Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Cine munceşte - cîştigă


30 iunie 2016

Luna iunie a fost fierbinte la propriu şi la figurat. Cele peste 35 de grade Celsius nu i-a împiedicat pe membrii comisiilor specializate de evaluare, care au muncit peste o lună de zile în Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălţi şi în Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie. Dacă medicii au propus spre evaluare şi acreditare un singur profil, apoi bălţenii – tocmai şase, cuprinzînd majoritatea domeniilor din instituţie: filologie, fizică, pedagogie, jurisprudenţă, economie.

Universitatea vizată, una dintre primele organizaţii de acest gen din ţară, care şi-a deschis larg uşile pentru învăţăceii din partea de Nord a Moldovei, este prima şi în şirul instituţiilor de învăţămînt superior care a declanşat valul trei al evaluării activităţii ştiinţifice. Printre rezultatele înregistrate în perioada luată în calcul (2011-2015) putem menţiona: elaborarea sistemului automatizat de recepţie Doppler de sondare al ionosferei care funcţionează în banda de frecvenţe 1-30MHz; înregistrarea caracteristicilor temporale ale frecvenţei Doppler; elaborarea unui program special pentru calculele termodinamice, a sculei cu mulţi electrozi pentru prelucrarea suprafeţelor prin descărcări electrice în impuls; stabilirea criteriilor pentru depistarea fenomenului tratării termochimice a probelor din produse industriale din sticlă cu reagenţi ce conţin fluorură fără fenomenul dezalcalinizării; stabilirea mecanismelor interioare ale producerii reprezentărilor în spaţiul literaturii ( analiză, sinteză, metoda comparativ istorică, studiul de caz, interviul, ancheta etc.), funcţionarea lui, impactul asupra societăţii şi consecinţele lui; stabilirea corelaţiei dintre reprezentarea individuală, colectivă (reprezentarea socială) şi reprezentarea literară, a paradigmei creării textului literar ca produs finit al actului de reprezentare a viziunilor autorului; redimensionarea conceptului eficienţei în contextul specificului de formare a personalităţii prin acţiuni artistice calitative ş.a.m.d. Rezultatele atinse sunt încurajatoare, iar membrii Comisiei de acreditare, şedinţa căreia a avut loc în 28 iunie, au votat pentru patru profiluri cu BINE, pentru celelalte două cu SUFICIENT. Universităţii de Stat „A.Russo” i s-a conferit calificativul de organizaţie competitivă pe plan internaţional, categoria B.

În aceste zile caracterizate de cod galben s-au înteţit bătăile inimii şi la colaboratorii Institutului de Cardiologie, deşi rezultatele ştiinţifice înregistrate de către aceştia sunt frumoase. În perioada evaluată a fost: stabilit rolul receptorilor B1 şi mass ai bradikininei şi, respectiv, a angiotensinei 1-7, în realizarea fenomenului coronarian Gregg în IMA; determinate, evaluate nivelele circulante ale fosfolipazei A2 asociată cu lipoproteină drept marker al inflamaţiei endoteliului vascular; determinaţi parametrii morfometrici de remodelare a ventriculului sting şi valoarea asocierii lor la diverse etape de dezvoltare a insuficienţei cardiace; demonstrat valoarea substratului celular al dinamicii răspunsului inflamator al miocardului în evoluţia infarctului miocardic acut; stabiliţi factorii privind optimizarea tratamentului cu anticoagulante orale ş.a.m.d., investigaţii care au condus la efectuarea, de pionerat în R.M., a procedurilor de ablaţie a căilor de conducere a ritmului cardiac, obţinîndu-se eradicarea completă a disritmiilor acestuia la cca 25 de pacienţi cu aritmii severe etc. Acestea, şi multe altele, au contribuit ca profilul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul de Cardiologie să fie apreciat cu BINE, iar instituţia să se învrednicească de calificativul organizaţie cu recunoaştere internaţională, categoria A.

Mocanu Liuba, Berezovschi Svetlana
Direcţia de evaluare şi acreditare a CNAA