Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Mesaj de felicitare Academiei şi cercetătorilor


10 iunie 2016

Distinşi membri ai Academiei de Științe a Moldovei, stimați cercetători. Fiind afiliat comunităţii de cercetare şi universitare din ţară, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare vine la acest ceas bilanţier al Academiei de Științe a Moldovei cu sincere felicitări membrilor ei, tuturor cercetătorilor din laboratoare, institute, universităţi, care pun valoare pe ştiinţa academică, cultura naţională şi tradiţiile neamului.

După cum se discută deja de ani pe anumite segmente din societate despre utilitatea Academiei pentru ţară, la fel, la acest ceas aniversar unii își pun semne de întrebare cu privire la actul fondării acestei instituţii. Dar cu toate discuţiile controversate, putem constata cu certitudine că prin dezvoltarea reţelei naţionale de institute de cercetare, Academia de Științe a Moldovei a format cadrul instituţional şi profesional de realizare a cercetării ştiinţifice şi a inovării – principalele activităţi creatoare ale societăţii moderne de cunoaştere şi generatoare de progres economic şi social. De la fondarea ei, Academia de Științe a Moldovei a constituit, în ansamblu, un important nucleu al intelectualității și al oamenilor de știință de la noi, un puternic for al recunoașterii meritelor și al performanțelor științifice, un esențial reper al cercetărilor fundamentale și aplicative, dar și un incontestabil valorizator al patrimoniului cultural.

Rolul Academiei de Științe a Moldovei în viața societății, în instruire și educație, în păstrarea identității noastre, dar şi în lansarea valorilor ştiinţifice şi culturale naţionale în circuitul internaţional este inestimabil, această stare de lucruri fiind recunoscută de majoritatea populației. Astfel, astăzi Academia de Științe a Moldovei se bucură, la rând cu Biserica, de cea mai înaltă încredere în societate fiind considerată ca cel mai înalt for de ştiinţă, litere şi arte din ţară, platformă inteligentă de propulsare a Republicii Moldova spre viitor.

În această zi, avem o ocazie specială de a ne exprima toată consideraţia faţă de oamenii de ştiinţă – de la simplu cercetător până la academician, urându-le excelență în activitatea de cercetare, numeroase performanţe, succese, competitivitate, recunoaştere în plan naţional şi global. Dorim cu toată sinceritatea ca membrii comunităţii academice din ţara noastră să fie în continuare generatori de cunoştinţe apreciate la nivel internațional şi promotori ai progresului şi valorilor spre binele societăţii. Dragi colegi, onoraţi membri ai comunităţii academice! Vă aduc sincere felicitări cu ocazia frumoasei aniversări! Să aveţi multă sănătate, forţe, acribie şi inspiraţie în realizarea sarcinilor, prosperitate şi stimă binemeritată.

La mulţi ani, dragi cercetători şi Academie!

Academician Valeriu Canţer,

Preşedintele Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare