Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

La o aniversare: Florile recunoştinţei pentru doamna profesor Ala Cotelnic


14 martie 2011

Florile recunoştinţei pentru doamna profesor Ala Cotelnic

Este o persoană deosebită prin ceea ce a făcut şi face de-a lungul vieţii sale, care în iureşul evenimentelor se scurge pe neobservate. S-a născut pe 8 martie – zi semnificativă pentru doamne, ca sărbătoarea internaţională a femeii. S-a născut în 1961, într-o familie de funcţionari, cu o lună înainte ca Iuri Gagarin să realizeze istoricul său zbor în cosmos – o mare victorie a ştiinţei moderne din a doua jumătate a sec. XX. Locul de baştină e din afara graniţelor actuale ale Republicii Moldova: satul Gandrabura, raionul Ananiev, reg. Odesa, Ucraina. A absolvit Şcoala medie nr.1 din Chişinău cu medalie de aur (1978); facultatea „Tehnologie”, specialitatea ”Economia şi organizarea produselor industriei alimentare” a Institutului Politehnic din Chişinău – cu menţiune (1978-1983). Prin urmare, ceea ce a realizat cu multă responsabilitate până la acel moment a fost temeinic.

În perioada 1983-1987 activează la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Planificării pe lângă Comitetul de Stat pentru Planificare în calitate de inginer-economist, iar din 1986 – colaborator ştiinţific inferior. Urmărindu-i fişierul biografic a sârguincioasei tinere, Ala Cotelnic, presupunem că anume în acea perioadă ea a prins gustul pentru ştiinţă, căci au urmat studiile de doctorat în cadrul Universităţii de Stat din Moldova (1987-1991). Dar şi la acest moment revelator al vieţii sale aspiranta la gradul ştiinţific s-a evidenţiat: a susţinut teza de doctor în economie, în anul absolvirii sau cum interpretăm noi în domeniul atestării, în termen. Peste 10 ani, în 2001, a susţinut teza de doctor habilitat, în 2002 i s-a conferit gradul ştiinţifico-didactic de profesor universitar. Remarcăm această ascensiune strălucită a doamnei profesoare şi cercetătoare, dat fiind că ea fost şi rămâne soţie şi mamă grijulie a celor două fiice, care în prezent fac studii universitare.

Din 1991, anul fondării Academiei de Studii Economice din Moldova, dna Ala Cotelnic şi-a legat destinul cu această instituţie de învăţământ superior, astăzi una din cele mai prestigioase din ţară. A început în calitate de lector universitar la Catedra „Management”, apoi, tot aici, a fost promovată în funcţia de lector superior, conferenţiar universitar, profesor universitar. În perioada 2001-2007 a fost şefa Catedrei „Management”, iar din 2007 până în prezent – prim prorector cu activitate didactică al ASEM. Pe parcursul activităţii ştiinţifico-pedagogice, profesorul universitar Ala Cotelnic a publicat 77 de lucrări ştiinţifice şi metodice, inclusiv 4 monografii, note de curs. Este conducător a mai multor teze de doctor şi doctor habilitat. Până în prezent a pregătit 7 doctori şi 2 doctori habilitaţi în economie. A participat la diferite simpozioane ştiinţifice atât în ţară, cât şi peste hotarele ei. Profesionalismul ei, abordarea modernă şi competentă a proceselor de reformă a învăţământului superior se datorează într-o măsură şi stagiilor de perfecţionare, pe care le-a realizat Ala Cotelnic în SUA, Franţa, Marea Britanie, Elveţia, Belgia. Este membru al Senatului ASEM, membru al Asambleei AȘM şi expert naţional în reformarea învăţământului superior (HEREs).

Profesorul universitar Ala Cotelnic participă cu aceeaşi dăruire, ce-o caracterizează dintotdeauna, şi în activitatea Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, iniţial în calitate de membru al Comisiei de experţi în economie (2003-2009), apoi şi de preşedinte al Comisiei respective (2009-prezent). De 8 martie şi în zilele imediat următoare dna profesor Ala Cotelnic, la cei 50 de ani frumoşi ai săi, a primit zeci de buchete de flori: de la soţ, fiice, prieteni, colegii de serviciu şi, desigur, de la discipoli. Subscriem la acele urări de bine şi de succes, rostite în adresa ei, exprimându-ne, totodată, recunoştinţa şi admiraţia faţă de această doamnă pentru tot ce-a făcut şi face cu sigla calităţii, competenţei şi a responsabilităţii.

Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM