Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Pregătirea cadrelor ştiinţifice: Actele de nobleţe academică au fost înmânate


23 septembrie 2016

doctorul habilitat în științe medicale Lucian DANILOV
La ultima manifestare de înmânare a actelor eliberate de Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA), care a avut loc pe 21 septembrie curent, au fost invitate 59 de persoane pentru a primi diplomele de doctor și de doctor habilitat, atestatele de conferențiar universitar și conferențiar cercetător, certificatele de recunoaștere și echivalare a tezelor de doctorat susținute peste hotare. Președintele CNAA, academician Valeriu Canțer, numește cu mândrie documentele respective acte de noblețe academică. Anume în ele s-au fructificat realizările lor științifice și științifico-didactice, de creație și inovative.

Conform hotărârii Comisiei de Atestare a CNAA din 5 iulie 2016, președintele CNAA Valeriu Canțer, asistat de secretarul științific, doctor habilitat în filologie Aliona Grati, a înmânat două diplome de doctor habilitat dlui Lucian Danilov (în științe medicale) și dlui Denis Nica (în științe fizice) .

doctorul habilitat în științe fizice Denis NICA
În primul caz, academicianul a menționat calitatea tezei de doctor habilitat: Aspecte etio-patogenetice și optimizarea tratamentului conservator în amigdalita cronică la copii este de actualitate și realizată, conform prevederilor regulamentare. Cât privește autorul celei de a doua lucrări, tânărul fizician Denis Nica, șef al Departamentului fizica teoretică „Iu. Perlin” din cadrul USM, este bine cunoscut deja de câțiva ani: în anul 2008, a fost considerat drept învingător al Concursului Național Savantul anului, la nominalizarea Tânărul savant al anului, organizat de AȘM. Pe atunci, dânsul avea publicate 32 de articole, o parte – în reviste științifice din străinătate cu factor de impact. Astăzi, deja la etapa susțineri tezei de doctor habilitat, numărul publicațiilor fizicianului Denis Nica constituie peste 140, inclusiv o monografie, 40 – în reviste cotate ISI, dintre care 6 articole de sinteză.

>
doctorul în filologie Nadejda IVANOV
Din teancul de documente, executate la Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru”, desprindem 29 de diplome de doctor în diverse domenii ale științei. De această dată, cei mai harnici pe tărâmul științei s-au dovedit a fi pedagogii cu 7 diplome de doctor, inclusiv una de doctor habilitat, autor dl Constantin Șchiopu de la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”. Pe locul doi s-au plasat cercetătorii din domeniul științelor economice cu 5 diplome de doctor, inclusiv 4 de la ASEM. Și pe această cale, acad. Valeriu Canțer a transmis călduroase felicitări în adresa colectivului profesoral și studențesc al Academiei de Studii Economice din Moldova cu prilejul aniversării a 25-ea de la fondare. Urmează cei de la drept cu 4 diplome de doctor, cei din științele biologice, științele tehnice și din studiul artelor și culturologie – cu câte 2 diplome de doctor. Reprezentanților din alte domenii, ca psihologia, informatica, medicina, matematica, istoria, științele agrare, sociologia și filologia le-au fost înmânate doar câte o diplomă de doctor. Lista integrală urmează în Hotărârea AT-4/2.2 din 05 iulie 2016 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe.

În contextul dat, aducem doar un nume – Nadejda Ivanov, ultima din listă, dar nu și ultima din cadrul cercetărilor realizate de doctoranzi. Teza susținută cu tema „Arhetipul animus-anima în proza lui Mircea Eliade”, la specialitatea Literatura română, conducător științific Andrei Țurcanu, doctor habilitat în filologie, a atras atenția cercetătorilor din domeniu. Caracterul științific-novator al lucrării este conturat de intenția reușită de a da o nouă interpretare a prozei lui Mircea Eliade din perspectiva psihologiei analitice a lui C.G. Jung și a teoriei eliadești a arhetipurilor. Felicitări aducem noului doctor în filologie, dar și conducătorului ei științific, recent distins cu Premiul Național 2016.

În cadrul acestei manifestări, au fost înmânate, de asemenea, 24 atestate de conferențiar universitar și conferențiar cercetător, ceea ce va permite de a consolida potențialul științifico-didactic al instituțiilor de învățământ superior din țară. Lista integrală o vedem în Hotărârea AT-4/3.1 din 05 iulie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar și Hotărârea AT-4/3.2 din 05 iulie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător.

Totodată, sunt așteptați în știință și în educație acele persoane care au susținut doctoratele în străinătate. La această întâlnire de la CNAA, au fost nominalizate 4 persoane, cărora le-au fost recunoscute și echivalate diplomele de doctor primite în alte țări. Este vorba de Galina Ciobanu care a susținut doctoratul în medicină la Universitatea de Studii din Roma „La Sapienza”, Constantin Lupu – doctoratul în științe economice la Academia Română, Gheorghe Guțu –doctoratul în științe administrative în Școala Națională de Studii Politice și Administrative din România, Alessandro Figus – doctoratul în științe politice la Universitatea din Nisa-Sophia-Antipolis din Franța. CNAA le-a eliberat lor certificatele de recunoaștere și echivalare la specialitățile respective din Nomenclatorul R. Moldova.

În prima jumătate a anului curent, CNAA a înmânat solicitanților 11 diplome de doctor habilitat, 95 diplome de doctor, 11 atestate de profesor universitar, 2 – de profesor cercetător, 68 atestate de conferențiar universitar, 16 – de conferențiar cercetător, 11 – certificate de recunoaștere și echivalare a diplomelor de doctorat obținute în străinătate, în total 214 acte. Datele respective se mențin la nivelul aceleiași perioade a anului trecut.

În încheiere, academicianul Valeriu Canțer i-a felicitat cordial pe cei prezenți la festivitate cu acest popas important pe calea cunoașterii, dorindu-le să-și realizeze obiectivele trasate pentru viitor și să fie promovați în cariera profesională. Dovadă și suport în acest sens le vor servi aceste acte de noblețe academică.

Tatiana Rotaru