Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Sase comisii unificate de expertiza - la straja obiectivitătii aprecierii relevantei în stiintă


25 iulie 2011

La ultima ședință a Comisiei de atestare a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA) au fost instituite șase comisii unificate de expertiză în scopul asigurării unei cercetări obiective și pertinente a dosarelor prezentate, precum și a unei analize comparative între domeniile de cercetare.

Prima Comisie de expertiză unificată în domeniul matematicii și științelor naturii a inclus următoarele discipline: fizica, matematica, informatica, chimia, matematica aplicată și mecanica corpului solid. Președinte al ei a fost ales membrul corespondent Leonid Culiuc, vicepreședinte – academicianul Mitrofan Ciobanu.

Cea de a doua Comisie de expertiză unificată în domeniul științelor inginerești și economice vizează domeniile: electronica şi tehnica de calcul; energetica, electromecanica şi termotehnica; mecanica şi construcţia; tehnologia produselor alimentare şi ale industriei uşoare; economia politică, doctrine economice, economia şi managementul (în ramură), marketingul, logistica, economia mondială, relaţiile economice internaţionale; finanțele, moneda, creditul, statistica economică, contabilitatea, auditul, analiza economică, metodele economico-matematice. Președinte al Comisiei respective a fost ales profesorul universitar Valerian Dorogan, vicepreședinte – profesorul universitar Ludmila Cobzari.

Științelebiologice și medicale au format cea de a treia Comisie de expertiză unificată, în competența cărora au intrat sectoarele: biologie umană și animală; biologie vegetală şi geografie; terapie; chirurgie; medicina fundamentală, preventivă şi farmacie. Președinte al ei a fost ales academicianul Eva Gudumac, vicepreședinte – dr. hab. Valeriu Derjanschi.

Cea de patra Comisie de expertiză unificată ține de branșa știinţelor agrare şi tehnologiilor alimentare: agricultura; medicina veterinară şi zootehnia; tehnologia produselor alimentare şi ale industriei uşoare. Președintele Comisiei respective a fost ales academicianul Boris Găină, vicepreședintele – membrul corespondent Andrei Palii.

Comisia de expertiză unificatăîn domeniul științelor sociale are în vizorul ei de atenție disciplinele: pedagogia şi psihologia; politologia; sociologia; filosofia; istoria; dreptul public, organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept; dreptul penal; teoria generală a dreptului, istoria statului şi dreptului, istoria doctrinelor politice şi de drept; dreptul privat; dreptul internaţional public. Președinte al Comisiei a fost nominalizat academicianul Alexandru Roșca, vicepreședinte – doctorul habilitat Carolina Platon.

Ultima, cea de a șasea, Comisie de expertiză unificată în domeniul artelor și științelor umanistice, confirmată la ultima ședință a Comisiei de Atestare a CNAA, vizează lingvistica; literatura şi folclorul; artele; jurnalismul şi ştiinţe ale comunicării. Președinte al Comisiei respective a fost confirmat profesorul universitar Elena Prus, vicepreședinte – membrul corespondent Nicolae Bilețchi.

Care sunt competențele comisiilor noi create? Conform hotărârii „Cu privire la instituirea comisiilor de expertiză unificate” din 15 iulie curent a Comisiei de atestare a CNAA, atribuțiile lor se referă la examinarea dosarelor, inclusiv a tezelor pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor habilitat şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de profesor universitar şi profesor cercetător; analiza contestaţiilor; efectuarea expertizelor repetate a tezelor de doctor şi examinarea cazurilor controversate; examinarea proiectelor de acte normative, a altor materiale referitoare la procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice şi avizarea acestora. Anterior problemele respective erau examinate de comisiile de expertiză pe profiluri și de comisiile ad-hoc.

Hotărârea nominalizată va intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Tatiana Rotaru