Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Tendinţe în susţinerea tezelor de doctorat în 2014-2016


18 octombrie 2016

Analiza tezelor susţinute în perioada 2014-2016 arată că se menţin unele tendinţe semnalate anterior, dintre care mai importante sunt:

• număr redus de teze susţinute în Republica Moldova în context regional şi internaţional;
• predominarea ştiinţelor sociale şi economice după numărul tezelor susţinute;
• continuarea reducerii importanţei unor ramuri ale ştiinţelor naturii şi ştiinţelor inginereşti şi tehnologii, dezvoltate în perioada pre-independenţă.

Totodată, au fost identificate şi câteva elemente noi:

• tendinţa de instalare în frunte, după numărul de teze susţinute, a ştiinţelor juridice şi ale educaţiei în detrimentul medicinei şi ştiinţelor economice, care mult timp s-au plasat pe primele locuri;
• o creştere rapidă în ultima perioadă a susţinerilor în unele ramuri ştiinţifice mai mici, cum ar fi psihologia sau studiul artelor;
• utilizarea relativ redusă a persoanelor cu grad ştiinţific în pregătirea doctorilor şi doctorior habilitaţi în ştiinţe.

Studiul complet, prezentat la Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării", ediţia a 11-a, organizată de Instititul Naţional de Cercetări Economice, 13-14 octombrie 2016 (autor – G.Cuciureanu), poate fi vizualizat AICI.