Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Cuvînt de felicitare domnului profesor Andrei TIMUŞ, membru corespondent al AŞM


18 octombrie 2011

Stimate domnule profesor Andrei TIMUŞ, membru corespondent al AŞM, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova Vă felicită cordial cu frumosul jubileu de 90 de ani.

Este incontestabilă contribuţia Dvs. la edificarea diferitor domenii ale republicii. Remarcăm, în mod special, aportul Dvs. adus la pregătirea cadrelor de calificare ştiinţifică înaltă. Sub îndrumarea Dvs. şi-au realizat şi susţinut cu succes doctoratul 42 doctori şi 8 doctori habilitaţi. Mulţi dintre discipolii Dvs. s-au afirmat în diferite domenii ale activităţii social-economice şi politice ale republicii.

Prin întreaga viaţă şi activitate aţi marcat o istorie personalizată a sociologiei moldoveneşti. O istorie a unui nou domeniu ştiinţific, avînd la bază o viaţă de om, un destin, o soartă, marcată de evenimentele epocii. V-aţi produs drept un observator direct şi participant nemijlocit chiar de la începuturile relansării cercetării sociologice în arealul investigativ autohton. Sunteţi autor a numeroaselor cărţi, studii, articole, care înglobează o parte însemnată a istoriei recente a sociologiei moldoveneşti.

Mai mulţi ani aţi activat în calitate de expert în domeniul sociologiei în cadrul Comisiei de experţi de profil în domeniul ştiinţelor sociale din cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare.

Dumneavoastră sunteţi cel care aţi iniţiat deschiderea primului consiliu ştiinţific specializat de susţinere a tezelor de doctorat în domeniul sociologiei. Tot sub îndrumarea Dvs. funcţionează seminarul ştiinţific de profil, unde sunt examinate teze de doctorat, pregătite la specialitatea Structura socială, instituţii şi procese sociale.

Toate acestea reprezintă doar un segment din prodigioasa activitate pe care aţi desfăşurat-o în cadrul ţării noastre, fapt pentru care ne închinăm cu adîncă pietate şi vă urăm noi succese, realizări frumoase întru prosperarea ştiinţei naţionale şi a ţării.

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM