Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

IUCN din Dubna la o aniversare: Şase decenii de activitate şi de glorie domeniul fizicii nucleare


23 martie 2016

Dubna – denumirea acestui oraş din regiunea Moscova este bine cunoscută de comunitatea ştiinţifică din lume, dar şi de cea din ţara noastră. Institutul Unificat de Cercetări Nucleare (IUCN), amplasat în această localitate, marchează pe 26 martie curent 60 de ani de activitate. A fost fondat în 1956 de 18 state-membre, printre care și Republica Moldova, și 5 membri asociați. Iniţial organizarea acestui institut a fost de fapt o replică a ex-URSS la crearea în Europa a CERN-ului – Centru Internaţional de Cercetări Nucleare de lângă Geneva. State-fondatoare a IUCN au devenit fostele republici sovietice, pe de o parte, şi fostele ţări socialiste, pe de altă parte, printre care şi România. Prin antrenarea ultimelor, institutului i s-a dat statut de centru internaţional.

O constelaţie întreagă de savanţi eminenţi din statele respective şi-au adus contribuţia la formatarea profilurilor de cercetare: academicienii ruși D. Blokhintsev, N. Bogoliubov, G. Flerov B. Pontekorvo, V. Veksler, acad. polonez L. Infeld, acad. ungur L. Janossy, acad. chinez Wang Ganchang, academicienii români Horia Hulubei și Şerban Ţiţeica etc. Toţi au fondat şcoli ştiinţifice în cadrul IUCN sau în ţările lor de origine, recunoscute pe plan mondial. Bunăoară, fizicianul român Horia Hulubei a creat renumitul Institut de Fizică Atomică din România şi o şcoală ştiinţifică valoroasă în cadrul lui.

După destrămarea URSS, IUCN şi-a schimbat arhitectura organizaţională şi factura de derulare a activităţilor, devenind cu adevărat un Centru Internaţional deschis pentru colaborare și un mare oraş al fizicienilor din lume. Acest lucru s-a reflectat şi în relaţiile cu CERN-ul: dacă până atunci IUCN era într-o competiţie, dar şi oarecum într-o confruntare cu el, apoi din anii `90 aceste două centre unicat din lume se află într-o strânsă cooperare. Pe parcursul a şase decenii de activitate, IUCN a devenit o platformă impunătoare a cercetării avansate de pe Terra, concentrând nişte capacităţi de investigaţie de proporţii şi un potenţial uman de cea mai înaltă calificare.

În această perioadă de şase decenii Institutul Unificat de Cercetări Nucleare a stabilit relații de cooperare științifico-tehnică cu 800 de centre de cercetare și universități din 62 de state ale lumii. Institutul dispune de o bază experimentală și echipament științific de unicat, de care pot beneficia în egală măsură țările-membre. Are un buget anual de circa 200 mln dolari, ceea ce echivalează cu 10 bugete pentru întreaga sferă de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova. În institut sunt antrenați circa 4500 de cercetători, ca număr ei valorează cu potențialul a trei Academii de Științe ca a noastră.

Cele mai importante realizări ştiinţifice ale Institutului Unificat de Cercetări Nucleare sunt cele 40 de descoperiri ştiinţifice din domeniul fizicii nucleare, recunoscute și apreciate în lume. Dacă e să ne referim la cele din ultimii ani, ele vizează programul cercetărilor nucleelor supergrele cu ajutorul acceleratoarelor. De exemplu, al 105-lea element, care a fost inclus în Tabelul lui D. Mendeleev, a fost numit Dubnium, în onoarea oraşului în care a fost descoperit. De asemenea, au fost sintetizate cu ajutorul acceleratoarelor elementele cu numerele 108, 110, 112, 114, 116, 118, ceea ce confirmă concepţia teoretică despre existenţa insulei stabilităţii a nucleelor supergrele, prezisă cu 40 de ani în urmă de savanţii din institut. Al 114-lea element a fost numit Fleroviu , în cinstea fondatorului Laboratorului reacţii nucleare, a academicianului G. Flerov Prin urmare, acei cercetători moldoveni care ajung la Dubna au ce învăța acolo de la cele mai luminate minți ale Planetei, pot beneficia de excelenta bază tehnico-materială, de salarii bune și chiar de un acoperiș (garsoniere cu toate condițiile necesare). Profesionalismul, deci, poate fi apreciat.

Procesul de antrenare a fizicienilor din R. Moldova în cercetările de la IUCN au fost iniţiate în anii `60 de reputatul om de știință, acad.Vsevolod Moscalenco, care cu certitudine poate fi înscris în lista generaţiei de aur a Centrului Internaţional de la Dubna, unde a activat cu unele întreruperi pe parcurs de 22 de ani. Inițial a fost reprezentant plenipotenţiar al Republicii Moldova la IUCN circa 14 ani, apoi a activat în calitate de colaborator ştiinţific principal în Laboratorul de fizică teoretică „N. Bogoliubov”. În 2008, cu prilejul aniversării a 80-cea a savantului, i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Cauza al acestui Centru internațional. În 2012, titlul de DHC i-a conferit fizicianului moldovean şi Laboratorul de fizică teoretică „N. Bogoliubov”. E o apreciere înaltă și binemeritată.

În această perioadă de existență a IUCN, prin această forjerie de cercetare de la Dubna s-a format prima pleiadă de fizicieni în domeniul nuclear: C. Gudima, M. Baznat, G. Dohotaru şi alţii, care aveau să dezvolte ulterior cercetări similare la Chişinău. Odată cu extinderea cercetărilor de la IUCN în fizica materiei condensate – direcţie dominantă a cercetărilor fizice și chimice de la noi – avea să se amplifice participarea noastră în activităţile din acest domeniu la Dubna. În prezent, prin metode de difracţie neutronică se investighează diferite tipuri de nanostructuri şi nanomateriale, se analizează proprietăţile materialelor în condiţii de diferite iradieri nucleare, se fac cercetări originale în domeniul radiobiologiei, în particular, sub aspectul mutaţiilor genetice. Astăzi, în jur de 15 cercetători din RM se află pe platforma de la Dubna.

Un aspect important al activităţilor de la IUCN sunt legate de procesul educaţional prin Centrul universitar de acolo, pe care îl conduce, apropo, fiica acad. Vesevolod Moscalenco – Tatiana Moscalenco. Mai mulţi tineri din R. Moldova pregătesc la Dubna teze de doctorat, alţii participă la diferite şcoli, training-uri, organizate în institut anual. Cu concursul colegilor de acolo se realizează acţiuni de instruire şi la noi, în ţară. Bunăoară, în 2015, în cadrul Conferinţei Internaționale: Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică, au fost organizate la UTM două masterclass-uri pentru studenţi.

Vorbind astăzi despre istoria relaţiilor de colaborare a R. Moldova cu IUCN aş aminti de o situație, care pe timpuri ne-a făcut multe griji. Pe parcurs de 12 ani (1992-2003), Republica Moldova nu şi-a onorat obligaţiunile de a achita cotizaţiile de ţară-membră a IUCN. Astfel, această datorie, după unele rectificări şi plăţile efectuate pe parcursul ultimilor ani, constituia la un moment circa 670 mii de dolari SUA, o sumă destul de importantă pentru o ţară mică în tranziţie. Anularea acestei datorii istorice de către Comitetul reprezentanţilor plenipotenţiari ai statelor-membre al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare a scutit bugetul ţării noastre de o povară apăsătoare, permiţând astfel extinderea participării savanţilor moldoveni la diverse proiecte de cercetare-inovare din cadrul IUCN şi la pregătirea mai multor cadre tinere de cercetători în diverse domenii ale activităţii umane.

Mi-a rămas în memorie şi o acţiune de anvergură, pe care au întreprins-o cercetătorii moldoveni. În scopul promovării imaginii sferei ştiinţei şi inovării din republica noastră, dezvoltării noilor relaţii de colaborare ştiinţifico-tehnologică, consolidării potenţialului uman în vederea participării la programele de cercetare ale IUCN, Academia de Ştiinţe a Moldovei, în comun cu Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale, Institutul de Chimie, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul Dezvoltării Societăţii Informaţionale, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Institutul de Cercetări Ştiinţifice “ELIRI”, a organizat la 14-16 mai 2009, „Zilele ştiinţei Moldovei la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna”. Dat fiind importanţa acestui eveniment au fost invitaţi şi reprezentanţii din partea academiilor statelor-membre ale IUCN.

Sărbătorirea aniversării a 60-cea de la fondarea Institutului Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna va contribui cu siguranţă la consolidarea cooperării ştiinţifico-tehnice internaţionale, a autorităţii celei mai vechi organizaţii interguvernamentale internaţionale, la sporirea statutului social al activităţii și integrării ştiinţifice.

Academician Valeriu CANŢER,
Preşedintele Comitetului Internaţional de Expertiză
în domeniul Fizicii Stării Condensate al IUCN de la Dubna