Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

La o aniversare: Un sfert de secol în serviciul educaţiei


4 februarie 2016

Blocul Universităţii de Stat din Comrat

Echipa Comisiei de evaluare a USC, formată de CNAA, împreună cu administraţia Universităţii

La 11 februarie curent, Universitatea de Stat din Comrat marchează 25 de ani de la fondare. Sunt mulţi sau puţini? Depinde la ce-i raportezi. Dacă te referi la vârsta persoanelor care au pus temelia acestei instituţii, mulţi dintre ei deja s-au retras din viaţa publică şi îşi admiră rodul muncii la odihna binemeritată. Dacă te referi la anii de activitate, adunați de o instituție de învățământ superior, cu certitudine vom afirma că este vârsta tinereții, după cum sunt tineri și frumoși băieții și fetele de la sudul republicii noastre – reprezentanți a mai multor naționalități: găgăuzi, ruși, bulgari, moldoveni, ucraineni. Cert este faptul că această instituție de învățământ superior s-a înscris armonios în peisajul educaţional naţional şi devine tot mai vizibilă la nivel internaţional. Personalul didactic al universităţii, încadrat la cele 11 catedre de profil, depăşeşte în prezent numărul de 130 de persoane. Printre aceștia sunt 7 doctori habilitați, 51 de doctori, 8 profesori universitari şi 43 de conferenţiari universitari.
Aplicând tehnologii moderne în procesul de formare continuă a cadrelor la cele trei trepte ale învăţământului universitar, Universitatea de Stat din Comrat a pregătit peste 4 mii de specialişti de înaltă calificare în domeniul învățământului, economiei, agriculturii şi dreptului.

Tot mai pregnant se profilează şi rezultatele activităţii ştiinţifice întreprinse în Universitate. În pofida unor deficienţe financiare, cunoscute de întreaga comunitate științifică din țară, instituţia reuşeşte anual să-și certifice rezultatele cercetărilor în reviste ştiinţifice de prestigiu cu factor de impact. În anul 2015, o comisie specială, formată de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, a evaluat activitatea științifică a Universității de Stat din Comrat, confirmându-i performanţa în cercetare prin Certificatul de acreditare ştiinţifică, Seria P, nr. 071, la două profiluri:Dezvoltarea inovaţională a sectorului agroeconomic regional; Potenţialul uman în mediul policultural.

Astăzi, în prag de aniversare, aduc sincere felicitări cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor, studenților cu prilejul aniversării a 25-ea a Universității de Stat din Comrat, urându-le multă sănătate, pace, prosperitate, realizări în totul ce își propun. Aș dori să le mai amintesc lor, intelectualilor din regiune, de un cunoscut adevăr: calea spre o dezvoltare durabilă, deci și spre o viață stabilă și prosperă, pe care o merită în deplină măsură populația Republicii Moldova, o putem realiza doar împreună prin educație și ştiinţă pentru a ne găsi astăzi locul într-o lume extrem de competitivă. Cred că un exemplu luminos ne poate servi viața și activitatea a doi găgăuzi celebri, gemenii Gleb Drăgan și Boris Draganov, care, în pofida vitregiilor istoriei, au atins culmile în cercetarea științifică pe meleaguri străine, au devenit academicieni – unul în România și altul în Ucraina, personalităţi marcante de ştiinţă şi cultură apreciate la nivel internaţional.

La mulți ani și toți fericiți! Vivat, crescat, floreat!

Academician Valeriu CANȚER,
Președintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare