Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

La o aniversare: Academicianul Eva Gudumac a realizat visele unor fete de la ţară


6 mai 2011

Medic, domeniul ştiinţific: chirurgie pediatrică. Doctor habilitat în medicină (1986), profesor universitar (1987). Membru corespondent (2000), membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2007).

Prin ceea ce a realizat de-a lungul vieţii sale şi continuă să realizeze academicianul şi profesorul universitar Eva Gudumac reprezintă un caz de succes, un destin al unei femei împlinite atât în plan profesional la cotele cele mai înalte valorice, cât şi în aspect social în calitate de chirurg pediatru principal al Ministe¬rului Sănătăţii, preşedin¬te al Asociaţiei Chirurgilor Pediatri din Republica Moldova, precum şi de deputat a Parlamentului RM (2000-2008). Pentru tinerele domnişoare de la ţară dna Eva Gudumac este un exemplu demn de urmat al unei fete ambiţioase din nordul Moldovei, care a venit la Chişinău să-şi realizeze visul de a deveni un medic bun pentru copii, de-aşi crea o carieră profesională, dar şi o familie fericită.

În acest context, profesorul universitar Ion Iliciuc, directorul general al Institutului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, ne-a relatat: „Doamna academician Eva Gudumac este o personalitate ştiinţifică de talie internaţională şi un foarte bun profesionist în chirurgia pediatrică. Cele mai complicate cazuri chirurgicale la copii sunt consultate sau chiar operate de dumneaei. Este foarte responsabilă şi are un ataşament deosebit faţă de copii şi, în special, de cei de la ţară defavorizaţi, într-un fel. Chiar şi în situaţia când recent dna doctor s-a aflat în dificultate (şi-a fracturat un picior), în caz de urgenţă şi necesitate se apropia cu piciorul în ghips de masa de operaţii şi lucra aşa cum ştie numai ea. Pe parcursul unui an realizează circa 500 de operaţii, salvând astfel viaţa sau reabilitând sute de copii, începând cu sugarii şi terminând cu adolescenţii. Ne mândrim că o avem în calitate de şefă de clinică în Centrul de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu” al institutului nostru. Cu prilejul jubileului îi urăm doamnei Eva Gudumac multă sănătate, noi succese în activitatea ei profesională, ca instituţia noastră şi domeniul de ocrotire a sănătăţii din ţară, cu aportul tuturor medicilor, dar şi al statului, să prospere”.

Să urmărim unele repere biografice ale doamnei academician şi profesor universitar Eva Gudimac. S-a născută la 6 mai 1941 într-o familie de ţărani din satul Tătărăuca Veche de lângă Soroca. A făcut studiile şcolii medii iniţial în satul natal, apoi le-a finisat la Visoca. Prima performanţă în cariera profesională, probabil, poate fi considerată absolvirea şcolii de medicină din Soroca cu Diplomă cu menţiune. Au urmat apoi Facultatea de Pediatrie a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, pe care a absolvit-o în 1966, secundariatul (1968–1969) şi doctorantura (1969–1973) la aceeaşi instituţie. Îşi perfecţionează cu¬noştinţele profesionale în cadrul stagiilor şi cursurilor speciale, con¬duse de renumiţi chirurgi pediatri din Moscova şi Sankt-Petersburg (I. Isakov, V. Derjavin, G. Bairov, S. Doleţki ş.a.). Activează în calita¬te de chirurg pediatru în Clinica de Chirurgie Pediatrică a Spitalului Republican pentru Copii, devenind discipol al prof. Natalia Gheorghiu, legendă a medicinii autohtone. Începând cu anul 1972, desfăşoară o intensă activitate didactică în funcţie de asistent, conferenţiar şi profesor universitar, apoi decan (din 1986) al Facultăţii de Pediatrie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. În prezent, după cum am menţionat mai sus, activează în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului.

Teza de doctor habilitat „Argumentarea patogenetică a trata¬mentului chirurgical diferenţiat în supuraţiile bronho-pulmona¬re la copil” reprezintă o sinteză a cercetărilor privind crearea condiţiilor optime de chirurgie fiziologică. Pentru prima dată autoarea a elaborat o schemă de lucru a etiopatogeniei, algoritme noi de diagnostic, tratament medico-chirurgical şi profilaxie, care au intrat în tratatele de chirurgie pediatrică. Împreună cu prof. Natalia Gheorghiu, a realizat intervenţii chirurgicale ca operaţii reconstructive în malformaţiile congenitale şi cele dobândite ale esofagului, medias¬tinului, duodenului, chirurgiei colorectale, chirurgiei toracice, ficatului, căilor biliare, pancreasului, glandelor suprarenale, chirurgiei vasculare, infecţiei chirurgicale, sepsisului, tumorilor vasculare, arsurilor la nou-născut, sugar, copil, adolescent. Un merit deosebit îl au studiile dedicate diagnosticului, profilaxiei şi tratamentului bolii aderenţiale la copil. Ampla activitate ştiinţifică este concretizată în cele circa 400 de lucrări publicate, inclusiv 2 monografii: Afecţiunile bronho-pulmonare cronice nespecifice la copil (1999); Pneumo¬niile bacteriene distructive acute la copii (2001) şi manualul Boli chirurgicale ale copilului(2004), care au abordat întreaga problematică actuală a chirurgiei pediatrice. A participat la numeroase reuniuni ştiinţifice şi congrese din ţară şi din străinătate (Moscova, Sankt-Petersburg, Samarkand, Iaşi, Bucureşti, Londra, Istanbul etc.) La cele expuse mai sus, vom mai completa că doamna Eva Gudumac este membru al Asociaţiei Chirurgilor Pediatri din România, membru al Uniunii Europene a Asociaţiilor Chirurgilor Pediatri (EUPSA), redactor-şef al revistei Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri Universitari. A fost distinsă cu titlul de „Om Emerit” şi cu „Ordinul Republicii”.

Vom menţiona aparte şi contribuţia doamnei Eva Gudumac la pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. A pregătit 27 de doctori şi 4 doctori habilitaţi în medicină. A fost membru al Comisiei de acreditare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA). În prezent este membru al Comisiei de Atestare a CNAA, implicându-se activ în procesul de conferire a gradelor ştiinţifice de doctor şi de doctor habilitat în ştiinţe sau a titlurilor ştiinţifico-didactice persoanelor care activează în cercetare sau în mediul universitar.

Puţin mai devreme, pe 4 mai, a marcat jubileul de 70 de ani soţul doamnei Eva Gudumac – doctorul habilitat, profesorul universitar Valentin Gudumac, şeful Laboratorului central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, savant apreciat în domeniul biochimiei, imunologiei şi alergologiei. Multă sănătate familiei Gudumac, la mulţi ani şi toţi buni!

Tatiana Rotaru