Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

De ziua ce vă surâde în prag...


22 august 2011

Era în a treia decadă a lui Gustar, anul 1961, când timpul ajunge la o stare de maturitate dovedită prin toată bogăţia adunată în hambare – certitudine a nădejdii unei vieţii tihnite, când în Cuhureştii-de-Sus, sat mare de prin părţile Floreştilor, în familia lui Petru şi Margarita Minciună, pe 25 august, s-a născut primul copil – Vitalie. Fiind înconjurat mereu de persoane dragi în halate albe (mama, mătuşe, unchi), evident că băiatul se vedea, după absolvirea şcolii, doar la medicină. Era exclus ca să nu-i reuşească ceva acestui tânăr mult prea perseverent în tot ce-şi planifica. De fapt tenacitatea l-a caracterizat dintotdeauna.

După absolvirea Institutului de Medicină din Chişinău, specialitatea medicină generală (1984), a urmat activitatea ştiinţifică în cadrul laboratorului de epidemiologie şi profilactică a maladiilor cardiovasculare din cadrul Institutului de Cardiologie din capitală. Aici tânărul absolvent şi-a primit întâiul botez în cercetare, fiind antrenat în evaluarea situaţiei epidemiologice reale şi stabilirea serviciului cardiologic în Republica Moldova. Primii paşi în ştiinţă au fost făcuţi. Deja peste doi ani este admis la doctorat în cadrul Centrului Ştiinţific Unional de Cardiologie din Moscova. Cercetarea efectuată de Vitalie Minciună ţinea de domeniul cardiologiei experimentale, axată pe evaluarea mecanismelor de dereglare a schimbului transmembranar de informaţii şi de structurare a refractarităţii la tratament în patologia cardiovasculară.

Au urmat ani de muncă asiduă în diverse structuri de stat (Ministerul Ştiinţei şi Educaţiei, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare etc.), dar mereu l-a caracterizat pe omagiat verticalitatea, poziţia civică distinctă în cele mai complicate situaţii. A fost antrenat la elaborarea cadrului normativ naţional privind instruirea postuniversitară prin masterat şi doctorat; în procesul de management al domeniului cercetare-dezvoltare-inovare (formarea institutului naţional de expertiză în domeniu, expertiza frontală a tematicii instituţionale, lansarea şi organizarea primelor concursuri de selectare a proiectelor de cercetare, lansarea concursurilor de structurare şi demarare a primelor programe de stat în domeniul ştiinţei etc.); în acţiunile de evaluare şi acreditare a instituţiilor ştiinţifice (pregătirea normativă, lansarea şi coordonarea procesului de acreditare şi reacreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, promovarea principiilor de distribuire a instituţiilor pe categorii, în dependenţă de performanţa demonstrată etc.) şi în alte activităţi ce presupun modernizarea sistemului de cercetare din ţară şi conectarea lui la standardele europene.

Dar medicinei, oricum, i-a rămas fidel. Concomitent cu activitatea în cadrul organelor administrării publice centrale, dl Vitalie Minciună a investigat problemele de îmbătrânire şi asistenţă medico-socială a vârstnicilor (laboratorul de cercetare de pe lângă Catedra fiziologie umană şi reabilitare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, Centrul Republican de Reabilitare Medico-Socială al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale), rezultate reflectate în peste 70 de publicaţii, unele apărute în cele mai prestigioase reviste din lume (American Journal of Hypertension, Cardiovascular Drugs and Therapy (USA), Souviet Archives of Internal Medicine, Kardiologia , Physiology etc.).

Aceste cercetări au şi condus la elaborarea tezei de doctor habilitat „ Aspecte neuro-biologice şi sociale ale senescenţei şi rolul suprasolicitării alostatice în derularea şi menţinerea proceselor de îmbătrânire” (2008), ce ne demonstrează că la baza proceselor de îmbătrânire, precum şi de structurare şi progresare a maladiilor cardiovasculare stau adesea mecanisme identice, induse de încărcătura alostatică, care se amplifică în corelare directă cu nivelul de deteriorare a schimbului transmembranar de informaţii. Afectarea schimbului de informaţii, ca urmare a incapacităţii de refacere structurală a componenţilor membranei celulare, la o activare de durată a mecanismelor alostatice, şi constituie cauza unui feed-back neadecvat în cadrul proceselor fiziologice în organism.

Timpul aduce bucuria împlinirilor, dar şi regretul pierderilor, ne înalţă şi ne înnobilează odată cu trecerea anilor. Echilibrul sentimental se instaurează odată cu înălţarea piramidei realizărilor. Dragă Vitalie Minciună, ajuns la această oră de bilanţ, colegii de breaslă Vă doresc şi în continuare sănătate, putere, realizări pe potriva aspiraţiilor şi viselor dvs. La mulţi şi fericiţi ani!

Colectivul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM