mare număr de profiluri ştiinţifice: Ştiinţe matematice: aspecte teoretice şi aplicative; Probleme actuale în domeniul informaticii şi al ştiinţelor economice; Fizica şi ingineria materialelor, nanostructurilor şi a dispozitivelor; Chimia materialelor şi tehnologii nonpoluante; Biodiversitatea şi utilizarea raţională a bioresurselor în asigurarea securităţii biologice; Lingvistica teoretică şi aplicativă; Istoria şi teoria literaturi; Unitate şi diversitate istorico-culturală în procesele civilizatorii; Ştiinţe sociale, politice şi demografice – suport în dezvoltarea societăţii contemporane; Dreptul naţional şi sistemul judecătoresc racordate la standardele internaţionale; Ştiinţele educaţiei şi psihologia în modernizarea învăţământului naţional, bucurându-se de cel mai înalt calificativ – organizaţie cu recunoaştere internaţională, Categoria A.

Ceea ce-i mai important la acest bilanţ, suficient de bogat, este că buna funcţionare a instituţiei depinde de oamenii care o animă. Actualmente, USM înregistrează cca 784 de cadre ştiinţifico-didactice, dintre care 75 sunt doctori habilitaţi şi 263 doctori în ştiinţe. Meritoriu este faptul că 115 de colaboratori sunt titulari cu statut de cercetător şi care îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică în 21 de laboratoare şi 3 centre de excelenţă.

Organizaţia omagiată s-a impus în drumul parcurs de la înfiinţare ca una dintre instituţiile de învăţământ superior de prestigiu, care a format generaţii de studenţi, dar şi viitori cercetători. Doar în 2015, fiecare a 6-a teză de doctor în ştiinţe şi fiecare a 4-a teză de doctor habilitat susţinută viza USM-ul. Meritul acestor succese aparţine şi celui mai mare număr de persoane abilitate cu dreptul de conducător de doctorat.

Prima Universitate din Moldova, creată în anii grei de după război, a reuşit în ultima perioadă de timp să se prezinte drept instituţie naţională cu cea mai mare vizibilitate pe Internet. Potrivit Clasamentului mondial Ranking Web of Universities (webometrics.info ), elaborat de Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice din cadrul Ministerului Ştiinţei şi Inovării al Spaniei, actualizat recent, USM conduce clasamentul universităţilor din ţara noastră, plasându-se concomitent pe locul 216 în Europa Centrală şi de Est, pe locul 965 în Europa şi pe locul 2839 în lume. În acest context, menţionăm faptul că ediţia din ianuarie 2016 a prestigiosului clasamentul web al universităţilor cuprinde peste 24 000 de instituţii de învăţământ superior din întreaga lume, inclusiv 27 universităţi din Republica Moldova.

Cu aceste frumoase realizări, dar şi în semn de apreciere înaltă a generaţiilor de profesori și cercetători, consacrați cauzei nobile de pregătire a cadrelor didactice și științifice de înaltă calificare, adresăm tuturor universitarilor de ieri şi de azi sincere felicitări, multă sănătate, prosperitate, optimism și noi împliniri în tot cea ce își propun să facă.

La mulţi ani, prima noastră universitate!

Academician Valeriu CANŢER,
preşedinte al Consiliului
Naţional pentru Acreditare şi Atestare