Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

U-Multirank - ediţia 2016


26 aprilie 2016

U-Multirank este un clasament independent, elaborat la iniţiativa şi cu suportul financiar al Comisiei Europene, programul Erasmus+, de către un consorţiu independent condus de către Centrul pentru Învăţămîntul Superior (Centre for Higher Education) din Germania, Centrul pentru Cercetarea Politicilor în Învăţămîntul Superior (Center for Higher Education Policy Studies) al Universităţii Twente şi Centrul pentru Cercetări în domeniul Ştiinţei şi Tehnologiei (Centre for Science and Technology Studies) al Universităţii Leiden, ambele din Ţările de Jos.

Instrumentul on-line U-Multirank compară performanţa instituţiilor de învăţămînt superior pe 5 compartimente mari ale activităţii acestora: predarea şi învăţarea (1), cercetarea (2), transferul de cunoştinţe (3), orientarea internaţională (4) şi obligaţiunile regionale (5). Ediţia 2016 cuprinde cca 1300 de universităţi, care pot fi comparate fie per ansamblu, fie pe unul din cele 13 domenii (biologie, chimie, fizică, medicină, etc.).

De exemplu, compartimentul Cercetare include aşa subcompartimente ca veniturile externe pentru cercetare, productivitatea doctoratului, publicaţiile ştiinţifice (numărul absolut), rata de citare, publicaţii de top (cu un număr impunător de citări), publicaţii interdisciplinare, orientarea spre cercetare a predării, iar compartimentul Transfer de cunoştinţe cuprinde co-publicaţii cu partenerii din sectorul real, venitul obţinut din surse private, brevete acordate, publicaţii citate în brevete. Un compartiment interesant este şi Obligaţiunile regionale, care include numărul de absolvenţi ai ciclului licenţă care au fost angajaţi în regiunea dată, publicaţii comune cu alţi actori regionali şi venitul obţinut din surse regionale. Fiecare subcompartiment este apreciat cu unul din calificative: foarte bine, bine, mediu, mai jos de mediu, slab.

De menţionat că la ediţia 2016 au participat şi 2 universităţi din Moldova – Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

Persoanele interesate de a-şi crea propriul clasamentul, în dependenţă de preferinţe, trebuie să acceseze http://www.umultirank.org/, întregul proces de elaborare a clasamentului fiind constituit doar din 4 paşi.

Lucia Bileţchi, doctor, conferenţiar cercetător, consultant superior, Direcţia de evaluare şi acreditare a CNAA