Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Lansare de carte: Omagiu la un an de la trecerea în eternitate


11 noiembrie 2016

Printre multiplele evenimente, desfăşurate în ţara noastră cu ocazia Zilei Internaționale a Ştiinței pentru Pace și Dezvoltare, se numără şi lansarea monografiei „Microelementele în componentele biosferei şi aplicarea lor în agricultură şi medicină”, organizată de Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM. Evenimentul a întrunit autorii acestei cărţi, monografia fiind una colectivă, dar şi alţi cercetători de la institutele de cercetare şi instituţiile de învățământ superior, interesaţi de domeniul studierii microelementelor în obiectele de mediu şi aplicarea lor în diverse domenii – creşterea plantelor, zootehnie, acvacultură, industrie alimentară, etc.

Ideea elaborării şi conceptul monografiei a aparţinut regretatului academician Simion Toma, care a reuşit să adune la un loc cercetători consacrați din Republica Moldova în domeniul microelementelor. Savantul a îngrijit şi prefaţa acestei monografii, accentuând diversitatea şi valoarea cercetărilor autohtone. Lansarea acestei lucrări a constituit şi un prilej de comemorare a acad. Simion Toma, de la trecerea în nefiinţă a căruia a trecut un an (11.11.2015).

Vorbitorii, printre care autorii monografiei dr. hab. Vasile Botnari, directorul Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor; acad. Boris Gaina, academician coordonator al Secţiei Ştiinţe Agricole a AŞM, membru corespondent Tudor Lupaşcu, directorul Institutului de Chimie al AȘM; dr. hab. Maria Nedealcov, directorul Institutului de Ecologie şi Geografie al AȘM; dr. hab. Sofia Veliksar, cercetător științific principal la Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor; dr. hab. Elena Zubcov, șef de laborator la Institutul de Zoologie; dr. Lucia Bileţchi, consultant superior la Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare; dr. hab. Rodica Sturza, profesor universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei; dr. hab. Mihail Bahcivanji, cercetător științific principal la Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară și-au amintit de faima de odinioară a cercetătorilor moldoveni preocupaţi de studiul microelementelor, în special, în fitotehnie, dar şi de realizările din ultimele decenii, evidențiind necesitatea echipamentului modern pentru efectuarea investigaţiilor în corespundere cu standardele internaţionale.

Desigur, fiecare dintre vorbitori şi-a exprimat cu mult drag recunoştinţa față de Omul, Savantul şi Managerul Simion Toma. Au fost exprimate şi mulţumiri administraţiei Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţia a Plantelor pentru acoperirea cheltuitelor de editare a monografiei.

Un omagiu i-au adus academicianului Simion Toma şi colegii săi, care au activat cot la cot pe parcursul mai multor decenii: dr. hab. Anastasia Ştefârţă, șef de laborator, dr. hab. Leonid Voloşciuc, șef de laborator – ambii de la Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor; dr. Gheorghe Tudorache, secretar științific al Secţiei Ştiinţe Agricole a AŞM. Au luat cuvântul și acei care l-au cunoscut graţie activităţii sale manageriale şi didactice: acad. Maria Duca, rectorul Universității AŞM; dr. Gheorghe Nicolaescu, decan la Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Printre autorii monografiei se numără şi dr. Aurelia Lupan, fiica academicianului Simion Toma, care a întregit lucrarea cu un sumar al elaborărilor ştiinţifice ce au avut ca obiect microelementele, în baza datelor Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.

Pentru colectivul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, în cadrul căruia academicianul Simion Toma a activat în funcţie de vicepreşedinte, preşedinte al Comisiei de acreditare în perioada 2009-2013, el a rămas un exemplu de onestitate, colegialitate, bunăvoinţă şi înţelepciune.

Lansarea monografiei „Microelementele în componentele biosferei şi aplicarea lor în agricultură şi medicină” o considerăm drept un eveniment editorial și științific, o realizare importantă pentru autori, dar și pentru Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, cât şi un omagiu frumos adus academicianului Simion Toma.

Lucia BILEŢCHI, doctor, conferenţiar cercetător,
consultant superior al CNAA