Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

La o aniversare: Universul de creaţie al profesorului Dumitru Moldovan


2 noiembrie 2011

Din interes de serviciu, noi cei de la CNAA, mai navigăm din când în când pe site-rile institutelor de cercetări, universităţilor pentru a ne documenta pe anumite probleme, cum s-ar spune, din prima sursă. Pe site-ul Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale a ASEM ne-au surprins nişte confesiuni ale unor absolvenţi cu referinţă la anii de studii şi la profesorii lor universitari. Cele mai sincere şi tandre cuvinte de gratitudine i-au fost adresate profesorului universitar Dumitru Moldovan, decanul facultăţii respective:

Plec capul în semn de respect faţă de Dumitru Moldovan, decanul facultăţii noastre. Trocin Elena.
M-a impresionat, în special, dl decan Dumitru Moldovan – o persoană interesantă, de la care am învăţat ce înseamnă încredere în sine, înţelegere şi responsabilitate. Moraru Diana
Cred că am fost cu toţii profund impresionaţi de domnul Dumitru Moldovan. Stilul şi felul lui de a prezenta disciplinele economice mi-au dezvoltat în primii ani de studii dragostea faţă de profesia aleasă. Cojin Veronica.
Dl decan Dumitru Moldovan s-a distins prin atmosfera teatrală şi plină de bună dispoziţie a cursurilor Dumnealui. Dar având posibilitatea de a-l cunoaşte mai îndeaproape, m-a fascinat prin măiestria cu care gestionează "universul" facultăţii, prin coeziunea ce-o creează în colectivul de muncă, abordarea inedită a lucrurilor şi problemelor existenţiale. Fedorenco Irina.

Dumitru Moldovan – atât de mult apreciat de studenţi, masteranzi, doctoranzi – este un reputat om de ştiinţă în domeniul economiei, profesor universitar, istoric, scriitor. S-a născut la 2 noiembrie 1946, în com. Piatra, jud. Orhei, în familia ţăranilor Anastase şi a Ninei Moldovan. După absolvirea şcolii medii de cultură generală nr. 2 din or. Orhei, face studii la Universitatea de Stat din Chişinău (1964-1968), al cărei licenţiat este, cu specialitatea istorie şi ştiinţe sociale. Face studii de doctorat la Catedra economie politică a Universităţii de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova (1975-1978).

În 1979 a susţinut teza de doctor în economie având ca subiect de cercetare Particularităţile autofinanţării în asociaţiile agro-industriale. În 1997, în cadrul ASEM, susţine teza de doctor habilitat în ştiinţe economice cu tema: Interdependenţa transformărilor sistemice şi a integrării în economia mondială a ţărilor în tranziţie. A avut mai multe stagiuni ştiinţifice şi/sau cursuri de perfecţionare profesională: cursuri de studiere aprofundată a limbii franceze (la Universitatea „T.Şevcenko”din Kiev 1981-1982); stagiune lingvistică la Universitatea din Montpellier, Franţa (1982); stagiune ştiinţifico-didactică la Universitatea „M.V. Lomonosov” din Moscova (1987); stagiune ştiinţifică la Centrul de economie şi politică europeană pe lângă Universitatea din Lille, Franţa (1993-1994); stagiune ştiinţifică şi practică la Universitatea din Nebraska, Omaha, SUA (1995); stagiune pedagogică şi ştiinţifică la Universitatea din Grenoble, Franţa (1999).

Activitatea profesională şi-o începe în 1968, ca asistent la Universitatea de Stat din Chişinău (până în 1975), unde revine după studiile de doctorat la Moscova, între 1979 şi 1981, activând ca lector superior, apoi conferenţiar universitar. Un timp (1982-1985) lucrează profesor de economie la Universitatea (Şcoala Naţională Superioară de Administraţie) din Bamaco, capitala statului Mali din Africa „franceză” (de Vest). Se întoarce la aceeaşi catedră a USM în calitate de conferenţiar (1985-1991).

Odată cu deschiderea ASEM (1991), se încadrează aici, conferenţiar – şef al Catedrei de economie politică şi doctrine economice (până în 1998). Promovat profesor universitar, din 1994 (până în prezent) deţine şi funcţia de decan al Facultăţii Relaţii Economice Internaţionale, al cărei ctitor este. Specializări şi discipline predate: economia politică, doctrine economice, economia relaţiilor externe ale R. Moldova, economia mondială. Din 2003 este profesor invitat la Universitatea Pierre Mendes France, Grenoble, Franţa, iar din 2004 – cercetător asociat de gradul I, la Institutul Naţional de Cercetări Ştiinţifice al Academiei Române.

A participat cu comunicări la conferinţe, congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale ale economiştilor din învăţământ, iar în 1997, a organizat, coordonat şi moderat lucrările simpozionului metodico-ştiinţific internaţionalDirecţiile şi formele de restructurare a sistemului de învăţământ economic superior în R. Moldova. D. Moldovan este şi îndrumătorul unor doctoranzi ce scriu ori au susţinut deja teze în domeniul economiei.

Prof. D. Moldovan a îmbinat cu mult succes activitatea la catedră cu cea de cercetare, scriind, elaborând, coordonând mai multe lucrări pe teme în care s-a manifestat ca specialist cu o pregătire temeinică, atent şi receptiv la evoluţiile din domeniu. Astfel, în perioada 1971-2011 a publicat circa 150 de lucrări ştiinţifice şi metodice, inclusiv manuale, suporturi didactice, studii, articole, recenzii etc. În palmaresul activităţii sale au mai intrat peste 100 de comunicări şi scrieri publicistico-literare scrise în română, franceză sau rusă, publicate la Chişinău, Bucureşti, Iaşi, Sibiu, precum şi în mari centre universitare din Franţa, Rusia, Grecia.

Cele mai importante lucrări ale sale sunt monografiile de specialitate, mult apreciate atât de tinerii studioşi, precum şi de colegii de breaslă: Doctrinele economice(ed. 1: 1994, ed. A 2-a: 1998, ed. a 3-a: 2003; plus o versiune în limba rusă), Relaţiile economice externe ale Republicii Moldova(1996),Tranziţia: interdependenţa transformărilor sistemice şi a integrării în economia mondială(1997), L’intégration de la République de Moldavie dans l’économie mondiale : les premiers pas (în lb. fr., Atena, 1998), Economia relaţiilor externe ale Republicii Moldova(1999), Economie politică (Teorie economică adaptată la condiţiile Republicii Moldova)(2001), La République de Moldavie dans la stratégie d’élargissement de l’Union Européenne: Dimension économique (Bucureşti, 2002), Economia Moldovei în capcana globalizării şi tranziţiei(2001) etc.

La acele date ale vieţii şi activităţii savantului, adunate şi sistematizate cu grijă în Calendarul Naţional, editat de Biblioteca Naţională a RM, vom mai adăuga că la 12 septembrie 2011 în cadrul Salonului Internaţional de Carte, ediţia a XX-a, lucrarea “Doctrine şi economişti celebri”, semnată de Dumitru Moldovan, a fost nominalizată drept Cartea anului în domeniul economiei.

Nu toată lumea ştie, că profesorul economist Dumitru Moldovan s-a manifestat şi ca prozator, vădind un har deosebit în scrierile beletristico-documentare. Debutează ca scriitor-documentarist în 1979, cu studiul biografic Serghei Lazo, în care pune în evidenţă atât originea nobilă a acestui „apărător al proletariatului” şi „erou al războiului civil”, provocat de bolşevici, dar şi ataşamentul pământeanului nostru (şi consăteanul autorului) faţă de Basarabia şi de unele valori spirituale ale poporului său, precum şi drama subordonării lui S. Lazo unor interese străine. Calitatea lucrării este probată şi de apariţia unei traduceri în limba rusă, în 1981.

După mai mulţi ani de studiu şi elaborare, în 1981 publică biografia romanţată Haiducul Tobultoc – o lucrare nouă ca subiect, la noi, proaspătă ca viziune şi abordare. Imediat după apariţie, cartea devine obiectul unor suspiciuni nefondate ale unui şef al editurii („prezentare eronată a rolului Rusiei în viaţa Basarabiei din sec. XIX”; „exagerarea elementului naţional”etc.) şi, în urma unui denunţ trimis la KGB, întreg tirajul este retras din librării şi nimicit, lucrarea fiind pusă la index. O nouă ediţie a putut să apară abia în anii de destindere socială şi de avânt al mişcării naţionale – în 1989. În acelaşi an, 1989, vede lumina tiparului cartea Mihail Frunze -“fiul” lui Kronos, o biografie documentară a pământeanului nostru, considerat anterior doar ca un comandant de oşti bolşevice.

Prof. univ. dr. hab. D. Moldovan este preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat în cadrul ASEM (din 2001). A deţinut şi calităţile de membru al Consiliului Economic Suprem de pe lângă preşedintele R. Moldova (1997-2000); membru al Consiliului Economic de pe lângă prim-ministrul R. Moldova (2001-2003). De mai mulţi ani este membru în colegiul de redacţie al câtorva reviste ştiinţifice: Economica (din 1997), Economie şi Sociologie(din 1996); Perekrestki (Minsk, Belarusi – din 2004).

Dumitru Moldovan a fost ales membru corespondent al AȘM, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, este laureat a mai multor premii naţionale în domeniul ştiinţei.

Cu prilejul frumoasei aniversări Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM îi aduce sincere felicitări profesorului Dumitru Moldovan. Îi urează multă sănătate, noi realizări în activitatea sa cu multiple interese de creaţie, dar nu, în ultimul rând, în pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare, necesare pentru prezent, dar şi pentru viitorul ţării.

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM