Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Pavel Vlad la 75 de ani: În ambianţă sinergetică cu natura


9 iunie 2011

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM i-a conferit Diploma de Merit academicianului Pavel Vlad, savant notoriu în domeniul chimiei organice, bioorganice şi a compuşilor naturali şi biologic activi, pentru contribuţie semnificativă în domeniul pregătirii cadrelor şi activitate merituoasă în structurile de expertiză ale CNAA. În prezent Domnia sa confirmă acest ataşament şi responsabilitate faţă de pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificaţie, fiind membru al Comisiei de Atestare a CNAA. Personal, a pregătit 2 doctori habilitaţi şi 14 doctori în chimie, care au format cunoscuta şcoală ştiinţifică ce-i poartă numele – astăzi pe poziţie de lider în studiul reacţiei de ciclizare superacidă a terpenoidelor. Anume şcoala respectivă a stabilit legităţile acestei reacţii la diferite clase de compuşi terpenici (alcooli, acetaţii lor, acizi, esteri, fenilsulfone ş.a.) – merit recunoscut şi apreciat de specialiştii din domeniu din ţară şi străinătate. În literatura de specialitate a intrat termenul ştiinţific – Reacţia Vlad-Ungur, cel de al doilea nume fiind al unui talentat discipol al său.

În palmaresul realizărilor chimistului Pavel Vlad şi a discipolilor săi s-au înscris elaborarea metodei eficiente ozonolitice de preparare a compuşilor norlabdanici, noua teorie de evaluare a dependenţei mirosului de structură a compuşilor cu miros de ambră. Au fost implementate în industria parfumurilor metode de preparare a unui şir de compuşi odoranţi, cât şi a unei serii de compoziţii noi de aromatizare a tutunului, o parte din care a fost implementată la Combinatul de Tutun din Chişinău.

În momentele de sinceritate cu cei tineri – studenţi, masteranzi, doctoranzi – mai în glumă, mai în serios, savantul le-a spus-o pe şleau: cel mai mare chimist şi biochimist este însăşi Măria Sa Natura, care prin asistenţa luminii solare şi a factorului termic din componente simple, cum ar fi bioxidul de carbon, apa, lumina solară, substanţe nutritive şi microelemente sintetizează milioane de substanţe organice. Rolul cercetărilor ştiinţifice, subliniază dânsul, este de a folosi raţional aceste substanţe sintetizate de natură şi de a le modifica uşor prin procedee chimice pentru a le da noi şi importante proprietăţi, inclusiv biologic active, utile şi necesare pentru protecţia sănătăţii omului şi a naturii.

Rezultatele cercetărilor academicianului Pavel Vlad şi-au găsit reflecţie în peste 350 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv 2 monografii, 2 manuale, 16 articole de sinteză şi 54 brevete de invenţie, ele au fost prezentate la 45 de conferinţe şi simpozioane internaţionale. Este dublu laureat al Premiului de Stat în domeniul Ştiinţei, Tehnicii şi Producerii, deţinător al Premiului Organizaţiei Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală, al „Ordinului de Onoare”, „Ordinului Republicii”, Medaliei „Dimitrie Cantemir” etc.

Ziua de naştere (născut la 6 iunie 1936 în s. Lipnic, judeţul Soroca) a întâlnit-o în sânul naturii, în grădina casei sale, amplasată în pitorească zonă de la Valea Morilor. Aici, la umbra nucului bătrân, ca şi în acea frumoasă romanţă de dragoste, şi-a întâlnit cu multă bucurie şi afecţiune prietenii, colegii de serviciu, discipolii. La moment se afla la recuperare după o intervenţie chirurgicală.

Mult stimate dle academician, Pavel Vlad, colectivul CNAA vă aduce sincere felicitări şi urări de multă-multă sănătate, succese în continuare în munca de cercetare, unde aţi stat la pulsul schimbărilor şi evoluţiei în chimia organică, v-aţi simţit împlinit şi fericit. Ne exprimăm şi pe această cale admiraţia faţă de Talentul Dvs. de cercetător, Curajul şi Demnitatea de care aţi dat dovadă în toate încercările vieţii, de calităţile de Om onest, bun Prieten, Cetăţean (om al cetăţii!!!) şi Patriot al acestui pământ. Să ne trăiţi în aceeaşi ambianţă cu natura care v-a ajutat să-i descoperiţi tainele şi să-i dirijaţi acţiunile spre binele omului.

Academician Valeriu Canţer,
preşedintele Consiliului Naţional pentru
Acreditare şi Atestare al RM