Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Pe ultima sută de metri: F e l i c i t ă r i!


31 decembrie 2011

Pe ultima sută de metri a anului ce se scurge nemilos, vom remarca că 2011 a fost pentru noi un an rodnic, soldat cu anumite rezultate palpabile în domeniul nostru de activitate – ele vor fi reflectate cu siguranţă în Raportul de activitate al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM. Dar acum ne vom referi doar la unele date statistice, care ne încununează munca de toate zilele: în anul, pe care deja îl petrecem în istorie, au fost pregătiţi 172 de doctori şi 18 doctori habilitaţi. Tabloul conferirii titlurilor ştiinţifice este următorul:16 cercetători şi cadre didactice au devenit profesori universitari, 4 – profesori cercetători, 97 – conferenţiari universitari, 26 – conferenţiari cercetători.

Un alt aspect al activităţii noastre: în anul de referinţă au fost acreditate 2 organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, 10 – reacreditate.

Vom menţiona şi unele realizări observate din exterior de către comunitatea ştiinţifică şi apreciate cu diplome, premii băneşti, medalii şi alte atribute ale performanţei în activitatea noastră de creaţie, dar şi în calitate de funcţionari ale unei instituţii publice de stat.

În contextul dat, menţionăm Cupa înmânată CNAA pentru cel mai bun designer al posterelor prezentate la cea de a XII-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT”, organizată de CIE „MOLDEXPO” în luna noiembrie. În cadrul aceluiaşi eveniment, acad. Simion Toma, vicepreşedinte al CNAA, a fost distins cu o medalie de bronz a Expoziţiei şi cu o Cupă din România pentru activitatea inventică, inclusiv lucrarea „Procedeele de fertilizare extraradiculară a viţei de vie”. În palmaresul savantului au intrat, de asemenea 14 lucrări ştiinţifice şi un brevet de invenţie.

Academia de Ştiinţe a Moldovei a înmânat premiile pentru cele mai bune lucrări ale anului 2011. Premiul în domeniul ştiinţelor medicale i-a revenit prof. univ. Constantin Eţco, şef al Catedrei economie, management şi psihopedagogie din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”, pe post şi de consultant al CNAA, pentru ciclul de lucrări „Implementarea asigurărilor obligatorii în medicină”. În anul curent, colegul nostru a publicat 27 de lucrări ştiinţifice, inclusiv două monografii: „Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală în Republica Moldova: realizări şi perspective”, „Malpraxisul medical: opţiuni pentru schimbări de politici în RM”, un îndrumar metodic „Didactica universitară”etc. Merită a fi menţionat faptul că din cei trei doctori în medicină, pregătiţi de savant, doi şi-au consacrat lucrările studierii rezultatelor implementării asigurărilor obligatorii. Deci, există o continuitate în cercetare.

În cadrul concursului de creaţie pentru jurnalişti „Pârghia lui Arhimede”, instituit de AȘM în scopul promovării ştiinţei şi inovării, a cercetătorilor, inclusiv a rezultatelor ştiinţifice de performanţă, dar şi a problemelor existente din domeniu, laureată a devenit, alături de alţi condeieri, Tatiana Rotaru, consultant al CNAA. În anul de referinţă dânsa a publicat în mass-media din ţară 35 de materiale de diferite genuri, inclusiv, 2 – în reviste de categoria C, a redactat volumul omagial şi de popularizare a ştiinţei „Academicianul Simion Toma – cavaler al cunoaşterii şi dăruirii”, în care a plasat şi un interviu realizat cu savantul.

Sincere felicitări îi acordăm şi colegului nostru, dr. Gheorghe Cuciureanu, consultant în direcţia atestare a CNAA. În 2011, în calitate de expert, a publicat pe site-ul ERAWATCH, platforma informaţională a Comisiei Europene în domeniul sistemelor şi politicilor de cercetare naţionale şi regionale, Raportul analitic de ţară în domeniul cercetare-dezvoltare cu o caracterizare amplă a situaţiei din Republica Moldova. Acest şi alte materiale analitice, plasate pe acest site, au fost pregătite de autor în colaborare cu cel de al doilea expert de ţară, dr. Manfred Spiesberger, cercetător la Institutul pentru Iniţiative Sociale din Viena, Austria. În anul de referinţă Gheorghe Cuciureanu a publicat, de asemenea, monografia „Managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare: între globalizare şi provincializare”.

Sincere felicitări colegilor noştri şi urări de bine tuturor în noul an 2012!

La mulţi ani!

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM