Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

CNAA în primul semestru: acreditarea Doar prin calitate ne vom integra în spatiul european de cercetare


8 august 2011

În cadrul a cinci ședințe a Comisiei de acreditare a CNAA (Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare) în ianuarie-iunie curent au fost examinate și acreditate 2 organizații din sfera științei și inovării – Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (UAȘM) şi Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” şi reacreditate alte 4 entităţi din domeniu: Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor (IGFP), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USB), Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (USMF) şi Universitatea de Stat din Moldova (USM). Aceste trei universități au şi dat startul procesului de reacreditare a instituţiilor de învăţământ superior.

Dacă vom analiza instituțiile acreditate și reacreditate, sub aspectul numărului de profiluri de cercetare, vom constata că trei dintre ele au câte unul (Univ. AȘM, IGFP, INCERCOM), iar patru – mai multe (USB – 5, USMF – 7, USM – 10), numărul total de direcții științifice constituind 23

Sunt interesante rezultatele analizei cantitative și calitative ale profilurilor de cercetare, conform criteriilor elaborate de CNAA, grație cărora lor li se acordă puncte și, în final, sunt apreciate cu note, ca la școală. O atare soluție, aplicată pentru prima dată în 2010, este binevenită, dat fiind că egalitarismul nu stimulează performanța nici în cercetare, precum și în alte domenii. Astfel, în primul semestru al anului curent, 3 profiluri din cele 23 evaluate au fost apreciate cu suficient, 18 – cu bine şi doar 2 – cu foarte bine. După cum vedeți, note foarte mari se dau extrem de puține. În cadrul ședințelor, președinții comisiilor de evaluare pe profiluri raportează rezultatele și propun la final aprecierile respective, pe care membrii Comisiei de acreditare le votează în mod secret: le acceptă sau nu. Și aceasta nu e o formalitate. În viitor, odată cu adoptarea mult așteptatului Cod al educației și al Codului cu privire la știință și inovare, revăzut și reactualizat (a. 2004), valoarea finanțării bugetare a instituțiilor din domeniu ar putea depinde de rezultatele acreditării lor. Deocamdată notele înalte aduc satisfacții morale conducătorilor de instituții și reprezentanților profilurilor, cele joase îi mobilizează la lichidarea neajunsurilor depistate și ameliorarea activității științifice și manageriale în domeniile respective.

Cele două profiluri de cercetare apreciate cu foarte bine, despre care am menționat mai sus, sunt Clinico-Chirurgical din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” și Tehnologii non poluante şi materiale noi cu proprietăţi utile pentru economia naţională de la Universitatea de Stat din Moldova.

În funcție de punctajul acumulat de profiluri și cel al capacității instituționale – există și un asemenea indicator de evaluare – organizaţiilor reacreditate, conform Regulamentului privind activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, li s-au atribuit următoarele calificative: categoria A – Organizaţie cu recunoaştere internaţională – Universităţii de Stat din Moldova, Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” şi Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor; categoria B – Organizaţie competitivă pe plan internaţional – Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Referitor la rezultatele ştiinţifice ale cercetătorilor instituţiilor reacreditate, apărute peste hotarele ţării în perioada evaluată 2005-2010, menţionăm că cele mai multe articole publicate înreviste de specialitate în străinătate – unul din cei mai importanți indicatori internaționali de apreciere – a fost înregistrat de USMF – 413, urmată de USM cu 349 de articole. Cât privește aspectul calitativ al investigațiilor (noutatea științifică), situația se inversează: la indicatorul articole în reviste ISI (cu factor de impact) pe locul I se plasează USM cu 198 publicații şi USMF cu 70, pe ultimul loc este USB cu doar 10 articole.

Cele mai multe monografii apărute în străinătate le deţine USM (19), iar capitole apărute în monografii peste hotare – USB (25), urmată de USM (21).

Numărul maxim de brevete înregistrate în perioada acreditată a fost de 340 și aparține acest rezultat USMF, depășind USM cu 173 de lucrări.

Reieșind din situația că există plusuri și minusuri pe anumite poziții ale activității organizațiilor evaluate, că întotdeauna este loc pentru mai bine, Comisiile specializate de evaluare ale CNAA, de comun acord cu instituțiile respective, au întocmit și de această dată câte un Plan de acțiuni pentru fiecare dintre ele în parte, la realizarea cărora se va reveni peste un an.

După vacanța de vară, potrivit planului de lucru, urmează a fi reacreditate încă 9 organizații din sfera științei și inovării. Comisiile de evaluare a 3 dintre ele au și prezentat rapoartele respective la CNAA. Sunt gata de acest examen Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AȘM, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Institutul de Cardiologie – toate cu câte un profil – programate pentru prima ședință a Comisiei de acreditare la finele lunii septembrie.

Liuba Mocanu,
Tatiana Rotaru,
Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare al RM