Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

La Centrul Internaţional de Expoziţii "MOLDEXPO". Azi exponate ale "INFOINVENT-2011", mâine- implementări în diverse domenii ale vietii


23 noiembrie 2011

La 22 noiembrie, în pavilionul nr.2 al CIE „MOLDEXPO” a fost inaugurată cea de a XII-cea ediţie a Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT”, organizată de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Centrul Internaţional de Expoziţii „MOLDEXPO” S.A.

Scopul pe care şi l-au propus organizatorii evenimentului vizează promovarea obiectelor de proprietate industrială, a produselor şi tehnologiilor noi, stimularea activităţii inovaţionale, schimbul de informaţii tehnico-ştiinţifice şi normativ-legislative. Alte obiective ţin de impulsionarea unor proiecte de implementare a invenţiilor şi inovaţiilor în producţie, atragerea investiţiilor, crearea condiţiilor pentru încheierea şi realizarea contractelor de transmitere a drepturilor de proprietate intelectuală.

În cuvântul său de salut, Lilia Bolocan, directorul AGEPI, a dat o apreciere înaltă evenimentului aşteptat de doi ani, la care sunt expuse cele mai importante realizări tehnico-ştiinţifice şi inovaţii din ţară. Avem cercetători şi inovatori de talie mondială, a menţionat dânsa. E de datoria noastră, inclusiv prin intermediul Expoziţiei „INFOINVENT”, să promovăm proprietatea intelectuală a Republicii Moldova şi a capitalului ei uman. Să sperăm că soluţiile tehnice din cadrul actualei expoziţii vor aduce plusvaloare ţării noastre.

Membrul corespondent al AŞM Ion Tighineanu, preşedintele juriului internaţional, a felicitat cordial pe participanţii la eveniment, urându-le tuturor noi idei în activitatea de creaţie şi realizări pe potrivă. În contextul dat, a amintit de semnarea Protocolului de Asociere a Republicii Moldova la Programul Cadru7, pe 11 octombrie curent, care deschide mari oportunităţi nu numai pentru cercetători, dar şi pentru inovatori. Este salutabilă prezenţa la expoziţie a oaspeţilor străini. Să sperăm că acest dialog ştiinţific va impulsiona şi mai mult cooperarea internaţională, a subliniat vorbitorul.

La Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT” participă peste 70 de instituţii şi întreprinderi, inventatori din Republica Moldova, Romania, Ucraina şi Federaţia Rusa cu circa 400 de noi elaborări tehnico-ştiinţifice.

Sunt prezenţi, de asemenea, cu standuri informaţionale în domeniu trimişii Oficiului European de Brevete (OEB), ai Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din Romania (OSIM), Forumului Inventatorilor Români de la Iaşi, Universităţii Pedagogice de Stat din Harkov ş.a. Potrivit programul de lucru, se vor desfăşura un şir de mese rotunde, seminare naţionale cu participarea experţilor străini etc.

Tradiţional şi-au prezentat elaborările ştiinţifice institutele de cercetări, universităţile, parcurile tehnologice, întreprinderile din sfera ştiinţei şi inovării. De la distanţă se observau şi lucrările expuse de „Comelpro” SRL: machetele avionului fără pilot, a primului microsputnic moldovenesc, realizarea căruia a demarat în 2008 în cadrul programului de stat, condus de acad. Ion Bostan, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei. Implementarea acestui proiect de anvergură ţine de imaginea republicii şi prevede cooperarea cu un şir de întreprinderi străine, precum şi din ţară. Dar esenţial este că la asamblarea primului sputnic moldovenesc participă studenţii UTM – viitorii ingineri şi cercetători. Astfel, ei învaţă pe viu construirea unui aparat de zbor în baza celor mai noi tehnologii, elaborate de savanţii moldoveni. Cu regret, a constatat directorul „Comelpro” SRL, Mihail Vladov, finanţarea proiectului în valoare de 100 mii de lei anual este insuficientă pentru a-l finisa cu succes, a-l testa şi a-l pune în serviciul ţării noastre cât mai curând în scopul de monitorizare a teritoriului.

La eveniment participă cu trei standuri şi echipa Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM. „Atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice”, „Identificarea şi stimularea performanţei în procesul acreditării ştiinţifice”, „Republica Moldova în pragul reformei sistemului de pregătire a cadrelor ştiinţifice” – titlurile lor ne vorbesc de la sine de preocupările colaboratorilor săi, iar diversele rubrici – şi despre problemele soluţionate cu practicile lor inovative, precum şi cele implementate din experienţa internaţională. Este prezentată şi Strategia de dezvoltare a învăţământului prin doctorat, elaborată de CNAA.

Vineri, la 25 noiembrie, va avea loc festivitatea de premiere a laureaţilor Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT-2011”. Organizatorii ei îşi exprimă încrederea că evenimentul va contribui la stimularea creativităţii tehnice prin ideile şi tehnologiile valoroase prezentate pe parcursul acestei săptămâni.

La deschiderea Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT” a participat dl Chiril Lucinschi, preşedintele Comisiei parlamentare pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media.

Tatiana Rotaru