Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Domnului Ion HOLBAN, cu ocazia onorabilului jubileu


5 ianuarie 2011

Stimate Domnule ION HOLBAN,

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova Vă felicită cu onorabilul jubileu de 65 de ani!

Originar din satul Băcioi, raionul Ialoveni, sunteţi descendent dintr-o familie de ţărani, cu frumoase tradiţii naţionale. Curiozitatea şi harul dumnezeiesc de a vedea lucrurile altfel decât ceilalţi, face ca doar la vârsta de 5 ani şi 8 luni să păşiţi pragul şcolii natale, iar în anul 1961 să deveniţi student al Facultăţii de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Moldova. Ultimii doi ani de facultate i-aţi absolvit la renumitul Centru ştiinţific din Dubna, în incinta Institutului Unificat de Cercetări Nucleare, specializându-vă în domeniul fizicii nucleare şi a particulelor elementare.

Cariera ştiinţifică v-aţi început-o în cadrul Academiei de Ştiinţe, de la funcţia de laborant pînă la cea de cercetător coordonator. O dată cu instituirea sistemului naţional de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de calificare înaltă, aţi ocupat funcţia de şef-secţie ştiinţe fizico-matematice şi tehnice, iar ulterior de secretar ştiinţific şi actualmente şef-direcţie. Executând fincţiile respective, v-aţi manifestat şi continuaţi să fiţi un bun diriguitor al activităţii sistemului naţional de funcţionare a reţelelor de seminare şi consilii ştiinţifice, a comisiilor de experţi; un excelent promotor al experienţelor avansate în domeniu şi un implementator al actelor legislative; coordonator al conceptualizării şcolii doctorale naţionale.

Mersul destinului vă este marcat de memorabile consideraţiuni din partea comunităţii ştiinţifice. Astfel, în anul 1982 susţineţi cu succes teza de doctor în fizica semiconductorilor, iar din 1992 deţineţi titlul de cercetător ştiinţific superior.

Prodigioasa activitate ştiinţifică vă este materializată în 60 de lucrări publicate, inclusiv monografii, şi a peste 100 articole de popularizare a ştiinţei. Ingeniozitatea de fizician capătă expresie de anvergură în cărţile „Pe serpentinele fizicii” (1986-prima ediţie; 1992-a doua ediţie, recomandată de Ministerul Învăţământului din România în calitate de material adăugător pentru elevi), „Soare, Lună şi Luceafăr”(1991), enciclopedia pentru adolescenţi „Universul” (1998), editată în limba rusă în 2001. În albia activităilor prodigioase de popularizare a ştiinţei şi tehnologiilor se înscrie şi lucrul în calitate de redactor-şef asupra revistei „Fizica şi tehnologiile moderne”.

Făcînd o retrospectivă peste destinul Omului şi al Cercetătorului Ion Holban, desprindem capacitatea Dvs de a privi lucrurile global, spiritul analitic, scrupulositatea în lucru, conştiinciozitatea cu care vă îndepliniţi obligaţiunile, corectitudinea şi principialitatea în executarea funcţiilor administrative, datorate experienţei acumulate, dar şi acelei curiozităţii copilăreşti, cu care aţi păşit pentru prima dată pragul şcolii natale şi care, în pofida vârstei, mai dăinuie în sufletul Dvs.

Destinul v-a binecuvântat din plin atât prin recunoştinţa şi aprecierea înaltă în mediul ştiinţific din republică, cât şi printr-un model frumos şi sincer de familie. Stimat şi apreciat la justa valoare, sunteţi omul care poate învinge, care îşi propune a parcurge căi stelare şi a cărui conştiinţă rămâne mereu de veghe, iar spiritul încărcat de gânduri relevante. Fericit într-o viaţă atât de plină, aţi făcut fericiţi oamenii pe care i-aţi cunoscut şi cu care aţi conlucrat.

Stimate domnule Ion Holban, în această zi importantă din viaţa Dvs, ne asociem tuturor felicitărilor primite şi Va urăm La MULŢI ANI, alături de noi, cu noi şi frumoase realizări.

Colegii de serviciu,
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare