Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Pe masura fortelor celor tineri. O oportunitate excelenta pentru studii avansate în nanobioinginerie


16 august 2011

În cadrul Proiectului PC7 MOLD-ERA sunt organizate studii avansate în domeniile nanobioingineriei, biomaterialelor şi biocompatibilității. Această acțiune cu o durată de șase luni oferă oportunități inedite tinerilor cercetători, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de a-şi actualiza cunoştinţele în sfera respectivă. Prelegerile vor fi susținute de profesori şi cercetători din organizaţiile partenere, printre care Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghițu” al AȘM, Hannover Medical School (Germania), Center for Device Thermography and Reliability (Bristol, Marea Britanie), Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemițanu” etc.

Coordonatorul proiectului, membrul corespondent Ion Tighineanu, vicepreședinte al AȘM, a precizat că tematica principală din cadrul celor 250 de ore ale studiilor avansate, a inclus astfel de subiecte ca Introducere în bioinginerie medicală; Anatomie şi fiziologie umană; Ţesuturi şi inginerie moleculară; Bioinstrumentaţie medicală; Prelucrarea semnalelor şi imaginilor; Nanotehnologii în biomedicină; Biomateriale şi biocompatibilitate; Metode optice, electrice şi fotoelectrice pentru investigarea senzorilor biologici, funcţionalizării obiectelor biologice cu nanoparticule semiconductoare.

Școala de toamnă-iarnă în domeniul nanobioingineriei îi vizează, în primul rând, pe doctoranzi, masteranzi, studenţii din ultimul an de învățământ, precum și pe tinerii cercetători care studiază fizica corpului solid, electronica, microelectronica şi nanoelectronica, ingineria biomedicală, biologia, medicina sau domeniile conexe ale acestora din cadrul organizaţiilor de cercetare, întreprinderilor mici și mijlocii şi companiilor industriale.

Amintim că în luna iulie curent a avut loc Conferinţa Internaţională în domeniile nanotehnologiei şi ingineriei biomedicale (ICNBME-2011), anticipată de școala de vară pentru cei tineri în domeniile nanotehnologiei şi ingineriei biomedicale, cofinanțator al cărora a fost, de asemenea, Proiectul PC7 MOLD-ERA. Acțiunile nominalizate s-au înscris în seria manifestărilor focusate spre pregătirea comunităţii ştiinţifice din ţara noastră pentru o participare largă la programele de cercetare ştiinţifică ale UE. Noua acțiune de studii avansate în domeniile nanobioingineriei, biomaterialelor şi biocompatibilității, organizată la Chișinău cu sprijinul comunității științifice europene, ne mărturisește despre o activitate bine intenționată în acest sens, care are realizări, dar și perspectivă în Republica Moldova.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare la concursul pentru studiile avansate este de 10 septembrie 2011, care vor demara, începând cu 15 septembrie curent. Școala are și un orar foarte comod: miercuri, orele 17.00–20.00, sâmbătă, orele 9.00–14.00. Directorul şcolii de toamnă-iarnă, prof. univ. Victor Şontea ne-a informat, că absolvenţii studiilor avansate vor obţine Certificatul Ministerului Educaţiei al RM cu indicarea disciplinelor, numărului de ore şi nota examinării. Informaţii suplimentare pot fi accesate la http://www.mold-era.eu/15-09-11/studii-avansate-nano-bioinginerie-2011

Tatiana Rotaru