Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Seminar european: Cum să ne specializăm inteligent?


23 februarie 2016

În perioada 18-19 februarie 2016, la Chişinău, s-a desfăşurat Seminarul european privind Strategia de specializare inteligentă (S3). Este primul eveniment de acest fel în statele din afara Uniunii Europene, organizat de către Platforma de specializare inteligentă a Comisiei Europene, împreună cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul proiectului Danube-INCO.NET.

Specializarea inteligentă reprezintă o abordare strategică a dezvoltării economice prin sprijinirea specifică a cercetării şi inovării. Ea se bazează pe patru piloni:

1) Avantaje competitive: conectarea cercetării şi inovării cu mediul de afaceri şi dezvoltarea legăturilor; adoptarea a noi tehnologii pentru diversificarea/modernizarea sectoarelor + explorarea unor domenii emergente;

2) Opțiuni politice (mai degrabă dificile): selectarea câtorva priorități în baza specializării şi a integrării în lanțurile valorice internaționale;

3) Masă critică a resurselor şi talentelor: cooperare în vederea evitării dublării şi fragmentării;

4) Colaborare: implicarea părţilor interesate din mediul academic, cel de afaceri, administraţie publică şi societatea civilă („guadrupla elice”) şi sinergie între diferite instrumente financiare.

Scopul evenimentului organizat la Chişinău a fost de a prezenta țărilor din afara Uniunii Europene metodologia de elaborare a strategiilor de specializare inteligentă (S3), care se concentrează pe investițiile bazate pe cunoaștere și pe un număr limitat de domenii prioritare, identificate printr-un proces antreprenorial de descoperire. La seminar au asistat circa 80 de participanţi din Republica Moldova şi alte ţări non-UE ca Ucraina, Turcia, Serbia, Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina, reprezentanţi ai ţărilor UE – Lituania, Ungaria, România, Slovacia, Finlanda, precum şi ai unor organizaţii europene.

Experții din țările care deja au dezvoltat strategii de specializare inteligentă au împărtășit experiența lor cu privire etapele lor de implementare, iar experţii din ţările non-UE au prezentat situaţia curentă din domeniul cercetării şi inovării naţionale, în total fiind 21 de rapoarte. Dezbaterile s-au axat pe elementele-cheie ale procesului de specializare inteligentă, precum și principalele blocaje. În special, au fost evidențiate două aspecte ale procesului de specializare inteligentă: 1) incluziunea abordării – ceea ce înseamnă dialogul tuturor părților interesate din cercetare, inovare, afaceri, guvern, societatea civilă și alte comunități relevante la o masă rotundă, pentru a face schimb de cunoștințe și a discuta prioritățile; 2) schimbarea mentalităţii în societate. Concluzia este că ambele sunt dificil de realizat, dar absolut necesare pentru asigurarea unor avantaje competitive a ţărilor sau regiunilor.

La seminar au participat președintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, acad. Valeriu CANȚER, și vicepreședintele CNAA, acad. Veaceslav PERJU. Șeful Direcției politici și monitorizare doctorat al CNAA, dr. hab. Gheorghe CUCIUREANU a prezentat la acest seminar european comunicarea „Avantajele şi blocajele cadrului de cercetare şi inovare din Republica Moldova”

Mai multe informații despre desfăşurarea evenimentului şi toate prezentările din cadrul acestuia sunt disponibile pe site-ul Platformei de specializare inteligentă (S3) sau pe site-ul proiectului Danube-INCO.net . Evenimentul poate fi urmărit pe IDSI.TV , care a transmis seminarul în direct.

Serviciul de presă al CNAA