Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Conferirea gradelor stiintifice - o încununare creatiei si a zbuciumului cercetătorilor


23 iulie 2011

Ultima ședința a Comisiei de atestare (de la începutul anului cea de a patra) înainte de vacanța funcționarilor CNAA s-a dovedit a fi cea mai rodnică: au fost conferite grade științifice de doctor habilitat (dr.h.) la 6 persoane și de doctor (dr.) – la 28. Munca de investigație științifică de mai mulți ani ale acestor cercetători s-a finalizat cu parcurgerea integrală a traseului dificil de susținere a unei lucrări de doctorat: laboratorul sau catedra – consiliul științific specializat al instituției de cercetare sau al universității – Comisia de experți a CNAA – Comisia de atestare a CNAA. În contextul dat, vom specifica că vârsta medie al unui cercetător care susține teza de doctor este de 31-38 de ani, în funcție de specialitate, iar al unui doctor habilitat – 53-60 de ani. Prin urmare, conferirea gradelor științifice de CNAA este o încununare a creației și zbuciumului sufletesc al savantului, ale unor etape importante de viață a celor care și-au ales ca domeniu de activitate cercetarea.

Și de această dată cele mai solicitate specialități s-au dovedit a fi cele din domeniile medicinei – 3 dr. h. şi 6 dr.; economie – 6 dr.; pedagogie – 1 dr. h. şi 5 dr.; drept – 5 dr. Au fost confirmate 2 teze de doctor în istorie – disciplină, la care se susțin puține lucrări de doctorat, și câte 1 – în alte domenii mai mult sau mai puțin critice în aspectul pregătirii cadrelor științifice: fizică și matematică, biologie, chimie, filologie, studiul artelor, politologie. În total, în primul semestru al anului curent li s-au conferit grade științifice la 103 trei persoane – 92 de doctori și 11 de doctori habilitați, ceea ce corespunde nivelului anului 2010 (186 dr. și 22 dr. h.), dar care, la rândul său, a fost în descreștere față de 2009. Problema constă în sporirea rigorilor privind criteriile de acordare a gradelor științifice: în ultimii doi ani și jumătate au fost operate mai multe modificări la Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova. Măsuri drastice, în acest sens, s-au luat și în România, Rusia, Belarus, Azerbaigean, Armenia, ca să nu amintim de statele Uniunii Europene, unde exigențele privind calitatea lucrărilor de doctorat au fost întotdeauna la înălțime.

Și totuși este îmbucurător faptul că la această ședință a Comisiei de atestare comisiile de experți pe domenii au propus 6 lucrări de doctorat pentru a fi menționate drept cele mai bune și recomandate pentru participare la Concursul „Teza de doctorat de excelență a anului 2011”. Comisia, prezidată de acad. Valeriu Canțer, președintele CNAA, a acceptat propunerile experților, menționând oportunitatea îmbunătățirii în continuare a calității lucrărilor de doctorat, a actualității și rezultativității lor.

Așadar, una din cele 6 lucrări foarte bune, acceptate de Comisia de Atestare pentru promovare la Concursul anual nominalizat, este teza de doctor habilitat în medicină „Remodelarea stromei conjuctive şi interrelaţiile epitelio-stromale în neoplaziile colului uterin”, la specialitatea Anatomie patologică, semnată de Lilian Șaptefrațide la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”. Lucrarea este susținută de 37 de articole științifice publicate, inclusiv o monografie, 3 articole de sinteză, 2 brevete de invenție.

Cea de a doua lucrare menționată, de doctor în medicină, ține de specialitatea Oftalmologie„Clinica, diagnosticul şi tratamentul uveitelor asociate cu spondiloartrita anchilozantă şi artrita reactivă”. Teza a fost realizată de o doamnă cu numele de floare, care vine, de asemenea, din mediul universitar – Lilia Dumbrăveanu, USMF „N. Testemițanu”. Cea de a doua doamnă care s-a evidențiat prin actualitatea și calitatea tezei de doctor în medicină este Simona Chiaburu de la Institutul Oncologic, care a abordat cu cunoștință de cauză tema „Particularităţile de diagnostic, tratament şi pronostic ale carcinomului neinvaziv al glandei mamare”, specialitateaOncologie şi radioterapie, evidențiind, în contextul dat, și realizările științifice de ultimă oră, aplicate astăzi în lume. Să le fie de folos și această lucrare științifică medicilor practicieni, care se confruntă zilnic cu durerea și tristețea unor femei ce-au pășit pragul Institutului Oncologic din Chișinău.

Celelalte trei teze de doctorat promovate pentru concursul anual al lucrărilor de excelență vizează alte domenii ale științei. Dna Maia Borozan de la Universitatea de Stat din Moldova a impresionat Comisia de experți și Comisia de atestare a CNAA prin noutatea științifică a tezei de doctor habilitat în pedagogie și profunzimea abordării temei „Teoria şi metodologia dezvoltării culturii emoţionale a cadrelor didactice”, la specialitatea Pedagogie generală . E o lucrare frumoasă – au constatat cu satisfacție prezentatorii tezei. Să se bucure de rodul ei cadrele didactice din toate domeniile! – le urăm noi.

Lunga tranziție, de circa două decenii, a Republicii Moldova la economia de piață a generat alte teme de investigații pentru economiști noștri cercetători. Angela Belobrov de la Academia de Studii Economice din Moldova a avut satisfacția de a cerceta „Efectele financiare ale migraţiei externe a forţei de muncă din Republica Moldova” – subiect formulat pentru teza de doctor în economie, la specialitatea Finanţe; monedă; credit. Rezultatele sunt surprinzătoare și apreciate de specialiștii în domeniu. Dacă ele vor ajuta, cât de cât, la programarea și relansarea economiei naționale, înseamnă că tânăra specialistă nu a muncit în zădar.

În ultimii ani se susțin puține teze de doctorat în domeniul științelor fizico-matematice și tehnice – tinerii contemporani preferă dreptul, medicina, economia, pedagogia, în pofida faptului că o țară nu se poate dezvolta și prospera fără de contribuția științelor reale. De exemplu, din cele 208 teze de doctor și doctor habilitat, susținute în 2010, doar 11 au vizat științele fizico-matematice și 9 – cele tehnice. De aceea susținerile din aceste domenii constituie, pe bună dreptate, evenimente științifice. Cu atât mai mult că, de regulă, acestea-s cercetări serioase, neafectate de mediocritate, plagiat și alte păcate ale creației. Și la ultima ședință a Comisiei de atestare a fost menționată teza de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice „Sisteme topologico-algebrice şi aplicaţiile lor”, specialitatea Geometrie şi topologie, susținută de dl Liubomir Chiriac în cadrul Consiliului științific al Institutului de Matematică și Informatică al AȘM. Amintesc că lucrarea dată, cât și celelalte cinci nominalizate mai sus au fost selectate de experți și propuse de Comisia de Atestare pentru a participa la Concursul anual „Teza de doctorat de excelență a anului 2011”.

Ce ne-a așteaptă la toamnă, după vacanța de vară, în sfera atestării cadrelor științifice? Se va schimba tabloul susținerilor pe domenii? Unele răspunsuri deja le putem vedea din numărul de consilii științifice specializate formate pentru perioada imediat următoare. Astfel, în cadrul ultimei ședințe a Comisiei de Atestare au fost create 46 de consilii științifice pentru susținerea tezelor de doctor și de doctor habilitat pe următoarele domenii: dreptul – 9 persoane, medicina – 8, economia – 6, biologia – 6, pedagogia – 3, psihologia – 3, chimia – 3, fizica și matematica – 3, filologia – 3, tehnica – 1, agricultura – 1. Dacă primele trei domenii se află constant în topul clasificărilor, apoi reprezentanții biologiei ne-au surprins plăcut. Rămâne gravă situația pregătirii cadrelor științifice în tehnică și agricultură, domenii tradiționale și extrem de importante pentru relansarea economiei Republicii Moldova.

Comisia de Atestare a CNAA a conferit, de asemenea, titluri științifico-didactice persoanelor care au excelat în domeniilor lor de activitate. 7 persoane au primit titlul de profesor universitar, 1 – de profesor cercetător, 24 – de conferențiar universitar, 7 – de conferențiar cercetător. În total, 39 de cadre didactice și cercetători au fost distinși cu aceste mențiuni, care le vor asigura o ascensiune în carieră, dar și un supliment la salariu.

Totuși, la ședința respectivă au fost respinse 5 dosare, înaintate pentru conferirea titlurilor de profesor universitar – 1 (USM) și conferențiar universitar – 4 (ASEM, Institutul de Integrare Politică și Științe Politice, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice). Motivele sunt diferite, dar majoritatea țin de ridicarea ștachetei exigențelor, una dintre care prevede publicarea a două lucrări metodice de către pretendenți în ultimii 5 ani – cerință introdusă în Regulamentul CNAA, nominalizat mai sus.

Conform acordurilor bilaterale interstatale, Comisia de atestare a CNAA a echivalat la această ședință trei teze de doctor, susținute în ex-URSS, România și Bulgaria. E vorba de Florin Cenușă, doctor în medicină („Sindromul de microaspiraţie la copiii de vârstă mică”), Olesea Ciobanu, doctor în filologie („Lucian Blaga şi literatura din Basarabia ”) și Tatiana Racovcena, doctor în pedagogie („Tehnologia bilingvă pentru însuşirea structurilor morfologice la etapa iniţială a învăţământului general obligatoriu”).

Comisia de atestare a CNAA a examinat și alte chestiuni de actualitate pentru activitatea sa din a doua jumătate a anului curent.

Tatiana Rotaru