Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Popas aniversar - Aurelian Gulea


27 mai 2011

Acum 20 de ani chimistul Aurelian Gulea a deschis porţile spre Europa

Aurelian Gulea, născut la 28 mai 1946, în s. Baraboi, Donduşeni, absolvent cu medalie de aur a şcolii medii, a ştiut pe parcursul vieţii să se impună la toate etapele ei: iniţial în calitate de student al Universităţii de Stat din Moldova, apoi în cadrul doctoranturii la Institutul Radiului „V.G. Khlopin” din Sankt Petersburg (1969-1972), ca în final să susţină teza de doctor în chimie, specialitatea Chimie anorganică, la Institutul de Chimie Generală şi Anorganică „N.S. Kurnakov” al Academiei de Ştiinţe a URSS (1974). Cea de a două de teză de doctor habilitat a susţinut-o, de asemenea, în aceeaşi instituţie de cercetare de la Moscova, în 1991. Observaţi, peste 17 ani, la vârsta de 45 de ani. Prin urmare, e lung traseul de formare, dar şi de afirmare al unui savant. Apropo, vârsta medie de susţinere a habilitatului în domeniul ştiinţelor reale la noi este de 49-50 de ani. E, într-adevăr, vârsta împlinirilor, încheierii a unei etape importante din viaţă.

Concomitent cu lucrările de doctorat, chimistul Aurelian Gulea a reuşit să acumuleze noi cunoştinţe, experienţă, realizând mai multe stagii post-doctorale în centre ştiinţifice de prestigiu din străinătate. În afară de cele două instituţii de cercetări, la care deja ne-am referit, nominalizăm Universitatea „T.G. Şevcenco” din Kiev, Universitatea Lille I, Paris-sud, şi Paul Sabatier, Franta, Universitatea din Freiburg, Germania, Universitatea Lausanne, Elveţia, Centrul de cercetări oncologice şi endocrinologie moleculară, Universitatea Laval, Quebec, (Canada) etc. În perioada 1979-1983 a activat în calitate de profesor invitat la Institutul Naţional de Chimie şi Petrol din Algeria, apoi la Universităţile din Franţa, Elveţia, România, Canada, Germania, Rusia etc. Savantul intuia că doar un specialist pregătit excelent atât în plan teoretic, cât şi practic, antrenat în procesul de educaţie, va reuşi să lucreze la un nivel înalt profesional, să se integreze în cercetarea internaţională, scop pe care şi-l propune astăzi întreaga comunitate ştiinţifică din ţară.

Dar în 1992, când doi profesori moldoveni – chimistul Aurelian Gulea şi microbiologul Valeriu Rudic – s-au întors cu primele lor medalii de aur de la Salonul Mondial de Invenţii, Cercetare şi Inovaţie Industrială EURECA, Bruxelles, nimeni n-a sesizat în momentul acela că ambii au deschis porţile spre Europa, dar şi peste ocean. De atunci, aproape 20 ani, au bătătorit ei această cale, precum şi spre alte Saloane mondiale şi internaţionale de inventică de la Geneva, Pittsburgh, Seul, Moscova, SuZhou (China), Seul, Bangkok, Warşovia, Zagreb, Casablanca, Manila, Budapesta, Sofia, Bucureşti, Iaşi, facilitând accesul spre ele sau promovându-i insistent şi pe alţi inovatori din republică. În acest timp, fiecare din aceşti doi savanţi au adus acasă peste 100 medalii de aur, argint şi de bronz. Printre prestigioasele distincţii: Premiul şi al Medalia de Aur OMPI (Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală, Geneva); Cavaler, Ofiţer şi Comandor al Ordinului Belgiei „Merite de l`Invention”; Ordinul European de Merit (Comunitatea Europeană, ACEOM), Ofiţer al Ordinului Belgo-Spaniol de Merit, Cavaler şi Comandor al Ordinului de Malta; Medalia de Aur „Henry Coandă”; Medalia de Aur a Comunităţii Europene pentru promovarea inventatorilor. Cercetătorii moldoveni Aurelian Gulea şi Valeriu Rudic au fost primiţi de regi şi regine, înalţi demnitari de state, ne-au dus faima în lume.

Domeniile de cercetare ale profesorului universitar Aurelian Gulea vizează stereochimia, structura electronică şi stereodinamica reacţiilor de asamblare a combinaţiilor coordinative ale cobaltului şi altor metale; aplicarea spectroscopiei de rezonanţă magnetică multinucleară în chimia coordinativă. Apropo, ambele teze de doctorat, susţinute de dânsul, sunt axate pe studiul cobaltului sub diferite aspecte. Care e motivul? Cobaltul, conform mărturiei savantului, este nucleul vitaminei B12. Lipsa acestei substanţe în organismele vii, inclusiv în cel uman, provoacă anemia. Deci, vitamina B12 alimentează toate fiinţele de pe pămînt, este sinonimul vieţii sau însăşi viaţa (expresia îi aparţine).

Astfel, pas cu pas, pe parcursul a zeci de ani, savantul a creat şcoala ştiinţifică Stereochimia şi Stereodinamica reacţiilor de asamblare a combinaţiilor coordinative în domeniul chimiei anorganice. În cadrul ei au fost realizate cercetări comune cu alte colective ştiinţifice din republică (Institutul de Microbiologie, Institutul de Chimie, Institutul de Fizică Aplicată, Universitatea de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”) privind elaborarea noilor tehnologii, sintetizarea preparatelor cu aspect aplicativ în medicină, biotehnologii, agricultură. Efectul economic al implementărilor din aceste domenii se cifrează la circa 3 mln. dolari SUA. Dacă am avea o ţară cu o industrie şi agricultură durabilă, receptive la noutăţile ştiinţifice şi la elaborările savanţilor, apoi acest efect economic s-ar însuti, cu siguranţă.

Contribuţia profesorului universitar Aurelian Gulea la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi, în speţă, a cadrelor ştiinţifice este substanţială. Sub conducerea sa 12 persoane au susţinut tezele de doctor în ştiinţe chimice. Alţi 8 cercetători lucrează în prezent asupra tezelor de doctor habilitat (2) şi de doctor în chimia anorganică (6). şi încă o cifră: sub îndrumarea lui peste 100 studenţi au realizat cercetări în cadrul tezelor de licenţă şi de masterat. Totodată, de doi ani savantul conduce Comisia de experţi în chimie din cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, contribuind pe această cale la ridicarea calităţii tuturor tezelor de doctorat, susţinute în domeniu.

Calitatea de cercetător de talie internaţională se identifică cu numărul de publicaţii ştiinţifice, apărute peste hotare, şi, în primul rând, în reviste cu factor de impact. Aurelian Gulea este autor a 16 monografii şi manuale, inclusiv 5 în limbile franceză şi engleză, a peste 800 lucrări şi rezumate ştiinţifice publicate în prestigioase reviste de specialitate: Inorganic Chemistry, Coordination Chemistry Reviews, European Journal of Medicinal Chemistry, Inorganic Chemistry Communications, Polyhedron, European Journal of Inorganic Chemistry, Russian Journal of Coordination Chemistry, Revue Roumanie de Chimie, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Inorganica Chemica Acta, Magnetic Resonace in Chemistry, Journal of Enzyme inhibition and Medicinal Chemistry, Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al.I. Cuza” din Iaşi, Revista de Chimie (Bucuresti). Lucrările formează un potenţial de valoare care a intrat în circuitul internaţional.

Pentru realizările sale înregistrate în cercetare şi educaţie Aurelian Gulea a fost ales membru titular al Academiei de Ştiinţe din New York (1995), membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2007), Doctor Honoris Cauza al Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, Universităţilor din Bucureşti şi Bacău. Este laureat al Premiului Naţional în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii. A fost distins cu Ordinul „Gloria Muncii” (1995).

În cadrul ultimului dialog telefonic, l-am întrebat pe savant de care probleme ştiinţifice este preocupat şi dacă îl bucură rezultatele obţinute.

– Deja de un deceniu, împreună cu cercetătorii de la Universitatea Laval din Quebec, Canada, Institutul de Microbiologie al AŞM şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, lucrăm asupra sintetizării şi testării unor substanţe cu proprietăţi antiproliferative (de inhibiţie) a celulelor de cancer. Rezultatele din cadrul testărilor preclinice ne-au bucurat în cazurile cancerului mamar şi al leucemiei. Lucrările noastră au fost prezentate şi apreciate la ultimul Salon Internaţional de Inventică, Tehnologii şi Produse Noi de la Geneva. M-am întors încă cu o medalie de aur şi Premiul special al Ministerului Cercetării din România. Dar esenţial pentru mine şi colegii mei este perspectiva de implementare a substanţelor obţinute, să ajutăm bolnavii de cancer. Spre finele anului vor demara deja testările clinice la Institutul Oncologic din Chişinău şi în Centrul respectiv din Laval, regiunea Quebec. Avem emoţii. Ne dorim rezultate performante, să spunem într-o zi clar şi respicat: cancerul poate fi tratat.

Mult succes, domnule profesor! Felicitări, multă sănătate şi noroc cu prilejul zilei de naştere, bucurii de la cei dragi. O aniversare excelentă!

Tatiana Rotaru