Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

La o aniversare: Despre un om, un sociolog şi o piesă de teatru,lansarea căreia va urma


25 august 2016

Fişier biografic: născut la 31 august 1961 în satul Cărpineni, raionul Hânceşti. A absolvit Facultatea Construcţii Industriale şi Civile a UTM în anul 1983, specialitatea inginer constructor. În 1992, a susţinut teza de doctor în sociologie cu tema „Factorii sociali ai perfecţionării potenţialului uman al constructorilor din mediul rural”, la specialitatea Structura socială, instituţii şi procese sociale, în cadrul Institutului de Sociologie al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei. În anul 1998, i-a fost conferit titlul ştiinţific de cercetător conferenţiar.

În perioada 1991-2014, a activat la Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept al AȘM, actualmente – Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, ca cercetător ştiinţific, secretar ştiinţific şi şef de secţie. Începând cu anul 2015, este director al Centrului Sociologie şi Psihologie Socială. A publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 12 monografii, culegeri şi broşuri. În 2001, a fost ales preşedinte al Asociaţiei Sociologilor şi Demografilor din Republica Moldova. Este expert la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare şi la Ministerul de Interne al R. Moldova, membru al Academiei Internaţionale de Informatizare pe lângă ONU, membru de onoare al Consiliului Naţional al Asociaţiei Române de Sociologie, cetăţean de onoare al satului natal Cărpineni.

Victor Mocanu este o personalitate ştiinţifică remarcabilă în breasla sociologilor din Republica Moldova. S-a impus în domeniu prin tenacitate, talent, spirit de iniţiativă şi întreprinzător în realizarea obiectivelor ştiinţifice, în condiţiile penuriei financiare iată deja de un sfert de secol. Cam de atât timp el munceşte la Academia de Ştiinţe a Moldovei în cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice (ICJP) – noua denumire a fostului Institut de Filosofie, Sociologie şi Drept. Prin urmare, dânsul (de altfel ca şi alţi cercetători), n-a fost răsfăţat cu resurse în acoperirea cheltuielilor pentru cercetări, deplasări pe teren, procesarea materialelor adunate: un sociolog nu va face ştiinţă în birou sau doar în bibliotecă. Trebuie să se afle acolo, unde viaţa fierbe: prin sate şi oraşe, la mitinguri şi proteste, la congresele partidelor, la conferinţele de presă, la comisia electorală. Sociologul trebuie să simtă pulsul vieţii în toată complexitatea ei. Cât priveşte finanţarea bugetară nesatisfăcătoare a ştiinţei, Victor Mocanu s-a descurcat câştigând diverse proiecte în ţară şi peste hotare, sponsorizări etc.

Studiez CV-ul Dumnealui, de unde desprind: şi-a valorificat în deplină măsură calităţile sale de manager în calitate de director al proiectelor instituţionale: „Evoluţia stratificării sociale în condiţiile transformării societăţii şi perspectivei de integrare europeană a Republicii Moldova” şi „Constituirea clasei de mijloc în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană”, a Proiectului internaţional „Optimizarea proceselor transformaţionale în Republica Moldova”. Totodată, Victor Mocanu a participat la elaborarea şi implementarea a peste 30 de proiecte cu caracter ştiinţifico-inovator în ţară şi peste hotare, inclusiv:Proiectele Băncii Mondiale „Calitatea apei de băut”, „Energie-II” şi „Fondul de Investiţii Sociale implementat în raioanele Donduşeni, Edineţ, Căinari,Călărași şi Hâncești”, Proiectul Ministerului Sănătăţii „Reforma Sistemului Sanitar”, Proiectul Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa „Experienţa internaţională a asigurării procesului electoral cu informaţie sociologică” ș.a.

A devenit, în special, vizibilă şi apreciată activitatea dlui Victor Mocanu şi a echipei sale de la Centrul Sociologie şi Psihologie Socială al ICJP privind sondajele sociologice realizate pentru a afla starea de spirit a populaţiei în preajma alegerilor prezidenţiale, parlamentare sau locale, în unele probleme de actualitate pentru cetăţenii noştri: direcţia de dezvoltare a ţării noastre; nivelul de trai pe grupuri sociale; situaţia social-politică actuală din ţară în contextul protestelor organizate; credibilitatea faţă de partide şi liderii politici; atitudinea faţă de instituția Referendumului și alegerea directă de către popor a Preşedintelui ţării; opţiunile populaţiei între Uniunea Europeană şi Uniunea Euroasiatică etc. Sondajele sociologice efectuate au furnizat date necesare pentru eficientizarea funcţionării instituţiilor şi reglementarea proceselor sociale la diverse niveluri ale societăţii. Totodată, rezultatele acestora sunt prezentate de fiecare dată opiniei publice în cadrul conferinţelor de presă. Deja ne-am obişnuit să-l vedem de la ecranele azurii pe sociologul Victor Mocanu, alături de colegii de breaslă Andrei Dumbrăveanu şi Nicolae Bodean comentând rezultatele sondajelor efectuate „Vox Populi”.

Mă voi referi în continuare la un moment surprinzător al studiului „Vox Populi – ianuarie 2016”.Evenimentul numărul 1 al anului 2015 este considerat jaful miliardului de euro din sistemul bancar al Republicii Moldova. E trist să avem în ţară un eveniment de o astfel de anvergură criminală, de care a fost şocată lumea întreagă. Echipa de sociologi a meditat cu seriozitate asupra acestei situaţii – cum de prezentat evenimentul altfel, decât în formă ştiinţifică, care nu este accesibilă şi atractivă pentru mulţi. Fiind creatori de felul lor, soluţia a fost identificată: de scris o piesă de teatru cu titlul Jaf în stil moldovenesc. Zis şi făcut: lucrarea a fost scrisă şi editată. Autorul piesei este Victor Mocanu; recenzenţi: doctorul în sociologie Andrei Dumbrăveanu şi Grigorie Motrescu, profesor de limbă şi literatură română la Liceul Fundul Galbenei, raionul Hânceşti; procesare computerizată de Nicolae Bodean. Astfel, a fost realizată această prezentare a intereselor conflictuale şi a caracterelor umane în viziune dramaturgică. Citind această piesă în trei acte cu eroii principali: Filipescu, primarul satului Plângăreştii Mari; Pantileev, antreprenor, consilier local; Olguţa, secretară în anticamera Primăriei; Dimuşor, contabil-şef la Primărie; Mânălungă, poliţist de sector; trei bătrânele, locuitoare ale satului Plângăreştii Mari ş.a., vezi prin ce calvar trec sătenii după ce le-a fost furat milionul de dolari din haznaua Primăriei. Replicile ce se dau între eroii lucrării care au participat la acest jaf, dialogul de la închisoare între doi arestaţi şi cei care jubilează c-au scăpat de pedeapsă, ne aduc la tristele noastre realităţi ce vizează furtul miliardului de euro din sistemul bancar al R. Moldova. Nu ştim dacă se vor găsi curajoşi, care vor pune în scenă acest spectacol, dar nişte cercetători şi-au făcut datoria de cetăţeni luând atitudine şi sensibilizând societatea în vederea prevenirii a astfel de cazuri.

Doctorul în sociologie Victor Mocanu activează de 15 ani în calitate de preşedinte al Asociaţiei Sociologilor şi Demografilor din Republica Moldova. Pe segmentul dat, a stabilit relaţii de colaborare cu colegii de breaslă din România, Polonia, Federația Rusă, Ungaria, Austria, Georgia, Ucraina, Kirghizia, Kazahstan, Belorusi etc. A participat la organizarea a zeci de conferinţe naţionale şi internaţionale în peste 20 de ţări. Pe parcursul ultimilor 10 ani, face parte din Comitetul Ştiinţific Internaţional al Conferinţei Ştiinţifice organizată de Universitatea Catolică „Ioan Paul al II” din or. Lublin, Polonia.

În calitate de expert la Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare, întocmeşte avize la tezele de doctorat, participă la dezbaterile, de multe ori istovitoare, privind calitatea lucrărilor, etica profesională a cercetătorului în cazul când se încalcă aceste rigori. Pregătirea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare este o misiune onorabilă, dar şi de răspundere în faţa societăţii. De acest lucru se conduce şi în această activitate Victor Mocanu.

Dacă fiecare intelectual de la oraş n-ar uita de satul natal, din care a pornit pe drumul vieţii şi l-ar mai susţine în măsura posibilităţilor sale în aceste timpuri grele, poate că în localităţile rurale ar mai pâlpâia speranţa şi încrederea într-un viitor mai prosper. În contextul dat, Victor Mocanu, împreună cu istoricul Dinu Poştarenco, a scris un volum impunător, consacrat baştinei sale:Cărpineni, un sat din valea Lăpușnei. Las`să ştie oamenii că locuiesc într-o localitate cu tradiţii, cu o istorie de care să fie mândri. Mai mult, dânsul a creat Asociaţia obştească „Cărpineni – baștina mea”, prin intermediul căreia a implementat câteva proiecte. În semn de recunoştinţă, concetăţenii săi i-au acordat titlul de cetăţean de onoare al satului Cărpineni. E o distincţie din suflet a oamenilor.

După cum am observat, frumoasa aniversare de 55 de ani Victor Mocanu o marchează pe 31 august, de Ziua Limbii Române, cu realizări remarcabile în activitatea de cercetare şi cea publică, cu respectul şi dragostea familiei sale – are doi copii şi trei nepoţi, fiul Ion este, de asemenea, doctor în sociologie, cu aprecieri şi gratitudine din partea consătenilor săi. Academia de Ştiinţe a Moldovei l-a decorat recent cu medalia jubiliară „70 da ani ai AȘM”. Cred că nu e puţin pentru un om, care mai are multe de făcut. La mulţi ani, dle doctor Victor Mocanu! La mai mult şi la mai mare!

Tatiana Rotaru