Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Conferinţă internaţională multidisciplinară la Chişinău


29 iunie 2011

La intersecţia nanotehnologiilor şi biomedicinei - dezbateri ştiinţifice

150 de participanţi din 17 state ale lumii, inclusiv din Germania, Franţa, Marea Britanie, Spania, Elveţia, SUA, Japonia, România, Rusia, Republica Moldova, se vor întruni la 7-8 iulie curent în cadrul Conferinţei Internaţionale în domeniile nanotehnologiei şi ingineriei biomedicale (ICNBME-2011), la care vor fi prezentate 125 de rapoarte. Iniţiatori şi gazde ale acestui eveniment sunt Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova. În cadrul Conferinţei internaţionale se va desfăşura Simpozionul moldo-german cu genericul „Nanomateriale noi pentru aplicaţii electronice, fotonice şi biomedicale”.

Solicitat să vină cu alte precizări referitor la manifestarea internaţională multidisciplinară, care se anunţă a fi cap de afiş în acele zile la Chişinău,membrul corespondent Ion Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM şi preşedinte al Comitetului de program, a relatat pentru mass-media că evenimentul respectiv, într-o astfel de formulă, are loc pentru prima oară la Chişinău şi-şi propune drept scop impulsionarea schimbului de informaţie şi iniţierea a noi proiecte ştiinţifice la intersecţia nanotehnologiilor şi ingineriei biomedicale. În acest context, la conferinţă vor participa fizicieni, chimişti, electronişti, medici, specialişti în informatică etc., care vor discuta oportunităţile de utilizare a nanotehnologiilor şi nanomaterialelor în biomedicină.

Forumul ICNBME-2011, a precizat intervievatul, a fost anicipat de alte acţiuni privind buna lui desfăşurare şi sporirea eficienţei rezultatelor scontate. Astfel, a avut loc un concurs între 55 de masteranzi, doctoranzi, tineri cercetători şi specialişti din institutele academice, universităţi şi mici întreprinderi, în urma căruia au fost selectate 30 de persoane pentru a participa la şcoala de vară în domeniile nanotehnologiei şi ingineriei biomedicale pe 3-7 iulie 2011, deci până la evenimentul propriu-zis. Totodată, a specificat vicepreşedintele AȘM, aceste manifestări şi acţiuni se înscriu în seria manifestărilor focusate spre pregătirea comunităţii ştiinţifice din ţara noastră pentru o participare largă la programele de cercetare ştiinţifică ale UE.

Printre susţinătorii şi sponsorii Conferinţei ICNBME-2011 se enumără Comisia Europeană (proiectul MOLD-ERA), Fundaţia Alexander von Humboldt (Bonn, Germania), ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, dr. Berthold Johannes, precum şi Federaţia Europeană de Informatică Medicală, companiile GE Healthcare, NITECH ş.a. De notat că pe parcursul manifestării, în cadrul unei expoziţii specializate, compania NITECH va demonstra echipament modern pentru utilizare în domeniile nanotehnologiilor şi ingineriei biomedicale.

Reprezentanţii mass-media sunt invitaţi la deschiderea oficială a Conferinţei ştiinţifice internaţionale ICNBME-2011, care va avea loc joi, pe 7 iulie curent, cu începere de la ora 9.00, în Sala senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165). Conform programului de lucru, la şedinţa festivă vor fi prezenţi conducerea AŞM, rectorii UTM, USMF „N. Testemiţanu”, miniştri, parlamentari, ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, reprezentanţi ai sponsorilor şi oameni de afaceri.

Detalii cu privire la programele şi participanţii la Conferinţă şi Simpozion le puteţi accesa pe pagina Web: www.icnbme.sibm.md

Relaţii la telefoanele: 274-047; 509-910.

Tatiana Rotaru