Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

"Springer" editează savanţi din Moldova


16 octombrie 2011

Ai noştri în lume
„Springer” editează savanţi din Moldova

Una din cele mai mari şi mai importante din lume edituri de literatură ştiinţifică este „Springer” din Germania. Publicarea unei lucrări la „Springer” semnifică performanţa în cercetare şi maturitatea profesională a unui savant. Astfel, în cadrul Târgului internaţional de carte ştiinţifică şi didactică, organizat pentru prima dată în republică de Biblioteca ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AȘM (10-13 octombrie 2011), a fost lansată cartea profesorului moldovean Anatolie Sidorenco „Bazele nanoelectronicii supraconductoare”, apărută recent în engleză. Editorul cărţii (monografie colectivă), cu o experienţă de 35 ani de activitate ştiinţifică în domeniul supraconductibilităţii, este director al Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM.

Moderatorul lansării de carte acad. Valeriu Canţer, fizician, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM, a menţionat cu mândrie că prof. Anatolie Sidorenco este cea mai versată persoană de la noi în domeniul supraconductibilităţii. În contextul dat, dânsul a informat publicul că în ultimul deceniu electronica supraconductibilă se dezvoltă accelerat, iar numărul publicaţiilor ştiinţifice în acest domeniu creşte exponenţial. Ca rezultat, pentru studenţi, doctoranzi şi ingineri este tot mai complicat să se orienteze în fluxul enorm de informaţie din acest domeniu de perspectivă. Actualmente, a precizat vorbitorul, există multe manuale profunde la tema supraconductibilităţii, însă ele n-au reflectat unele fenomene noi, depistate în ultimii ani: stările neomogene supraconductibile de tipul Larkin-Ovcinnikov-Fulde-Ferrell; supraconductibilitatea tripletă; fluctuaţii supraconductoare cuantice; spintronica supraconductoare. Aceste fenomene stau la baza creării unor dispozitive supraconductoare cu acţiune rapidă, ca bolomere supraconductoare cu sensibilitatea înaltă, valve de spin, detectori cuantici în diapazonul de iradiere terahertz etc. De aceea înţelegerea şi interpretarea corectă a fenomenelor enumerate este anevoioasă pentru un cititor cu studii generale în fizică.

Lucrarea „Bazele nanoelectronicii supraconductoare” vine în ajutor acestei categorii de specialişti. În prefaţa cărţii, alcătuită de cunoscutul fizician din Germania, profesorul Rudolf Gross (directorul Institutului „Walter Meissner” din Munchen), este remarcată valoarea deosebită a acestei cărţi – ea completează golul instaurat între cursul de supraconductibilitate universitar şi masivul enorm de informaţie, împrăştiat în mulţimea de publicaţii ştiinţifice din revistele de profil. Pentru a înţelege esenţa unei probleme noi apărute în supraconductibilitate, este necesar ca un inginer sau cercetător începător să studieze timp îndelungat literatura de profil. În carte este prezentată în mod accesibil sinteza informaţiei despre realizările performante de ultima oră în spintronica supraconductoare. În acest sens, cartea este deosebit de utilă doctoranzilor, cercetătorilor şi inginerilor la însuşirea subiectelor noi în nanoelectronica supraconductoare.

Editorul monografiei colective, apărută în colecţia „Nanoscience and Tehnology”, Anatolie Sidorenco a încadrat la realizarea ei circa 20 de autori – cercetători de valoare din domeniu – din 12 state ale lumii.

În cadrul lansării de carte, de asemenea, a luat cuvântul gazda acestei manifestări Ana Brăiescu, responsabilă pentru activitatea ştiinţifico-culturală a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan”, care a remarcat semnificaţia evenimentului, precum şi faptul că Editura „Springer” este foarte cunoscută şi prin faptul că dispune de cea mai mare bază de date din lume.

În total, în ultimii ani au apărut la Editura „Springer” peste 10 cărţi ale savanţilor moldoveni, pe trei dintre care le semnează prof. Anatolie Sidorenco. Printre alţi autori din cele mai fierbinţi domenii ale cercetării, solicitaţi de germani, sunt: fizicianul Ion Tighineanu, membrul corespondent al AŞM, matematicianul Dumitru Lozovanu, profesor universitar etc. Al cincilea an „Springer” editează şi difuzează în lume prima revistă ştiinţifică cu impact factor din Moldova „Электронная обработка материалов” (versiunea engleză, http://www.springerlink.com), îngrijită de la fondare (din 1965 – redactor-şef adjunct, din 1979 – redactor-şef) de acad. Mircea Bologa, cunoscut savant în domeniul fizicii.

Tatiana Rotaru