Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Svetlana Berezovschi la o aniversare: Si iar e toamna-n calendar...


11 octombrie 2011

În acest miez de toamnă care se vrea cea mai bogată şi mai frumoasă, când această zeiţă fermecătoare ţese şi aşterne covoare de mii de culori la picioarele oamenilor grăbiţi, preocupaţi de grijile cotidiene, când ea leagă cerul şi pământul printr-un fantastic curcubeu, si-a făcut apariţia, pe 14 octombrie 1946, în familia lui Nicolae şi a Mariei Luchian, pedagogi de factură din s. Taraclia de prin părţile Căuşenilor, primul copil, Svetlana.

Faptul că ea a absolvit şcoala medie cu medalie de aur (1964) şi-a găsit reflectare în succesele înregistrate de dânsa la Institutul Politehnic din Chişinău, apoi, în continuare, la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Industriei Alimentare, în care a fost repartizată imediat după facultate. Peste 10 ani (a. 1974), omagiata, Svetlana Berezovschi, a fost numită în funcţie de şef adjunct al Secţiei deservire informaţională a Institutului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Informaţiei Tehnico-Ştiinţifice al Comitetului de Stat pentru Planificare al RSSM.

Itinerarul funcţiilor ocupate de către doamna Svetlana este unul de maximă responsabilitate, dar şi de prestigiu: specialist principal al Direcţiei ştiinţă şi progres tehnico-ştiinţific al Comitetului de Stat pentru Planificare al RSSM, şef adjunct al Secţiei politică tehnico-ştiinţifică a Ministerului Economiei, al Departamentului ştiinţă şi inovaţii al aceluiaşi minister, şef al Direcţiei organizare şi coordonare a activităţilor de cercetare-dezvoltare a Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei, şef al Direcţiei resurse financiare, expertiză şi control a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică etc.

În perioada 2002-2004 Svetlana Berezovschi a fost preşedinte al Consiliului Interstatal Tehnico-Știinţific al CSI. Din 2005 până în prezent ea activează în cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM. Astfel s-a manifestat pe parcurs de trei decenii ca manager în domeniul ştiinţei. Această muncă prodigioasă ce i-a dat un nume omagiatei a fost apreciată cu medalia „Meritul Civic”.

Şi iar e toamnă-n calendar cu o frumoasă aniversare... Distinsă doamnă, Svetlana Berezovschi, vă amintim că vârsta nu se măsoară în ani, ci în succesele obţinute în activitatea de-o viaţă, iar Dumneavoastră, vă asigurăm, aveţi cu ce vă mândri. Cu această ocazie vă felicităm. Sănătate vă dorim. Să aveţi parte în continuare de multe toamne splendide, dar şi cu realizări pe potrivă.

Cu nespusă gratitudine, colegii de serviciu,
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM